SZCZYT ANTONI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Antoni Szczyt
Nagrobek Antoniego Szczyta
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

ANTONI SZCZYT (21 VII 1952 Dzikowszczyzna na Wileńszczyźnie – 6 XII 2010 zatoka Mossel, RPA), urzędnik, działacz społeczny. Od 1958 roku w Polsce, dokąd przyjechał razem z rodziną ostatnim transportem repatriantów. Ukończył Technikum Kolejowe w Olsztynie, następnie w 1987 roku studia podyplomowe o profilu kolejowym na Politechnice Gdańskiej. Magister inżynier budownictwa lądowego.

Pracował w Biurze Projektów Kolejowych PKP w Gdańsku, przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery w PKP: od toromistrza do zastępcy naczelnika zarządu drogowego Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych ( Dyrekcja Kolei). Od 1992 roku zatrudniony w Urzędzie Miasta w Gdańsku, gdzie pełnił kolejno funkcje: pełnomocnika prezydenta ds. komunikacji zbiorowej, naczelnika Wydziału Komunikacji Miejskiej, dyrektora Wydziału Infrastruktury Miejskiej, p.o. dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. W styczniu 2009 roku rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora departamentu infrastruktury w urzędzie marszałkowskim, a w marcu tegoż roku został dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i koordynatorem Miasta Gdańska do spraw Transportu Drogowego i Kolejowego. Był jednym z głównych organizatorów gdańskiej komunikacji zbiorowej oraz dróg rowerowych, które były jego pasją.

W 1994 roku współtworzył Stowarzyszenie Nasz Gdańsk, którego został pierwszym prezesem; funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, do 1998 roku. Był inicjatorem powołania w 1997 roku Rady Dzielnicy Letnica i pierwszym jej przewodniczącym. Członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, następnie działacz Chrześcijańskiej Demokracji III Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy. Utonął podczas urlopu w RPA. Pochowany na cmentarzu Srebrzysko. CR

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania