SPISY KIERY

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

SPISY KIERY, coroczne wykazy wyników wyborów do Rady i Ławy Miejskiej ( Kürtag). Zachowały się księgi spisów kiery dla Głównego, Starego i I Wolnego Miasta Gdańska (WMG). Najstarsze, od 1342, dotyczą Głównego Miasta, oryginalne księgi sprzed 1526 zaginęły, spisy kiery odtworzył sekretarz miejski Caspar Schütz w latach 1566–1593, korzystając dla okresu po 1418 (za wyjątkiem lat 1521–1527, 1542–1547) z oryginalnych spisów, dla okresu 1342–1417 odtworzył je, wykorzystując wykazy ławników z księgi ławniczej Głównego Miasta (od 1392), dla burmistrzów i rajców opierał się na dostępnych źródłach (stąd są w nich największe braki i błędy). Spisy kiery dla Starego Miasta Gdańska zachowały się dopiero od 1455 w księdze spisów kiery Głównego Miasta oraz w późniejszych księgach staromiejskich.

Dla lat 1741, 1743, 1744, 1746, 1748, 1752, 1754–1792 spisy kiery wydawano drukiem, podobnie, jak dla I WMG za 1807, 1809 i 1810. Spisy kiery, oprócz corocznego imiennego wymieniania burmistrzów, sędziego, rajców i ławników, z czasem rozbudowywano, podając informacje o zgonie, rezygnacji, usunięciu rajcy lub ławnika, dacie wyborów lub podziale urzędów, a także adnotacje dotyczące funkcji w radzie i w ławie, mistrzów i członków kwartałów itp. JZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania