SZUROWSKA EDYTA, prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Edyta Szurowska

EDYTA SZUROWSKA (ur. 27 IX 1967 Radom), lekarz ze specjalizacją II stopnia z radiologii i diagnostyki obrazowej, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Córka Romana Prawdy (ur. 1944) i Anny z domu Kurkiewicz (ur. 1945), siostra Iwony Marchewki (ur. 1971). W 1986 absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku. W 1985 była jedną z 25 uczestniczek „Szkoły Pod Żaglami” kapitana Krzysztofa Baranowskiego, brała udział w trzymiesięcznym rejsie z Gdyni do Montrealu trasą północną na pokładzie żaglowca „Pogoria”.

W latach 1987–1993 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (od 2009 GUMed). Od 1995 do 2005 asystent w Zakładzie Radiologii GUMed. W 1998 uzyskała I stopień specjalizacji z radiologii, w 2001 zdała z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny II stopnia z radiologii i diagnostyki obrazowej, za co otrzymała nagrodę Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR). Od 2003 doktor nauk medycznych na podstawie dysertacji Zastosowanie wielofazowej spiralnej Tomografii Komputerowej i Tomografii Rezonansu Magnetycznego w różnicowaniu litych zmian ogniskowych w wątrobie (promotor prof. Michał Studniarek). Od 2011 koordynator w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Od 2012 doktor habilitowany na podstawie dorobku i rozprawy Ocena zmian współczynnika dyfuzji w nowotworach wątroby leczonych ablacją prądem o wysokiej częstotliwości na podstawie badań MR oraz kierownik II Zakładu Radiologii GUMed. W latach 1990–2018 odbyła staże naukowe, między innymi w Leuven (University Hospital Leuven), Luksemburgu (Sacre Coeur Hospital), Paryżu (University Hospital Bichat – Beaujon) i Nowym Jorku (Mount Sinai Hospital). Od 2019 profesor (tytularny) nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Od 2016 prorektor do spraw klinicznych, odpowiedzialna za jednostki kliniczne, których GUMed jest właścicielem lub organem tworzącym. W 2022 ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA).

Głównym obszarem jej naukowych zainteresowań jest neuroobrazowanie, radiologia onkologiczna oraz nowoczesne techniki obrazowania metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego (perfuzja, dyfuzja, spektroskopia). Prowadzi badania o charakterze aplikacyjnym, których efektem jest wprowadzanie nowych algorytmów diagnostycznych (np. w diagnostyce zmian ogniskowych w wątrobie, chorób zapalnych jelit czy diagnostyce guzów mózgu), a także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (wczesne wykrywanie raka płuca czy EuCanImage - “A European Cancer Image Platform Linked to Biological and Health Data for Next-Generation Artificial Intelligence and Precision Medicine in Oncology”, prowadzony w ramach projektu Horyzont 2020).

Od 2022 działa w międzynarodowej sieci naukowców i specjalistów zajmujących się badaniami przesiewowymi raka płuca (Lung Cancer Policy Network). Bierze udział w projektach naukowo–badawczych realizowanych z ośrodkami w kraju: Narodowym Instytutem Onkologii (2012), Politechniką Śląską (2014), Uniwersytetem Gdańskim (2015), Politechniką Gdańską (2016), Politechniką Łódzką (2021), i za granicą (USA – Mount Sinai Radiology Department, Nowy Jork (od 2014); Holandia – University Hospital Utrecht (od 2017). Przewodnicząca (od 2017) Komisji do spraw Szpitali Klinicznych przy KRAUM (Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych), Senackiej Komisji GUMed do spraw Klinicznych (od 2016), Senackiej Komisji do spraw Nagród i Odznaczeń (od 2016). Od 2016 przewodnicząca Pomorskiego Oddziału PLTR. (Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne). W 2019 zorganizowała Zjazd PLTR w Gdańsku, w którym wzięło udział 2500 osób z Polski i zagranicy. Należy do grupy eksperckiej Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (od 2013), Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (od 2005), Radiological Society of North America (RSNA) (od 2013), European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) (od 2015), Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji (od 1992), a także sekcji urologicznej i gastroenterologicznej PLTR (od 2014).

Do jej największych osiągnięć w Zakładzie Radiologii UCK należy utworzenie pierwszej na Pomorzu pracowni Rezonansu Magnetycznego 3.0T (2010), Zakładu Radiologii Centrum Medycyny Inwazyjnej (2012) i Zakładu Radiologii Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (2021), a także pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w ramach radiologii pediatrycznej (2020–2023). Z prof. Bartoszem Karaszewskim z sukcesem wprowadzała program trombektomii mechanicznej w północnej Polsce (od 2015).

Odznaczona Srebrnym (2013) i Złotym Krzyżem Zasługi (2020), odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (2015), Medalem 100-lecia Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (2022). W 2023 znalazła się w gronie 50 kobiet wyróżnionych w rankingu Kobieta Rynku Zdrowia. Od 1993 żona Pawła Szurowskiego, chirurga, matka Piotra (ur. 1996) i Michała (ur. 1998).

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania