OKONIEWSKA BARBARA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Barbara Okoniewska
Barbara Okoniewska

BARBARA OKONIEWSKA (10 III 1951 Lębork – 28 IX 2022 Gdańsk), profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Córka pracownika Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Kazimierza i Józefy z domu Kaźmierskiej, miała brata i trzy siostry. W latach 1958–1965 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku i równolegle do szkoły muzycznej I stopnia (klasa skrzypiec). W 1965–1969 uczyła się w VIII Liceum Ogólnokształcącym i w szkole muzycznej II stopnia. Od 1969 studiowała historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej, studia ukończyła w 1974 na UG.

Od 1 VII 1974 do 30 IX 2006 pracowała w Instytucie Historii UG, kolejno jako asystent–stażysta w Zakładzie Historii Nowożytnej i Najnowszej, od 1975 asystent w Zakładzie Nowożytnej Historii Polski i Powszechnej, od 1976 starszy asystent w Zakładzie Historii Najnowszej XIX i XX wieku. Od 1980, na podstawie rozprawy Przeobrażenia ekonomiczne w rolnictwie województwa gdańskiego w latach 1945–1954 (promotor: prof. Roman Wapiński) doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, od 1981 adiunkt. Od 1991, na podstawie dorobku i rozprawy Producenci rolni Ziem Zachodnich 1918-1939, doktor habilitowana, od 1 VI 1993 profesor nadzwyczajny (uczelniany) UG. W latach 1975–1976 pełniła funkcję zastępcy pełnomocnika dziekana ds. Studenckich Hufców Pracy, w 1975–1977 była członkinią Rady Wydziału ds. Młodzieży na Wydziale Humanistycznym UG. W latach 1991–1993 zastępca dyrektora Instytutu Historii UG.

Badaczka dziejów gospodarczych II Rzeczypospolitej i zwłaszcza PRL, głównie różnych aspektów gospodarki rolnej, ze szczególnym uwzględnianiem spraw gospodarczych na wsi Pomorza i Wielkopolski. Autorka między innymi prac Przeobrażenia ekonomiczne w rolnictwie województwa gdańskiego w latach 1945–1958 („Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, Historia, nr 19, Gdańsk 1988); Producenci rolni Ziem Zachodnich 1918–1939 („Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, Historia, nr 141, 1989); Polscy ziemianie i chłopi Wielkopolski i Pomorza w latach II Rzeczypospolitej. Ich aktywność gospodarcza i polityczna (Gdańsk 1991); Gospodarka rolna i osadnictwo na Żuławach w okresie powojennym. Przeobrażenia strukturalne w latach 1945–1958 (Warszawa 1992).

Od 1976 członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego, od 1988 w Zarządzie Oddziału Gdańskiego. Od stycznia 1973 do marca 1981 członkini PZPR, w latach 1974–1980 Związku Nauczycielstwa Polskiego, od 1 IX 1980 Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Matka Anny (ur. 22 I 1978). Po ciężkim wypadku córki i konieczności stałej nad nią opieki, przedwcześnie odeszła z pracy. Pochowana 8 X 2022 na Cmentarzu Komunalnym nr 5, Łostowickim. AJN

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania