SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 74

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. KSIĘDZA KAROLA KARDYNAŁA WOJTYŁY PIERWSZEGO PAPIEŻA POLAKA, ul. Krzywoustego 19, Przymorze Małe. Budowę gmachu szkolnego zapoczątkowano w 1948, oddany został w użytkowanie 22 VII 1950 jako Szkoła–Pomnik Polski Ludowej w Oliwie. Budynek składał się z dwóch kondygnacji naziemnych, wygospodarowano w nim 16 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną oraz salę rekreacyjną.

Pierwotnie miał stanowić siedzibę rejonowej szkoły podstawowej, jednak już w 1950 przeniesiono tu z Wrzeszcza Państwowe Liceum Pedagogiczne. W rezultacie 1 IX 1950 rozpoczęła działalność nierejonowa Szkoła Ćwiczeń Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) im. Generała Karola Świerczewskiego. Na szkolnym korytarzu zawieszono płaskorzeźbę przedstawiającą patrona, a przed szkołą odsłonięto jego pomnik.

Liceum Pedagogiczne zlikwidowano w 1961, powołując w jego miejsce Studium Nauczycielskie z wydziałem filologii polskiej i rosyjskiej. W 1967 zarząd nad Szkołą Ćwiczeń przejął Wydział Oświaty, nadano jej numer 74. W 1968 miał miejsce generalny remont budynku szkolnego. Od 1970 była szkołą ćwiczeń dla studentów pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (UG), z czasem przeszła na własność UG i w latach 1972–2008 mieścił się w niej Instytut Pedagogiki i Psychologii Wydziału Nauk Społecznych.

Uczniowie SP nr 74 odnosili sukcesy w konkursach matematycznych, krajoznawczych oraz w pokazach gimnastycznych. Prężnie działało Koło Krajoznawcze, koło Polskiego Czerwonego Krzyża, koło recytatorskie, koło przyrodnicze, koło matematyczne, koło historyczne oraz szkolny zespół muzyczny. Przy szkole działał szczep Związku Harcerstwa Polskiego, od 1969 imienia Alfonsa Liczmańskiego. W placówce krzewiono wychowanie morskie.

Od 1998 w SP nr 74 prowadzono klasy integracyjne. W roku szkolnym 1999/2000 do placówki uczęszczało 400 uczniów, podzielonych na 17 oddziałów. Zatrudniano 36 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze godzin. Szkoła korzystała z dziewięciu sal lekcyjnych. W 1999 zmodernizowano boisko szkolne, powstało między innymi pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, bieżnia oraz skocznia do skoku w dal.

Od 1998 placówka brała udział w międzynarodowym projekcie „Hanza w Edukacji”, w ramach którego między innymi uczniowie wyjeżdżali na wymiany do Niemiec. W 2004 przystąpiono do programu „Socrates Comenius”, współpracowano ze szkołami z Danii, Hiszpanii oraz Niemiec. Promowano szczególnie współpracę ze środowiskiem lokalnym (organizowano liczne festyny i wydarzenia środowiskowe), wolontariat, sport (szczególnie biegi, unihokej, tenis stołowy, judo, żeglarstwo). Prowadzono wiele zajęć pozalekcyjnych, np. chór szkolny, zespół instrumentalny, Koło Misyjne, zajęcia plastyczne oraz koło teatralne.

Z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły, 5 VI 2000, nadano jej imię Księdza Karola Kardynała Wojtyły Pierwszego Papieża Polaka. Dzięki działaniom podjętym przez społeczność szkolną ufundowano sztandar, w centrum awersu umiejscowiono orła w koronie na tle flagi narodowej, na którego piersi umieszczono herb Gdańska, poniżej widniały lata istnienia szkoły tj. 1950–2000, zaś na rewersie o biało-żółtym płacie wyhaftowano herb papieski, na górze – nazwę szkoły, a u dołu – imię patrona. W dniu uroczystości na parterze w szkolnym korytarzu zawieszono marmurową tablicę upamiętniającą patrona. Każdego roku 4 listopada obchodzono Dzień Patrona. Szkoła posiadała swój hymn, muzykę skomponowała nauczycielka muzyki Małgorzata Wardak-Pińska, zaś słowa wspólnie napisali nauczyciele oraz uczniowie.

SP nr 74 została zlikwidowana 31 VIII 2006. Jej obwód włączono do SP nr 60 przy ul. Chłopskiej 64. Uczniów oraz część nauczycieli przeniesiono również do SP nr 60. Budynek przy ul. Krzywoustego 19 został wyburzony pod koniec 2008. Na jego miejscu powstało osiedle mieszkaniowe „Oliwa Park”.APSS

Tabela: Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 74
Lata Imię i nazwisko
1950–1955 Edward Kasztaluk, kierownik
1955–1956 Stanisława Krzemińska, kierownik
1956–1957 Natalia Siewruk, kierownik
1957–1968 Antoni Zatorski, kierownik
1968–1992 Krystyna Sławińska-Wilkowska, dyrektor
1992–1997 Elżbieta Wasilenko, dyrektor
1997–29 VIII 2006 Alicja Komorowska-Zielony
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania