POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG GDAŃSK

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Spichlerz przy ul. Rajskiej 2 (błędnie zwanym Małym Młynem), po 1945
„Dom Wędkarza” w dawnym spichlerzu, ul. Rajska 2, widok od zachodu 2019
„Dom Wędkarza”, widok od północnego-zachodu, 2019

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI (PZW) OKRĘG GDAŃSK, ul. Rajska 2. Terenowa jednostka organizacyjna PZW, stowarzyszenia miłośników wędkarstwa i sportu wędkarskiego. PZW został powołany 19 III 1950 przez delegatów Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich (Z.S.T.W., utworzony w 1933 w Krakowie, wznowił działalność w 1947). 14 IV 1950 Walne Zgromadzenie Z.S.T.W. podjęło uchwałę o przystąpieniu do PZW. Utworzono trójszczeblową organizację: zarząd główny, okręgi wojewódzkie oraz koła. I Zjazd Okręgu PZW w Gdańsku odbył się w kwietniu 1950.

Władzę w Okręgu PZW w Gdańsku pełni Zarząd Okręgu, kontrolę wewnętrzną sprawuje Okręgowa Komisja Rewizyjna, organem orzekającym w sprawach przewinień członków jest Okręgowy Sąd Koleżeński. Władze okręgu wyłaniane są na okręgowych zjazdach delegatów, zwoływanych co cztery lata przez Zarząd Okręgu. W 2022 Okręg PZW w Gdańsku skupiał 18 430 członków w 64 kołach terenowych. Stan wód pozostających w administracji okręgu wyniósł ponad 2100 ha jezior i ponad 3600 ha rzek.

Podstawą działania Okręgu PZW w Gdańsku jest Statut PZW (aktualnie obowiązujący został uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZW 15 III 2017). Zgodnie ze statutem „celem związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacja i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb”. Jednym z głównych obszarów działalności Okręgu PZW w Gdańsku jest prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej poprzez zarybianie wód pozostających pod nadzorem kół i okręgu oraz odłowy kontrolne. 12 XI 1959 Okręg PZW w Gdańsku uruchomił własny ośrodek zarybieniowy w Rumi na wodach Zagórskiej Strugi. Prace związane z prowadzeniem gospodarki rybacko-wędkarskiej pozostają pod nadzorem Komisji Zagospodarowania Wód. Do zadań Okręgu PZW w Gdańsku należy również ochrona wód i środowiska przyrodniczego, między innymi poprzez działalność Społecznych Strażników Rybackich (SSR) prowadzących walkę z kłusownictwem. Praca SSR pozostaje pod nadzorem Komisji Ochrony Wód. W 2021 do SSR należało 364 strażników.

Okręg PZW w Gdańsku nadzoruje i prowadzi działalność sportową kół i okręgu, decyduje między innymi o organizacji imprez sportowych w okręgu oraz organizuje zawody w dyscyplinach wędkarskich o randze krajowej i międzynarodowej. Zorganizował m.in. pierwsze w historii wędkarstwa polskiego zawody morskie, które odbyły się w Babich Dołach w 1973. Przy Okręgu PZW w Gdańsku działają trzy kluby sportowe: w Gdańsku (Gdański Klub Wędkarstwa Sportowego „Neptun”), Gdyni (Klub Wędkarstwa Sportowego Browning „Team Gdynia”) i Kartuzach (Klub Wędkarstwa Sportowego „Kaszub”).

Okręg prowadzi również działania popularyzujące wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży. Organizuje praktyczne szkolenia w zakresie uprawiania sportu wędkarskiego i zawody dla młodzieży (m.in. Okręgową Olimpiadę Młodzieży w sportach wędkarskich), konkursy wiedzy wędkarskiej i ekologicznej, a także kursy Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego. W 1992 zorganizował I Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży Wędkarskiej. W 2013 Okręg wyróżniony został Nagrodą Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w kategorii: Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska .

Pierwsza siedziba gdańskiego okręgu PZW mieściła się przy ul. Wały Jagiellońskie 6. Od 19 XII 1967 siedzibą jest zabytkowy spichlerz nad Kanałem Raduńskim (tzw. „Dom Wędkarza”, błędnie zwany Małym Młynem, zob. Wielki Młyn. Obiekty towarzyszące), odbudowany po zniszczeniach w 1945 ze środków PZW. W skład kierownictwa budowy wchodzili członkowie Zarządu Okręgu i wędkarze z kół gdańskich. „Dom Wędkarza” jest również siedzibą kół wędkarskich Gdańsk–Śródmieście i Gdańsk–Portowa. ALK


Prezesi Zarządu Okręgu w Gdańsku
Lata Imię i nazwisko
1950–1951 Józef Wołek
1951–1952 Stanisław Lachowicz
1953–1953 Eugeniusz Bekrycht
1954 Stanisław Lachowicz
1955–1956 Alfons Klejbor
1957–1967 Władysław Bereśniewicz
1968–1972 Ryszard Artecki
1973–1980 Rafał Staszewski
1981–1984 Bohdan Wołczacki-Dziemidowicz
1985–1988 Stanisław Tobjasz
1989–2000 Bohdan Wołczacki-Dziemidowicz
2001–2016 Stanisław Lisak
2017–2021 Mieczysław Górski
2022– Włodzimierz Szarafin
Alicja Kujawska
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania