OPŁYW MOTŁAWY

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Opływ Motławy, lata 30. XX wieku
Opływ Motławy, od Śluzy Kamiennej (po lewej) w stronę wschodnią, 2020
Opływm Motławy, widok na Bramę Nizinną i Bastion Żubr

OPŁYW MOTŁAWY, początkowo, w 1911, nazwą Umfluter (czyli Opływ) określano odcinek Bramy Żuławskiej do Wisły, po 1945 nazwę rozciągnięto na całą byłą fosę. Powstał w latach 20. XX wieku z byłych fos zasilanych Motławą, a opływających od strony południowo-wschodniej fortyfikacje Dolnego Miasta (zachowane obecnie bastiony św. Gertrudy, Żubr, Wilk, Wyskok, Miś, Królik). W chwili likwidacji pięciu bastionów ciągu wschodniego i zasypywania ich fos konieczne było – w celu umożliwienia spływu wód powodziowych Motławy specjalnie przygotowanym kanałem (Zastały Rów, obecnie Rozwójka), mającym ujście między Sienną Groblą a Gęsią Karczmą (w pobliżu obecnego Mostu Siennickiego) – skierowanie wody do Wisły. Teren do wysokości obecnej ul. Elbląskiej zmieniono w park, urządzono w opływie kąpieliska ( pływalnie).

Od końca lat 50. XX wieku teren zaniedbany,porośnięty dziką roślinnością, z nielegalnymi ogródkami działkowymi). W 1996 Zarząd Miasta Gdańska podjął decyzję o rewitalizacji i utworzenia Ośrodka Rekreacyjnego nad Opływem Motławy o powierzchni 20 ha, długości 5,2 km, od bastionu św. Gertrudy do ul. Zawodników na brzegu północnym i ul. Modrej na brzegu południowym. Wyremontowano nabrzeża, poprowadzono 12 km alejek spacerowo-rowerowych, urządzono parkingi, otworzono historyczną formę bastionów i kurtyn na północnym brzegu, na południowym zaś obwałowania przeciwpowodziowe. Na bastionach zlokalizowano place wypoczynkowe i punkty widokowe, ustawiono stylowe latarnie i ławki. Przy bastionie Wilk znajduje się mała przystań dla kajaków i łodzi.

W 2007 projekt otrzymał I nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w kategorii „Przestrzeń Zielona”. Zachodnia odnoga Opływu Motławy przyjmuje odpływ ze zrzutu syfonowego z Kanału Raduni, część wschodnią zamykają tzw. Wrota Żuławskie, czyli wrota przeciwsztormowe, zamykane automatycznie w sytuacji, gdy poziom wód od strony Zatoki Gdańskiej jest wyższy niż w Opływie Motławy. Nowe wrota oddano do użytku 14 VI 1994. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania