GRALATH DANIEL II, rektor Gimnazjum Akademickiego

Z Encyklopedia Gdańska
Wersja Blazejsliwinski (dyskusja | edycje) z dnia 11:17, 1 lut 2024

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Daniel Gralath, portret sylwetkowy ze zbiorów Friedricha Theodora Hingelberga
Ekslibris Daniela Gralatha
Daniel Gralath, Versuch einer Geschichte Danzigs, t. 1, Królewiec 1789

DANIEL GRALATH II (8 VI 1739 Gdańsk – 8 VIII 1809 Gdańsk), rektor gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Syn Daniela Gralatha I. 1 V 1752 wraz z bratem Theodorem Ludwigiem zapisany został do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, naukę ukończył w 1757. Studiował prawo na uniwersytecie w Królewcu, był autorem żałobnej ody po przedwczesnej śmierci brata Theodora Ludwiga (1738–1752), także studenta prawa w Królewcu. Od 1763 doktor.

Od 1764 do początku 1809 profesor prawa i historii w Gimnazjum Akademickim, do 1799 także inspektor tego gimnazjum, od 1799 jego rektor (pierwszy w dziejach tej szkoły rektor nie bedacy profesorem teologii), złożył urząd 21 II 1809 z powodu postępującej choroby nóg. Inicjator i realizator od 1765 reformy procesu nauczania w Gimnazjum. W latach 1801–1803 (m.in. z prof. Johannem Georgiem Trendelenburgiem) wchodził w skład komisji powołanej przez pruski urząd nadzoru nad miejskim szkolnictwem (Kirchen und Schulkollegium), mającej na celu opracowanie reformy miejskiego szkolnictwa, w tym i Gimnazjum Akademickiego (po usunięciu teologii, prawa i medycyny i wprowadzeniu geografii, biologii i fizyki), do czego jednak wówczas nie doszło z uwagi na wydarzenia polityczne (wojny napoleońskie). Autor rozpraw prawniczych (o prawie małżeńskim, prawie chełmińskim, zabezpieczaniu hipotek, przywileju sądowym dla obcego, przywilejach i prawach wpływających na rozwój handlu w miastach nadmorskich, prawie przedawnienia), historycznych (po I rozbiorze Polski o antypruskim charakterze) i druków okolicznościowych.

Głównym jego dziełem było Versuch einer Geschichte Danzigs aus zuverläßigen Quellen und Handschriften (Próba historii Gdańska na podstawie autentycznych źródeł i rękopisów), pierwsza naukowa synteza historii Gdańska do 1752, pisana także z myślą o popularyzacji dziejów miasta wśród gdańszczan (t. 1–2, Królewiec 1789, t. 3, Berlin 1791, listę prenumeratorów dzieła otwierał król polski Stanisław August Poniatowski). Praca ta, licząca ponad 1700 stron, zastąpiła w wiedzy o Gdańsku dotychczas wykorzystywane, powstałe ponad sto lat wcześniej, dzieło Reinholda Curickego. Monografia skupiała się na dziejach politycznych i ustrojowych, nie uzwzględniała natomiast przeszłości gospodarczej i kulturalnej miasta.

Bogatą bibliotekę przyrodniczą po dziadku Jacobie Theodorze Kleinie i jego własną historyczną sprzedano w części na aukcji w Berlinie w 1810 (katalog sprzedaży obejmował 1683 tomy), w części odziedziczył bratanek Karl Stanislaus. Był mistrzem lóż Eugenia (1776), Pod Trzema Gwiazdami (1768–1773) i Pod Trzema Poziomnicami (1775–1798) ( wolnomularstwo).

Po rezygnacji z pracy w Gimnazjum Akademickim wyjechał do posiadłości w Sulminie, zmarł bezdzietnie. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania