SZADÓŁKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Luther von Braunschweig nadaje wieś Szadółki szpitalowi św. Ducha w Gdańsku, 1333
Zakład utylizacyjny
w Szadółkach

SZADÓŁKI (przed 1333 Schedirwicz, 1334 Schederkaw, 1485 Schiddelkow, 1780 Czidelekow, 1790 Schüddelkau), osiedle mieszkaniowe i działki rolnicze, od 11 I 2011 w dzielnicy Jasień ( podział administracyjny); położone pomiędzy Jasieniem i Kowalami, przy drodze do Kolbud i Otomina, około 12 km od centrum miasta.

Nadane w 1333 gdańskiemu szpitalowi św. Ducha przez wielkiego mistrza krzyżackiego Luthera von Braunschweig. W 1546, z chwilą połączenia szpitala św. Ducha ze szpitalem św. Elżbiety, potwierdzone jako ich własność. W 1620 mistrzowie szklarscy z Gdańska otrzymali zgodę na założenie tu i użytkowanie przez 10 lat huty szkła. W czasach wojen napoleońskich w pobliżu kwaterowały wojska cesarskie, a w czasie oblężenia Gdańska w 1813 znajdowały się tu stanowiska artylerii rosyjskiej. W 1874 włączone do powiatu gdańskiego. Własnością szpitalną wieś była do 1850. W 1885 liczyły 32 domy i 430 mieszkańców (215 katolików i 215 ewangelików). Jako właściciele majątku występowali w XIX wieku: Johann Gottlieb Horn (1786 – 8 III 1869), Franz Ernst Wensorra (1811 – 19 V 1883), Wilhelm Wensorra (zm. 5 VI 1885), Joseph Ptach (1860 – 2 II 1921). W 1910 było tu 262 mieszkańców, w 1923 – 300.

Od 1921 należały do powiatu Gdańskiej Wyżyny jako wieś gromadzka. Zajęta przez Armię Czerwoną 24 III 1945. Od 1973 do 2000 funkcjonowały jako wieś sołecka. Na zakręcie obecnej ul. Jabłoniowej znajdował się duży dwór chłopski, w czasach hitlerowskich mieszczący lokalną komórkę Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej. Do 1945 przy obecnej ul. Goszyńskiej mieściła się jednoklasowa szkoła elementarna. Po II wojnie światowej, 17 XI 1945, szkoła została ponownie otwarta; zaczęły do niej uczęszczać dzieci także z Rębowa, Jasienia oraz Otomina (zob. Szkoła Podstawowa nr85). W granicach administracyjnych Gdańska od 1 I 1973 do 2000 jako wieś sołecka.

W 1973 przy ul. Jabłoniowej 55 (po zachodniej stronie Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta, w Szadółkach znajduje się Węzeł Szadółki), na gruntach Rębowa, ale z adresem Szadółki, powstało składowisko odpadów komunalnych o powierzchni około 70 ha (pierwsze ładunki śmieci złożono 10 IV 1973, planowane było w chwili otwarcia na 20 lat działalności). Po rozdzieleniu gospodarowania odpadami i ich unieszkodliwiania od funkcji oczyszczania miasta i przewozu odpadów od 1992 pod zarządem Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o., spółki będącej własnością Gminy Gdańsk, do 2008 jako składowisko odpadów, w latach 2008–2011 zakład przeszedł gruntowną modernizację. W jej wyniku składowisko przekształcone zostało w zakład spełniający standardy Unii Europejskiej, oddano do eksploatacji obiekty sortowni i kompostowni, sieć odgazowania składowiska wraz z bioelektrownią zasilaną gazem składowiskowym, magazyn odpadów niebezpiecznych oraz podczyszczalnię odcieków i ścieków technologicznych, od stycznia 2010 odpady balastowe gromadzone są na uszczelnionej i odgazowanej kwaterze, przeznaczonej do składowania odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętne.

W październiku 2005 przy ul. Przywidzkiej 8 (ponownie na gruntach Rębowa, ale z adresem Szadółki) uruchomiono hipermarket Fashion House Outlet Centre. JH

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania