POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE. ODDZIAŁ POMORSKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

POMORSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO (PO PTL). 19 VI 1959 w Lublinie, dzięki staraniom prof. Leona Kaczmarka, powstała Komisja Logopedyczna, której celem było zaznajomienie nauczycieli z problemem wad wymowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz z wdrażaniem metod ich rehabilitacji. 14 I 1963 Komisja przekształciła się w PTL z siedzibą w Lublinie. Misją PTL i jego oddziałów jest szerzenie wiedzy logopedycznej oraz prowadząca do jej rozwoju działalność naukowa i dydaktyczna.

Koło PTL w Gdańsku powstało 25 X 1997, w 2001 przekształciło się w Pomorski Oddział PTL. Funkcję przewodniczącego od momentu założenia Koła sprawował prof. Stanisław Milewski. Siedziba PO PTL znajduje się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 58, na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W końcu 2013 oddział liczył około 150 czynnych zawodowo logopedów i sympatyków logopedii.

Katedra Logopedii UG udostępnia pomieszczenia na zebrania oddziału, podczas których referaty wygłaszają zarówno naukowcy z gdańskiej uczelni, jak i spoza niej. Oddział inicjuje i prowadzi badania z zakresu logopedii, sprawuje opiekę nad dydaktyką w instytucjach wychowawczych: szkołach, przedszkolach, domach dziecka itp. Prowadzi też działalność pomocniczą w zakresie kształcenia zawodowego logopedów. Organizuje odczyty, kursy, sympozja i zebrania naukowe dla logopedów. Uczestniczy również w wydawaniu ukazującego się od 1960 roku czasopisma PTL „Logopedia. Zagadnienia Kultury Żywego Słowa” oraz innych publikacji. Działa na rzecz ochrony i promocji zdrowia, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. JAK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania