SZANIAWSKA ANNA, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

ANNA SZANIAWSKA (ur. 2 IX 1949 Sopot), biolog, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1967 absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, w latach 1967–1972 studiowała zoologię na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii (BGiO) UG. Po studiach zatrudniona na UG, od 1979 doktor, od 1991 doktor habilitowany, od 1991 profesor nadzwyczajny UG, od 1997 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 2000 profesor zwyczajny. W latach 1994–1996 prodziekan do spraw studenckich Wydziału BGiO, w 1996–2002 dyrektor Instytutu Oceanografii UG, w 2005–2007 prorektor UG do spraw kształcenia. W 2005–2017 kierownik Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii UG. Współorganizatorka i pierwszy kierownik Koła Naukowego Oceanografów UG. Prowadziła kursy „Ecophysiology of marine organisms” dla studentów biologii Uniwersytetu w Kopenhadze (1987), kursy wykładów semestralnych dla studentów Uniwersytetu Stanowego Ann Arbor w Michigan, USA „Ecophysiology of marine invertebrates”, „Baltic Resources Management” (1997).

Badaczka ekofizjologii bezkręgowców morskich, wpływu czynników biotycznych i abiotycznych, między innymi niedoboru tlenu, siarkowodoru oraz farmaceutyków, na procesy życiowe bezkręgowców morskich, a szczególnie skorupiaków, zajmowała się gatunkami nierodzimymi w Morzu Bałtyckim. Autorka monografii Skorupiaki Bałtyku (2014, nagroda w kategorii książka dydaktyczna podczas XVIII Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie 2013/2014) i Baltic Crustaceans (2018). Współautorka dwóch rozdziałów w monografiach oraz edytor pierwszej: Biogeochemical Cycling and Sediment Ecology, J. S. Gray, W. Ambrose i A. Szaniawska (Kluwer Academic Publisher 1999) i Ecology of Baltic Coastal Waters, ed. U. Schiewer (Berlin-Heidelberg 2008). Autorka artykułów publikowanych w „Marine Ecology Progress Series”, „Marine Biology” „Experimental Biology and Ecology”, „Comparative Biochemistry and Physiology”, „Thermochimica Acta”, „Marine and Freshwater Behavior and Physiology”, „Crustaceana”, „Journal of Shellfish Research”, „Marine Pollution Bulletin”.

Koordynatorka Bałtyckiego Centrum Edukacji, Badań i Rozwoju BALTDER (Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research), realizowanego w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej (2002–2005), koordynatorka Sieci Morskich Placówek Badawczych MAREI (Marine Research Institutes Network) (2002–2005); koordynatorka w UG Sieci Doskonałości MarBEF (Network of Excellence on Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning: realizowanej w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej (2004–2009), kierownik projektu SPICOSA na UG (Science and Policy Integration for Coastal Systems Assessment), w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej (2007–2011), kierownik projektu BEAD (Baltic Environment for Aquaculture Development), realizowanego w ramach projektu InterMareC i programu INTERREG IIIC (2005–2007), kierownik na UG projektu PROBALT (Improving Societal Conditions for Baltic Sea Protection), realizowanego w Programie BONUS EEIG (2008–2011). Ekspert VI Programu Ramowego UE w obszarze „Zmiany Globalne i Ekosystemy” przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Członkini European Marine Research Stations Network (MARS, od 2004), Komitet Badań Morza PAN (od 2003), International Council for the Exploration of the Sea (ICES, 2000-2019), European Marine Biology Symposium, Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Denmark’s International Study Program DIS, Baltic Marine Biologists, komitetów naukowych (Rady Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2008), Rady Naukowej POMCERT – Pomeranian Centre for Environmental Researche and Technology (od 2003), Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku (od 2007), Państwowej Komisji Akredytacyjnej (ocena kierunku biologii UMK w Toruniu (od 2005), komitetów redakcyjnych czasopism naukowych "Oceanologia" (od 2000), "Oceanological and Hydrobiological Studies" (2002–2019).

Odznaczona Srebrnym (1998) i Złotym (2020) Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), Medalem Za Długoletnią Służbę (2008), Medalem im. Profesora Kazimierza Demela (2014), złotym Medalem im. Janusza Sokołowskiego De Chimia Gedanensi Bene Meritus (2019), Medalem 50-lecia UG (2021), srebrną odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” (1995). UJ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania