PAWŁOWSKA BARBARA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Barbara Pawłowska

BARBARA PAWŁOWSKA (ur. 15 VIII 1965 Białystok), ekonomistka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1984 absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila K. Baczyńskiego w Białymstoku, w 1989 Wydziału Ekonomiki Transportu (WET) (później Wydział Ekonomiczny (WE)) UG. W 1989 była finalistką reprezentującą UG w konkursie o nagrodę Czerwonej Róży na najlepszego studenta województwa gdańskiego. Od 1988 zatrudniona w Katedrze Ekonomiki Transportu WET UG, w latach 1991–2017 w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych.

W latach 1989–1990 stypendystka Uniwersytetu w Mesynie w Centro Universitario di Studi sui Trasporti, w 1994 uczestniczką programu SPIME – Synergy Program in Management and Economics Training and Development for Teachers and Researchers Uniwersytetu Lund. Od 1998 doktor nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy Zewnętrzne koszty działalności transportowej – problem ekonomicznej wyceny negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. W 2003 stypendystka The Montana State University’s Exchange Visitor Program, Bozeman (USA). Od 2014 doktor habilitowana w oparciu o dorobek i rozprawę Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych (Gdańsk 2013, praca nagrodzona w 2014 I nagrodą Ministra Infrastruktury i Rozwoju za najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny transportu). O 2014 profesor nadzwyczajny UG. Od 2019 dyrektorka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG.

W 2017 inicjatorka podpisania przez UG Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności, w 2019 wprowadzenia tutoringu jako metody dydaktycznej na WE UG, od 2020 akredytowany praktyk tutoringu. W latach 2018–2019 brała udział w pracach nad opracowanie długoterminowego planu rozwoju UG jako uczelni badawczej (projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”) oraz w pracach przy projekcie „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w obszarze konsolidacji szkół doktorskich w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Od 2020 kierowniczka zespołu UG w międzynarodowym projekcie “Beyond academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine, and maritime sciences in Europe”, the Erasmus+ Programme Key Action 2: Strategic Partnerships. Od 2018 członkini Komisji do spraw wdrożenia i monitorowania strategii HR Excellence in Research w UG, od 2020 Senackiej Komisji do spraw Kształcenia i Komisji do spraw Społecznej Odpowiedzialności UG; od 2021 Rady Wdrażającej Plan Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn w UG.

Autorka prac z zakresu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem transportu i kosztów zewnętrznych transportu, polityki i strategii transportowych, rozwoju sektora energetycznego, przede wszystkim w kontekście paliw alternatywnych oraz kierunków rozwoju miast. Od początku lat 90. XX wieku prowadzi badania naukowe nad efektami zewnętrznymi, metodami ich wyceny oraz internalizacją kosztów zewnętrznych transportu, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów polityki transportowej i badaniem ich efektywności oraz skuteczności we wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju. Od 2017 organizuje na UG Dzień Zrównoważonego Rozwoju w ramach sieci działań Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.

Uczestniczka projektów naukowych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej (od 4-ego do 7-ego programu ramowego), kierowala zespołami projektowymi ze strony polskiej: (CODE-TEN, SPECTRUM, I-C-EU) i projektu na zlecenie Komisji Europejskiej (IMPACT). W 2008 współautorka podręcznika opracowanego na zlecenie Komisji Europejskiej na temat metod szacowania kosztów zewnętrznych transportu dla 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Handbook on estimation of external costs in the transport sector. Report produced within the study Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport. Współrealizuje od 2019 projekt “The Journey to Changemaker Certificate (J2CC), a certification program for higher education institutions created by Ashoka, Innovative Didactics with Montessori Pedagogy at the University of Gdansk” oraz od 2020 projekt "Science Clubs" w UG: "Znane i nieznane oblicza nauki", projekt realizowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka.

Od 2016 członkini grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, od 2021 Komitetu Sterującego The Polish Chapter of PRME UN Global Compact Initiative. Członkini Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1992), Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (od 2010), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku (od 2019).

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), Złotym Medalem za Długoletnia Służbę (2020), Medalem 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego (2021). BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania