POMORANIA ANTIQUA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
„Pomorania Antiqua”, t. XIX z 2003

„POMORANIA ANTIQUA”, czasopismo naukowe wydawane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, w latach 1965–2015 ukazały się tomy I–XXIV. Tom I wydano pod nazwą „Pomerania Antiqua”. Zmiana tytułu nastąpiła po sugestii Lecha Bądkowskiego z 1966, wedle którego łacińska nazwa Pomorza urobiona od polskiej formy tego toponimu brzmiała Pomorania, podczas gdy Pomerania to wersja łacińska ukształtowana pod wpływem języka niemieckiego. Tomy I–II opublikowało Wydawnictwo Morskie, kolejne (do XVI) gdański oddział wydawnictwa Ossolineum z Wrocławia. Wydawcą następnych, od tomu XVII (1998), jest Muzeum Archeologiczne. Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego tomów I–XIV był prof. dr hab. Witold Hensel (1917–2008), dyrektor Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk (PAN), kolejnych prof. Leszek Kajzer, prof. Lech Leciejewicz (1931–2011), Henryk Paner, od 2009 Mirosław Fudziński, od 2015 – Komitet. Redaktorami byli dyrektorzy Muzeum Archeologicznego: I–XII doc. dr hab. Leon Jan Łuka, XIII–XIV dr Marian Kwapiński, XV–XXIII Henryk Paner, XXIV – Ewa Trawicka. Tom XII po śmierci Leona Łuki przygotował do druku Mieczysław Haftka.

Głównym zadaniem wydawnictwa była i jest publikacja wyników terenowych badań archeologicznych na terenie Pomorza oraz w samym Gdańsku. Obok pracowników Muzeum Archeologicznego autorami tekstów byli i są pracownicy Stacji Archeologicznej PAN w Gdańsku, konserwatorzy zabytków, antropolodzy itd. W tomach XVII–XXIII, obok artykułów i materiałów adresowanych do środowiska archeologicznego, ukazało się kilka opracowań wykraczających poza te ramy. Należy tu wymienić: w tomie XVII (1998), wydanym z okazji Tysiąclecia Gdańska, artykuł prof. Gerarda Labudy Święty Wojciech w Gdańsku i w Prusach (997), poświęcony analizie zachowanych źródeł dotyczących tego wydarzenia i ważnego rozróżnienia pojęć: navis (łódź, którą przypłynął Wisłą do Gdańska) i carina (łódka, którą udał się przez nadmorskie płycizny do Prus). W tomie XX (2005) Andrzej Gołębiowski przedstawił wyniki dotychczasowych badań archeologicznych na terenie dawnego grodu i zamku krzyżackiego (Zamczysko w Gdańsku…), w tomie XXI (2006) Marian Kochanowski podsumował prace badawcze w podziemiach Wielkiego Młyna w Gdańsku. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania