SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 91 na oddziale nr 21 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, 2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91, ul. Srebrniki 17, Gdańsk–Wrzeszcz Górny. Rozpoczęła działalność w 1977 jako szkoła nierejonowa przy Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Srebrzysko ( Wojewódzki Szpital Psychiatryczny). Od 1 IX 1999 działała w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ZKPiG) nr 32, w którego skład wchodziło również Gimnazjum nr 44. W 2013 zmieniono numer porządkowy siedziby z ul. Srebrniki 1 na Srebrniki 17. 1 IX 2014 powołano XXV Liceum Ogólnokształcące (LO) oraz zmieniono nazwę Zespołu na Zespół Szkół Ogólnokształcących (ZSO) nr 9. Od tej pory w skład ZSO nr 9 wchodziły SP nr 91, Gimnazjum nr 44 i XXV LO.

ZSO nr 9 funkcjonuje na czterech oddziałach. Pierwszy: oddział stacjonarny przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Srebrniki 17, podzielony na pododdziały dziecięcy i młodzieżowy, liczący około 35 miejsc. Przebywają na nim pacjenci od 6 do 18 roku życia, nauka jest prowadzona w oddziałach łączonych. Drugi: Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży „Młodzieżowy Port”, mieszczący się w Gdańskim Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62. Funkcjonuje w nim łącznie sześć oddziałów szkolnych: siódmy i ósmy SP nr 91 oraz cztery oddziały XXV LO. Uczy się tam około 50-60 uczniów. Trzeci: Środowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen” przy ul. Chopina 42, mieszczący 30 miejsc. Przebywają w nim uczniowie od oddziałów siódmych szkół podstawowych do ostatnich oddziałów szkół ponadpodstawowych. Korzystają z opieki psychoterapeutycznej i socjoterapeutycznej, form pracy indywidualnej, jak również zajęć grupowych. Czwarty: Punkt Edukacyjno–Terapeutyczny przy ul. Srebrniki 9 założony w 2015. Jest to oddział stacjonarny, obejmujący wszystkie etapy edukacji szkolnej.

W SP nr 91 uczą się dzieci i młodzież z zaburzeniami psychotycznymi, nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania, tikami, ADHD, spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i emocji oraz zespołu stresu pourazowego. ZSO nr 9 posiada swoje logo przedstawiające chłopca z kapeluszem na głowie, który jest w kształcie trójkąta równoramiennego.

W roku szkolnym 2022/2023 w SP nr 91 prowadzono zajęcia wychowawcze o charakterze terapeutycznym, zajęcia wspierające działania terapeutyczne, muzykoterapię, psychodramę, zajęcia filmowe, plastyczne i wycieczki edukacyjne. W roku szkolnym 2022/2023 w SP nr 91 uczyło się 60 uczniów. W ZSO nr 9 zatrudniano 60 czynnych nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi. Od 2006 dyrektorem szkoły jest Tadeusz Okrój. APSS

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania