SZWAJKIEWICZ EDWARD, działacz opozycji demokratycznej

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Edward Szwajkiewicz

EDWARD SZWAJKIEWICZ (ur. 8 VI 1954 Znamiensk koło Kaliningradu, Rosja), działacz opozycji demokratycznej. Syn pochodzących z Wileńszczyzny Henryka (1930–1981), kolejarza, oraz Elżbiety z domu Ławrynowicz (ur. 1930), tapicera w zakładzie produkcji mebli. Brat Joanny (ur. 1952).

W Polsce od 1957. W 1974 ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Białogardzie, w 2002 uzyskał licencjat z zarządzania administracją publiczną w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. W latach 1974–1989 elektryk w Stoczni Gdańskiej.

Uczestnik strajku w sierpniu 1980, od września członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 do 16 XII 1981 uczestniczył w stoczniowym strajku. W latach 1984–1988 członek Bractwa Oblatów św. Brygidy w Gdańsku, między innymi brał udział w organizacji pomocy dla rodzin osób represjonowanych przez władze, łącznik Bractwa z Tajną Komisją Zakładową Stoczni Gdańskiej. W maju 1988 członek komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu tego roku wiceprzewodniczący komitetu strajkowego i członek międzyzakładowego komitetu strajkowego.

Od września 1988 współorganizator odbudowy struktur NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej oraz członek Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego (MOK), z siedzibą na plebanii kościoła św. Brygidy w Gdańsku, którego zadaniem było utworzenie i zalegalizowanie struktur związku w zakładach pracy. Wchodził w skład powołanego 16 I 1989 Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarności” (powstałego z połączenia MOK i Regionalnej Komisji Koordynacyjnej). Między lutym a kwietniem 1989 był uczestnikiem obrad „Okrągłego Stołu” w Warszawie, w zespole do spraw pluralizmu związkowego. W latach 1989–1995 członek komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej, w 1989–2002 członek prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, od 1995 sekretarz Zarządu Regionu Gdańskiego. W 1990 delegat na II Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”.

W latach 2001–2006 pracownik administracyjny Euroluk Grupa Stoczni Gdynia sp. z o.o. Od 2006 do 2011 kierownik zespołu technicznego w Międzynarodowych Targach Gdańskich SA, od 2012 do 2019 wydawca narzędzi w Stoczni Północnej Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Od 2019 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” za kolportaż w stanie wojennym na terenie Stoczni Gdańskiej biuletynów i ulotek (2001). RPKBibliografia:
Materiały Edwarda Szwajkiewicza.
Biernacki Leszek, Kronika Solidarności, 20 lat dzień za dniem …, Sopot 2000.
Nie ma wolności bez solidarności. Wspomnienie majowego i sierpniowego strajku roku 1988, KM NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, Stowarzyszenie „Solidarni ze Stocznią Gdańską”, biuletyn 2008.
NSZZ „Solidarność”, Polska Północna, t. 3, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.
W przededniu wolnej Polski. Młodzież pyta o strajki 1988 roku, red. Wojciech Książek i inni, Gdańsk 2006 (wersja pdf: https://solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2020/02/Publikacja-wywiady-zachowane.pdf).
Sierpień’80. Co pozostało z tamtych dni?, red. Jan Kulas, Gdańsk 1996.
https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19049,Szwajkiewicz-Edward.html?search=576833045.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Szwajkiewicz.
https://dzieje.pl/aktualnosci/obrady-okraglego-stolu.
https://solidarnosc.gda.pl/historia/edward-szwajkiewicz-wspomnienie-strajku-1988-roku-w-stoczni-gdanskiej/.
https://solidarnosc.gda.pl/wladze/zarzad-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc-1989-1990-tzr/.
https://solidarnosc.gda.pl/wladze/zarzad-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc-1990-1992/.
https://solidarnosc.gda.pl/wladze/zarzad-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc-1992-1995/.
https://solidarnosc.gda.pl/wladze/zarzad-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc-1995-1998/.
https://solidarnosc.gda.pl/wladze/zarzad-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc-1998-2002/.
https://www.youtube.com/watch?v=tmKxiZYGHNo – notacje Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
https://www.youtube.com/watch?v=q6D_-C4vs0E - wspomnienie Edwarda Szwajkiewicza, cz. 1, strajk maj 1988 r., Solidarność Gdańsk.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania