RÓŻAŃSKI ANDRZEJ, konserwator dzieł sztuki

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Andrzej Różański
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

ANDRZEJ RÓŻAŃSKI (12 IX 1933 Ciechocinek – 2 IV 2022 Gdańsk), konserwator dzieł sztuki. Syn Stefana (1908 Zbrachlin koło Nieszawy – 1989) i Bronisławy z domu Bedekier (1904 Ciechocinek – 1964). Szkołę podstawową i liceum ukończył w Ciechocinku. W latach 1954–1958 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Katedrze Konserwacji Malarstwa i Rzeźby, pod kierunkiem prof. Leonarda Torwirta. W latach 1958–1998 (do przejścia na emeryturę) był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ) Oddział w Gdańsku.

W 1958 pracował w zespole Barbary Grabowskiej przy konserwacji malarstwa ściennego na zamku w Lidzbarku Warmińskim, w latach 1964–1965 jako kierownik tych prac. W okresie 1965–1976 był kierownikiem Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki PP PKZ Oddział Gdańsk. Kierował zespołami konserwatorskimi ratującymi wystrój Ratusza Głównego Miasta, Ratusza Starego Miasta, Dworu Artusa, gdańskich kościołów i kamienic. Prowadził także prace w Republice Federalnej Niemiec. Do ważniejszych należała konserwacja polichromowanych plafonów w pałacu w Brühl koło Kolonii według metody stworzonej przez prof. Wiesława Domasłowskiego i inż. Zenona Sykuterę. Uczestniczył w opracowaniu tej metody, a następnie ją wdrażał, wzmacniając stropy konserwowanych sal (Muzyczna, Audiencyjna i inne). Od 1962 należał do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Od 1958 żonaty z Wacławą z domu Mincer (ur. 13 III 1936 Kotra, Grodzieńszczyzna), absolwentką Wydziału Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym nr 5, Łostowickim. Ojciec Agnieszki (ur. 1965), absolwentki grafiki reklamowej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i grafiki komputerowej na Hochschule für Künste w Bremie, gdzie mieszka i pracuje jako grafik. CzB

Wykaz prac Andrzeja Różańskiego w Gdańsku
1958–1960 kościół św. Mikołaja konserwacja malarstwa ściennego (tempera na tynku), sceny z męki Chrystusa, około połowy XV wieku
1959 kościół św. Katarzyny konserwacja obrazu (olej, płótno) Bartholomäusa Milwitza Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, 1654
1961 Dwór Artusa Ława Malborska: dwa obrazy (olej, drewno) z cyklu Davida Carla Franza Pochód gdańszczan
1962 kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ołtarz główny Michaela von Augsburga: rzeźby (drewno polichromowane, złocone) 36 postaci biblijnych oraz scena Zwiastowania
1964–1969 Ratusz Głównego Miasta Wielki Krzysztof, herby Polski, Gdańska, Litwy, Prus Królewskich (malarstwo ścienne), 2. połowa XVII wieku
1972 kościół św. Trójcy ambona z XV wieku (drewno rzeźbione, polichromowane, złocenia)
1975–1976 Ratusz Głównego Miasta portret (olej, płótno) Stanisława Augusta Poniatowskiego według Marcella Bacciarellego, XVIII wiek; portret (olej, płótno) Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza autorstwa Davida Carla Franza, 1844
1976 kamieniczki przy ul. Długiej 64–66 prace konserwatorskie polichromii malarskiej
CzB
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania