CURICKE REINHOLD, historyk, sekretarz Rady Miejskiej, były patron ulicy

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Reinhold Curicke
Frontyspis rozprawy Reinholda Curicke, Commentarius Iuridico-Historico-Politicus de Privilegiis, wydanej w Gdańsku w 1652 przez Georga Förstera
Frontyspis książki Reinholda Curickego Der Stadt Dantzigk…, 1687
Karta książki Reinholda Curickego Der Stadt Dantzigk…, 1687
Herb Gdańska w XVII wieku, Der Stadt Dantzigk…, 1687
Widok na kościół św. Trójcy i klasztor franciszkanów, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Kościół św. Jana, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Kościół św. Mikołaja, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Kościół św. Jakuba, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Kościół św. Ducha, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Kościół św. Bartłomieja, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Kościół św. Katarzyny, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Dwór Artusa, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Złota Brama w widoku od ul. Długiej, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Brama Wyżynna, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Wieża Więzienna
i Katownia Der Stadt Dantzigk…, 1687
Dom Poprawy, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Dom Dziecka i Sierot przy kościele św. Elżbiety, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Szkoła fechtunku, Der Stadt Dantzigk…, 1687
Baszta Słomiana (po prawej) od strony północno-zachodniej, Der Stadt Dantzigk..., 1687
Wnętrze Biblioteki Rady Miejskiej, Der Stadt Dantzigk..., 1687


REINHOLD CURICKE (12 I 1610 Gdańsk – 2 IV 1667 Gdańsk), historyk, prawnik, sekretarz Rady Miejskiej, były patron gdańskiej ulicy. Syn przybyłego z Koszalina Georga (zm. 1 IV 1637, pochowany w kościele św. Trójcy), w 1590 absolwenta Gimnazjum Akademickiego, podsędka Starego Miasta, właściciela m.in. kamienicy przy Langgasse (ul. Długa 9) i poślubionej 2 VII 1601 w kościele Najświętszej Marii Panny (NMP) jego pierwszej żony, Marii (1574 – pochowana 5 II 1630 w tymże kościele pod płytą nr 278), córki kupca i armatora Erdmanna Trebnitza (pochowany 2 VI 1601 w kościele NMP). Miał ośmioro rodzeństwa, w tym brata Erdmana, od 4 VII 1641 posiadającego kupieckie obywatelstwo Gdańska jako tzw. Bürger-Kind (dziecko gdańskich obywateli), oraz siostrę Annę (1608–1638), od 1627 drugą żonę profesora Gimnazjum Akademickiego Georga Pauli.

Od 1626 studiował prawo w Rostoku i Frankfurcie, w 1630 w Królewcu, w 1633 w Groningen. Od 1638 do śmierci sekretarz Rady Miejskiej. Mając dostęp do archiwum miejskiego, w latach 1638–1642 przygotował czterotomowe dzieło Der Stadt Dantzigk historische Beschreibung (Opis historyczny miasta Gdańska), ówcześnie najobszerniejsze opracowanie historii Gdańska, do czasów wydania monografii Daniela II Gralatha w 1789–1791 traktowane jako podstawowe źródło wiedzy o przeszłości miasta. Zawarte w nim nieprzychylne uwagi pod adresem władz miasta i pozytywny stosunek do kalwinów gdańskich (do których sam należał) spowodowały odłożenie druku przez Radę Miejską na czas późniejszy (także w obawie przed ponownym wybuchem sporów religijnych w mieście). Rada zażądała oddania rękopisu i poczynionych przez autora wszystkich notatek i wyciągów ze źródeł.

Dążąc do wydania pracy drukiem, wprowadzał do niej poprawki, została jednak opublikowana w Amsterdamie/Gdańsku dopiero po jego śmierci w 1686 staraniem syna Georga Reinholda (7 VI 1650 Gdańsk – 25 XII 1708 Gdańsk) i z rysunkami budowniczego miejskiego Petera Willera. Dzieło to wyszło pod długim tytułem Der Stadt Danzig Historische Beschreibung worinner von dero Uhrsprung, Situation, Regierungs-Art, geführten Kriegen, religions- und Kirchen-Wesen außführlich gehandelt wird. Verfasset und zusamen getragen … im Jahr Christi 1645. Anitzo aber mit sonderbahrem Fleiß, nebst vielen dazu gehörtigen Kupferstücken in offentlichen Druck außgegeben … anno Domini 1686. Und mit vielen newen additionibus vermehret und continuiret biß auff die gegenwertige Zeit (Historyczny opis miasta Gdańska, w którym traktuje się o jego początku, położeniu, formie sprawowania władzy, prowadzonych wojnach, sprawach religijnych i kościelnych. Zredagowany i zebrany w całość … w Roku Pańskim 1654. Teraz jednak z osobliwą pracowitością, wraz z wieloma przynależnymi do niej miedziorytami wydany w upublicznionym druku … w Roku Pańskim 1686. A także uzupełniony wieloma dodatkami i doprowadzony aż do współczesności). Zgodnie z żądaniami gdańskiej Rady Miejskiej w egzemplarzach wydanych w Gdańsku usunięto rozdziały przychylne kalwinizmowi, które ukazały się wcześniej jako pisma polemiczne (Verbesserter historischer Auszug von Veränderung der Religion in Dantzig, 1652). W egzemplarzach wydanych w Amsterdamie Georg Reinhold Curicke obszedł te zastrzeżenia, drukując pracę w prawie oryginalnej postaci, bez większego ocenzurowania. Praca, podzielona na cztery księgi, omawia topograficzny opis Gdańska i jego części, opisuje ustrój i miejskie prawa, podaje głównie polityczny zarys historii miasta, wreszcie omawia jego zabytki.

Jako kalwin włączał się w dyskusje z luteranami, publikując anonimowo krytyczne wobec nich Sackpfeife der Reformierten (1646). Oprócz historii zajmował się prawem morskich miast hanzeatyckich – wydał je z komentarzem (Ius maritimum Hanseaticum, Hamburg 1667) – oraz zagadnieniami prawniczymi (w tym asekuracją w żegludze). Zgromadził księgozbiór liczący około 2500 woluminów. Był m.in. opiekunem prawnym testamentu księgarza Georga Förstera.

Mieszkał w dziedziczonej po ojcu kamienicy przy Langgasse (ul. Długa 9). 4 XI 1638 w kościele św. Piotra i Pawła ożenił się z Catheriną (9 VII 1618 – po 1661), córką z pierwszego małżeństwa profesora Gimnazjum Akademickiego i swojego szwagra (przez siostrę Annę) Georga Pauli. Ojciec 11 dzieci, wszystkich chrzczonych w kościele św. Piotra i Pawła, z których trzy córki i dwóch synów zmarło w niemowlęctwie lub dzieciństwie. Wspomniany syn Georg Reinhold Curicke w maju 1667 zapisany został do gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, w 1669 wygłaszał w nim mowę pod kierunkiem Johanna Petera Titiusa.

Pochowany 8 IV 1667 w kościele NMP pod płytą nr 106. Do 1945 jego imię (Curickeweg) nosiła obecna ul. Okrzei w Gdańsku–Wrzeszczu (Dolnym). PP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania