SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 46, 2022
Tablica pamiątkowa pierwszego patrona Szkoły Podstawowej nr 46, zdjęta z elewacji budynku na początku lat 90. XX wieku

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46, ul. Arkońska 17, Gdańsk–Przymorze Małe. Rozpoczęła działalność 1 IX 1957, w nowym budynku szkolnym, jako pierwsza szkoła wybudowana w dzielnicy Przymorze. Wygospodarowano w niej 15 izb lekcyjnych. Naukę zapoczątkowało 525 uczniów, zatrudniano 14 nauczycieli, trzech pracowników świetlicy oraz siedmiu pracowników administracji i obsługi. 14 VI 1959 otwarto boisko szkolne. Zakładami opiekuńczymi placówki były Północna Dyrekcja Okręgowych Kolei Państwowych (DOKP) w Gdańsku oraz Gdańska Spółdzielnia Przewozowo–Spedycyjna w Gdańsku–Oliwie. W roku szkolnym 1962/1963 w szkole uczyło się 886 uczniów, prowadzono naukę w trybie dwuzmianowym. W roku szkolnym 1965/1966 do szkoły uczęszczało już 1064 uczniów podzielonych na 30 oddziałów. Prowadzono naukę w trybie trzyzmianowym. Zatrudniano 34 nauczycieli.

3 IV 1964 szkole nadano imię majora gwardii Iwana Markiejewa, radzieckiego zwiadowcy, który w 1945 zginął w walkach o Gdańsk. Na elewacji frontowej budynku, przy wejściu głównym, odsłonięto tablicę pamiątkową. 20 I 1970 w szkole otwarto Izbę Pamięci Patrona. Corocznie w marcu obchodzono „Święto Szkoły”.

W SP nr 46 działały: ZHP (szczep harcerski im. „Janka Krasickiego”, zespół harcerski „Tak trzymaj”, Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody (LOP), SKO (Szkolna Kasa Oszczędności), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej (TKKŚ), Szkolne Koło Ligi Morskiej, Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej (TPPR), chór, koło recytatorskie, rytmiczne, taneczne, hafciarskie, szachowe, polonistyczne, historyczne, techniczne, krajoznawczo – turystyczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne, matematyczne, plastyczne, SKS, Spółdzielnia Uczniowska „Skrzaty” oraz koło Przyjaciół Gdańska. W 1967 powstała szkółka hokejowa pod patronatem klubu RKS „Stocznia Północna”. W roku szkolnym 1969/1970 powołano pierwszą klasę sportową. Uczniowie odnosili sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych. Nagrody zdobywał także chór szkolny.

22 III 1975 szkole przekazano sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski oraz zakłady pracy. Na awersie o czerwonym płacie przedstawiono godło narodowe. W centrum niebieskiego rewersu widniał emblemat szkoły: rozpromienione słońce okolone dewizą „Zawsze niech będzie słońce”, wstęgą biało-czerwoną oraz czerwoną, nazwą szkoły i imieniem patrona, na górze nr 46. W roku szkolnym 1974/1975 prowadzono 34 oddziały, w tym: trzy oddziały pierwsze, cztery – drugie, cztery – trzecie, cztery – czwarte, cztery – piąte, pięć – szóstych, pięć – siódmych i pięć – ósmych. Zatrudniano 31 nauczycieli. W roku szkolnym 1980/1981 do szkoły uczęszczało 786 uczniów. Placówka była szkołą ćwiczeń dla studentów filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1987 wstąpiła do Klubu Przodujących Szkół. W roku szkolnym 1990/1991 w szkole uczyło się 610 uczniów podzielonych na 25 oddziałów. Zatrudniano 45 nauczycieli. W roku szkolnym 1997/1998 do placówki uczęszczało 443 uczniów. Zatrudniano 35 nauczycieli, pięciu pracowników administracji oraz 11 pracowników obsługi.

Na początku lat 90. XX w. zrezygnowano z dotychczasowego patrona. W 1999 wyremontowano budynek szkoły, m.in. dokonano naprawy posadzek oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W 2006 szkole przyznano „Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji”, w standardach: V i VIII. W ramach programu „Junior Gdańsk 2012” powstało nowe boisko, otwarte 1 VI 2010. Placówka bierze udział w gdańskim „Programie edukacji morskiej” oraz w akcji miejskiej „Rowerowy maj”. Logo szkoły tworzy niebieski napis „SP 46 Gdańsk” w kształcie żaglówki.

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzono zajęcia pozalekcyjne: gry i zabawy z piłką koszykową, zajęcia przygotowujące do gry w siatkówkę, zajęcia czytelnicze, koło plastyczne, muzyczne, klub filmowy. Ponadto prowadzono Szkolne Koło Wolontariatu, Klub profilaktyczny „Tratwa” oraz zajęcia z terapii sensorycznej. W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszczało 360 uczniów (wraz z oddziałem przedszkolnym). Funkcjonowało 15 oddziałów, w tym: jeden oddział przedszkolny, dwa –pierwsze, dwa – drugie, dwa – trzecie, dwa – czwarte, jeden – piąty, jeden – szósty, dwa –siódme i dwa – ósme. Było zatrudnionych 41 czynnych nauczycieli, dwóch pracowników administracji i 13 pracowników obsługi. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 46
Lata Imię i nazwisko
1957–1965 Mieczysław Kinicki
1965–1974 Zbigniew Reich
1974–1980 Teresa Plenikowska
1980–1989 Waldemar Pawłowski
1989–2002 Krystyna Jeske–Wasilewska
2002–2022 Marek Wilczak
2022 – Danuta Sadowska-Barankiewicz
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania