OZIEWICZ EWA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Ewa Oziewicz

EWA MARIA OZIEWICZ (ur. 6 XII 1949 Gdynia), profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Córka Stanisława Nowakowskiego (1904–1975), metaloplastyka biorącego po II wojnie światowej udział w odbudowie Dolnego Miasta w Gdańsku, i Jadwigi z domu Kawałowskiej. Siostra metaloplastyka Jana Nowakowskiego (1941–2020).

W 1962 ukończyła Szkołę Podstawową nr 6 w Sopocie, w 1967 III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni z angielskim jako językiem wykładowym. W latach 1967–1972 studiowała handel zagraniczny, początkowo na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, od 1970 na Wydziale Ekonomiki Transportu UG. W 1972 podjęła trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie, które ukończyła w 1975. Od 1 X 1975 do 30 IX 2022 zatrudniona była w Instytucie Handlu Zagranicznego (IHZ) Wydziału Ekonomiki Transportu (po zmianie nazwy: Wydziału Ekonomicznego) UG. Od 1977 doktor na podstawie pracy Rola i miejsce kooperacji przemysłowej w handlu zagranicznym Polski z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi (promotor prof. Stanisław Ładyka), w latach 1978–1998 adiunkt. Od 1998 doktor habilitowany w oparciu o dorobek i rozprawę Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). W latach 1999–2009 profesor uczelniany UG, od 2009 profesor nadzwyczajny (tytularny) nauk ekonomicznych i profesor zwyczajny.

Od 1998 do 2008 wicedyrektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą IHZ Wydziału Ekonomicznego UG, w latach 1998–2007 koordynatorka programu Socrates-Erasmus w IHZ. Była inspiratorką i współtwórczynią Amerykańsko–Polskiego Instytutu Budownictwa w Gdańsku, w którym w latach 1991–1994 pełniła funkcję kierownika do spraw szkolenia. Od 1995 do 1996 kierownik naukowy Międzynarodowego Centrum Zarządzania UG (po przekształceniu obecnie Centrum MBA UG).

Od 2008 do 2019 kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w IHZ UG, w latach 2016–2019 dyrektor IHZ, po zmianach strukturalnych do 2020 kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego (kontynuatorki IHZ). Współtwórczyni i w latach 2007–2011 pierwszy dyrektor Centrum Studiów Azji Wschodniej (CSAW) UG, od 2007 przewodnicząca Rady Programowej. Od 2011 przewodnicząca rady naukowej i przewodnicząca komitetu redakcyjnego wydawanego pod auspicjami CSAW czasopisma „Gdańskich Studiów Azji Wschodniej”.

Badaczka międzynarodowych stosunków ekonomicznych, roli zagranicznych inwestycji bezpośrednich w rozwoju gospodarczym krajów oraz rozwoju i współpracy krajów azjatyckich, szczególnie Chin. W 2010 prowadziła jedno z czterech seminariów w czasie tygodnia pomorskiego na Światowej Wystawie EXPO w Szanghaju. Obok rozprawy habilitacyjnej autorka między innymi prac Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych (Gdańsk 2007); opublikowanego zboru artykułów 25 lat studiów nad ekonomią i handlem zagranicznym krajów Azji Wschodniej – wybór artykułów Ewy Oziewicz z lat 1995–2020 (Gdańsk 2020); współautorka (z Tomaszem Bielińskim i Tomaszem Michałowskim) Inicjatywa Pasa i Szlaku. Polska perspektywa (Gdańsk 2020). Była redaktorka prac Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej (Warszawa 2001); Przemiany we współczesnej gospodarce światowej (Warszawa 2006); współredaktorka (z Tomaszem Michałowskim) pracy Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Warszawa 2013). Jej artykuły na temat Chin publikowane są między innymi w wydawanych przez tygodnik „Polityka” zeszytach z serii „Pomocnik Historyczny”.

Członkini komitetów redakcyjnych i rad naukowych, między innymi w latach 1998–2019 Rady Naukowej „Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, przekształconych następnie w „International Business and Global Economy”; od 2008 komitetu redakcyjnego „International Journal of Emerging and Transition Economies”, Joint publication Dokuz Eylul University and University of Gdansk, od 2010 rady serii „Biblioteka Azji–Pacyfiku” (Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń), od 2011 komitetu redakcyjnego „Revista de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales „PECVNIA”” (Universidad de Leon, Hiszpania), w latach 2012–2014 rady programowej „Rocznika Azja–Pacyfik. Społeczeństwo–Polityka–Gospodarka”, od 2013 rady programowej „Business, Management and Education” (następnie „Business, Management and Economics Engineering” (Politechnika Wileńska, Litwa), od 2015 komitetu redakcyjnego „Economic Papers” (Warsaw School of Economics, Institute of International Studies), od 2016 rady naukowej „Przedsiębiorczość Międzynarodowa” (UE Kraków).

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2000) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996). W latach 1974–1982 była żoną Roberta Oziewicza (1947–2002), od 1983 żona Jana Bzducha (ur. 1948). Matka Izabeli (ur. 1978), absolwentki Wydziału Ekonomicznego UG oraz Uniwersytetu w Borås (Szwecja), i Katarzyny (ur. 1983) absolwentki Wydziału Ekonomicznego UG oraz Wydziału Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania