PONIEWIERSKI PIOTR, bankowiec, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

PIOTR PONIEWIERSKI (ur. 4 VII 1962 Warszawa), bankowiec, radny Miasta Gdańska. Syn Jana Bogdana, pracownika zagranicznych handlowych firm motoryzacyjnych, i Teresy z domu Łodzia-Kobylińskiej, inżyniera budownictwa lądowego. Brat Jacka (ur. 1958), chirurga serca i chirurga naczyniowego.

Absolwent XLII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, w latach 1981–1987 studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), magister filozofii chrześcijańskiej i psychologii. W okresie 2004–2006 odbył studia podyplomowe z zakresu administracji i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskm.

Od stycznia 1988 do października 1989 roku pracował jako psycholog w poradni wychowawczo-zawodowej w Myszyńcu w województwie ostrołęckim. W okresie od sierpnia 1990 do października 1992 był starszym referentem w Banku Polska Kasa Opieki SA w Sopocie, a od listopada 1992 do maja 1993 starszym inspektorem bankowym w gdańskim oddziale Banku Rozwoju Eksportu. Między czerwcem 1993 a sierpniem 1996 pełnił funkcję eksperta do spraw rozliczeń zagranicznych w gdańskim oddziale Banku Inicjatyw Gospodarczych SA. Od września 1996 do lipca 1998 był naczelnikiem Wydziału Operacji Zagranicznych BIG Banku Gdańskiego SA, od sierpnia 1998 do stycznia 2001 naczelnikiem Wydziału Analiz Kredytowych, a od lutego 2001 do maja 2002 kierownikiem w Departamencie Analiz i Decyzji Kredytowych tegoż banku. Między czerwcem 2002 a czerwcem 2006 był doradcą bankowym do spraw rynku samorządowego, a następnie, do czerwca 2016, zajmował stanowisko starszego doradcy bankowego w Banku Millennium w Sopocie. W okresie od sierpnia 2016 do listopada 2017 był doradcą klienta korporacyjnego i detalicznego w PBS Finanse SA w Gdyni. W listopadzie 2017 podjął pracę w Aforti Finance SA w Gdyni na stanowisku bankiera. Od kwietnia do października 2018 pracował jako specjalista w mFinanse SA w Gdańsku, od listopada do grudnia tego roku był doradcą w Idea Banku w Gdańsku.

Wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” do Rady Miasta Gdańska, w której zasiadał od 1990 roku do wygaśnięcia mandatu 15 VI 1993. Pracował między innymi w Komisji Polityki Gospodarczej, Morskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Żonaty z Danutą z domu Piórkowską, ojciec Agnieszki (ur. 1999). RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania