MILEWSKI STANISŁAW, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

STANISŁAW MILEWSKI (ur. 1 IV 1956 Galwiecie, województwo warmińsko-mazurskie), logopeda, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1979 uzyskał tytuł magistra filologii polskiej na UG. Od października 1984 zatrudniony w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG i mianowany na stanowisko asystenta (od lutego 1985 – starszego asystenta). W 1987 rozpoczął pracę w nowo powstałym Zakładzie Logopedii przy Wydziale Humanistycznym UG. Od 1992, na podstawie rozprawy Analiza fonemowa wyrazów przez dzieci w wieku przedszkolnym, doktor i adiunkt. Od 2004 doktor habilitowany w oparciu o dorobek i rozprawę Mowa dorosłych kierowana do niemowląt (studium fonostatystyczno-fonotaktyczne). Od maja 2007 profesor UG.

W roku akademickim 1994–1995 pełnił funkcję kierownika Zakładu Logopedii. Od 1994 kierownik Podyplomowych Studiów Logopedycznych UG. W latach 2009–2011 kierownik Zakładu Rozwoju Mowy Katedry Logopedii. Od 2009 pracownik utworzonej wówczas Katedry Logopedii Wydziału Filologicznego UG, od 2016 jej kierownik. Od 2017 kierownik Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych. W związku z likwidacją Katedry Logopedii, 1 X 2019 powołany na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Logopedii

Od 1992 członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, od 1997 przewodniczący Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, od 1999 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (od 2005 jego wiceprzewodniczący). Od 2013 członek Rosyjskiego Towarzystwa Dysleksji, od 2015 Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a od 2019 także członkiem Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy. Od 2011 w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego „Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine”. Od tego samego roku współredaktor serii wydawniczej „Logopedia XXI wieku” (wydawnictwo Harmonia Universalis), poświęconej teoretycznym i praktycznym zagadnieniom współczesnej logopedii.

Autor między innymi Lingwistyczne i dydaktyczne aspekty analizy fonemowej (1999), Mowa dorosłych kierowana do niemowląt (studium fonostatystyczno-fonotaktyczne) (wyd. 2 zmienione i poszerzone, 2011), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki (2012, redaktor naukowy wraz z Ewą Czaplewską), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki (2012, redaktor naukowy wraz z Katarzyną Kaczorowską-Bray), Biomedyczne podstawy logopedii (2014, redaktor naukowy wraz z K. Kaczorowską-Bray i Jerzym Kuczkowskim). Odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę w 2009 roku. JAK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania