DROGI ROWEROWE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

DROGI ROWEROWE. Sieć gdańskich dróg rowerowych, jedna z najbardziej rozbudowanych w kraju, liczy łącznie 671,1 km (stan na lipiec 2017). Pierwsze trasy rowerowe w Gdańsku zostały wytyczone w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, między innymi w ciągu al. Rzeczypospolitej i al. Jana Pawła II, poprzez obniżenie krawężników, wymalowanie linii rozgraniczających ruch pieszych i rowerzystów oraz symboli roweru na istniejących szerokich chodnikach. W 1997 roku kampanię pod nazwą „Gdańsk miastem dla rowerów”, mającą na celu wywarcie wpływu na władze miasta, by te stworzyły sieć ścieżek rowerowych, zapoczątkowało Stowarzyszenie Obywatelska Liga Ekologiczna (OLE), organizując między innymi rowerowe przejazdy przez miasto. Pierwsze nowo powstałe ścieżki budowano początkowo z niewygodnej dla rowerzystów wypukłej betonowej kostki brukowej. Powstające po 2014 roku mają głównie nawierzchnię z czerwonego asfaltu.

Ważniejsze drogi rowerowe znajdują się wzdłuż al. Zwycięstwa, al. Rzeczypospolitej, ul. Chłopskiej, ul. Krasickiego i ul. Wyzwolenia (od ul. Zdrojowej do ul. Marynarki Polskiej i przystani promowej z łącznikiem do latarni morskiej), wzdłuż al. Jana Pawła II, ul. Nowolipie-Rakoczego, ul. Wosia Budzysza i ul. Stryjewskiego, wzdłuż ul. Kołobrzeskiej i ul. Dąbrowszczaków, ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej, ul. 3 Maja, ul. Turystycznej i ul. Boguckiego, ul. Jaśkowa Dolina, ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej, ul. Opata J. Rybińskiego. Wzdłuż ul. Wita Stwosza i al. Wojska Polskiego wytyczono pasy rowerowe w jezdni, wprowadzono też nową przyjazną dla rowerzystów – pionierską w Polsce – organizację ruchu w obrębie skrzyżowań.

Według stanu na lipiec 2017 roku sieć tras rowerowych – licząca łącznie 671,1 km – obejmuje:
– wydzielone drogi rowerowe: 118,5 km;
– ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych: 17,3 km;
– chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów (od ciągu pieszo-rowerowego różni się tym, że rowerzysta nie jest zobowiązany z niego korzystać): 30,6 km;
– pasy rowerowe w jezdni: 7,3 km;
– pasy autobusowo-rowerowe: 0,7 km;
– ciągi pieszo-jezdne (drogi bez chodnika i pobocza, z ograniczonym ruchem pojazdów mechanicznych): 12,3 km;
– ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie większej niż 30 km/h (odsetek całkowitej długości dróg publicznych): 483,8 km (60,3%);
– ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów „pod prąd”: 51,5 km (208 ulic).

Do 2020 roku miasto ma posiadać ponad 200 km wydzielonych dróg rowerowych. Od 2013 roku realizowany jest program utworzenia 40 tras o łącznej długości 108 km, finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Od 2009 roku miasto ma własnego tzw. oficera rowerowego, do którego obowiązków należy między innymi inicjowanie, konsultowanie, zlecanie i monitorowanie działań mających na celu rozwój komunikacji rowerowej, w tym działań na rzecz likwidacji prawnych i architektonicznych barier rozwoju komunikacji rowerowej.

W maju 2015 roku gdańscy rowerzyści zdobyli pierwsze miejsce spośród 39 miast biorących udział w European Cycling Challenge. Kryterium stanowiła liczba przejechanych kilometrów w czasie miesiąca: 2,6 tysiąca gdańszczan (zarejestrowało się ponad 4,5 tysiąca) pokonało łączny dystans około 451 tysięcy km w granicach miasta (978 km w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców) oraz ponad 555 tysięcy, uwzględniając obszar poza granicami administracyjnymi. W maju 2016 roku Gdańsk ponownie wziął udział w tej rywalizacji, tym razem 52 miast, i ponownie został zwycięzcą: zarówno pod względem liczby przejechanych kilometrów – łącznie było to ponad 825 tysięcy km – jak i w konkurencji na „najbardziej rowerowe miasto” (liczbie przejechanych kilometrów odniesionej do oficjalnej liczby mieszkańców miasta), uzyskując 1788 km / 1000 mieszkańców. Znalazł się również na pierwszym miejscu pod względem liczby uczestników konkursu, których było 6181 (na drugim miejscu uplasowała się Praga z 3636 rowerzystów biorących udział w zabawie). Sukces został powtórzony w 2017 roku: w Gdańsku w konkurencji wzięło udział najwięcej osób (3584), pod względem przejechanych kilometrów znalazł się na drugim miejscu (ponad 855 tysięcy km) i ponownie zdobył tytuł najbardziej rowerowego miasta (1800,6 km / 1000 mieszkańców). CR

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania