WIZYTA PREMIERA INDONEZJI RADEN HADŻI DJUANDY KARTAWIDJAJI W GDAŃSKU, 1960

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

WIZYTA PREMIERA INDONEZJI RADEN HADŻI DJUANDY KARTAWIDJAJI W GDAŃSKU (ur. 14 I 1911 Tasikmalaya, Indonezja – zm. 7 XI 1963 Jakarta, Indonezja) polityka, ministra transportu Indonezji w latach 1946–1949 oraz w latach 1950–1953, ministra prac publicznych Indonezji w latach 1948–1949, premiera Republiki Indonezji w latach 1957–1959, ministra obrony narodowej Indonezji w latach 1957–1959 oraz ministra finansów Indonezji w latach 1959–1962.

11 VII 1960 przybył wraz z małżonką z oficjalną wizytą na zaproszenie najwyższych władz Polski jako pierwszy minister (odpowiednik urzędu premiera) Republiki Indonezji. Towarzyszyli mu między innymi minister odbudowy i przemysłu Chairul Saleh, sekretarz generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Suwito Kusomowidagdo, dyrektor departamentu współpracy ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Thajeb i zastępca szefa sztabu wojsk lotniczych pułkownik Siswadi Datmojana.

Premier Indonezji z towarzyszącymi osobami przybył do Gdańska 13 VII 1960. Polski samolot rządowy z indonezyjską delegacją wylądował około godziny 10:00 na lotnisku we Wrzeszczu, udekorowanym flagami Polski i Indonezji. Premierowi towarzyszyli: sekretarz Thajeb, pułkownik Siswadi Datmojan oraz ambasador Indonezji w Polsce Adam Malik. Delegację przywitał przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Józef Wołek oraz małżonka ministra żeglugi Stanisława Darskiego. W powitaniu brał udział również szef protokołu dyplomatycznego, ambasador Jerzy Grudziński. Na powitanie Orkiestra Marynarki Wojennej odegrała hymny państwowe obu krajów, przewodniczący Józef Wołek wygłosił krótkie przemówienie, małżonce indonezyjskiego premiera wręczono kwiaty, gość zaś podziękował za ciepłe przyjęcie w Gdańsku. Józef Wołek przedstawił następnie przedstawicieli władz i społeczeństwa, między innymi dowódcę Marynarki Wojennej komandora Ludwika Janczyszyna, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej i posła Floriana Wichłacza, przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku Stanisława Schmidta, zastępcę przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie Z. Mielcarzewicza, rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej Stanisława Matysika, dyrektora Portu Gdyńskiego Madziarza, dyrektorów Stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni Erazma Zabiełłę i Stoczni Gdańskiej Jana Żydowo. Z ramienia rządu polskiego towarzyszyli premierowi Indonezji wiceprezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz, minister żeglugi Stanisław Darski, wiceminister, zastępca przewodniczącego Komitetu Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą, Roman Fidelski i ambasador Jerzy Grudziński.

Bezpośrednio z lotniska goście udali się do Grand Hotelu w Sopocie, gdzie przygotowano dla nich apartamenty. Następnie delegacja zwiedziła Stocznię Gdańską. Kolejnym punktami wizyty był spacer po gdańskim Głównym Mieście, w godzinach popołudniowych wysłuchano koncertu organowego w kościele (katedrze) Trójcy Świętej w Oliwie, po czym Józef Wołek podjął gości obiadem.

Drugi dzień pobytu delegacji Indonezji na Wybrzeżu, 14 VII 1960, poświęcono na odwiedzenie Gdyni. W godzinach popołudniowych goście złożyli wizytę dowódcy Marynarki Wojennej i podjęci zostali przez ministra Stanisława Darskiego obiadem na jednym ze statków Polskich Linii Oceanicznych. W godzinach popołudniowych delegacja z lotniska we Wrzeszczu wróciła do Warszawy, Polskę opuściła w dniu następnym (15 lipca) w godzinach przedpołudniowych. AKP PP

Bibliografia:
(erg), Wybrzeże serdecznie powitało gości indonezyjskich, „Dziennik Bałtycki”, 14 VII 1960, nr 168 (4997), s. 1–2.
(r.), Pierwszy minister Republiki Indonezji przybył na Wybrzeże, w: „Głos Wybrzeża”, 14 VII 1960, nr 168 (4271), s. 1.
Dziś o godz. 10 min. Djuanda przybył na Wybrzeże, „Wieczór Wybrzeża”, 13 VII 1960, nr 164 (1042), s. 1.
Gość indonezyjski na Wybrzeżu Gdańskim, „Trybuna Ludu”, 14 VII 1960, nr 193 (4144), s. 1.
Indonezyjscy goście zwiedzają Wybrzeże, „Wieczór Wybrzeża”, 14 VII 1960, nr 165 (1043), s. 1.
Pierwszy minister Republiki Indonezji przybywa na Wybrzeże, „Głos Wybrzeża”, 13 VII 1960, nr 167 (4270), s. 1.
Skonka C., Dziś witamy indonezyjskich gości w Gdańsku, „Dziennik Bałtycki”, 13 VII 1960, nr 167 (4996), s. 1.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania