MIĘDZYWYDZIAŁOWY INSTYTUT MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

MIĘDZYWYDZIAŁOWY INSTYTUT MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ, powołany w 1937 w Gdyni jako filia Państwowego Zakładu Higieny w celu obsługi laboratoryjnej miasta portowego Gdyni w zakresie epidemiologii, higieny żywności i wody oraz higieny pracy. Działał do 1939, w 1946 reaktywowany jako Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (IMMiT) w ramach Akademii Lekarskiej w Gdańsku ( Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)).

W 1957 wydzielony jako samodzielna jednostka (Instytut Medycyny Morskiej w Gdańsku, ul. Hibnera 1C, obecnie ul. Do Studzienki, oraz filia w Gdyni) z Kliniką Chorób Zawodowych, Samodzielną Pracownią Psychofizjologii Pracy i zakładami: mikrobiologii i epidemiologii, parazytologii, higieny. W 1985 IMMiT przeniesiono w całości do Gdyni-Redłowa (ul. Powstania Styczniowego 9B). Od 1 X 2003 w strukturze gdańskiej Akademii Medycznej jako Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (MIMMiT).

W skład MIMMiT w 2010 wchodziły Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii (Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, sprawujący merytoryczny nadzór nad Centrum Zdrowia im. św. Łukasza w Kifangondo w Angoli), kliniki: Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej; Chorób Zawodowych i Wewnętrznych (Krajowy Ośrodek Medycyny Morskiej); Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego (Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej); zakłady: Medycyny Morskiej (Międzyregionalne Centrum Medycyny Morskiej WHO); Ochrony Środowiska i Higieny Transportu; Toksykologii Środowiska. Zakres prac badawczych MIMMiT obejmuje między innymi zagadnienia medycyny pracy, morskiej i tropikalnej, hiperbarycznej, toksykologii i ochrony środowiska. MIMMiT podejmuje także działania legislacyjne w zakresie kodeksu pracy. Od 2011 w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMedu.

Od 1948 MIMMiT jest wydawcą „Bulletin of Maritime and Tropical Medicine” (obecnie „International Maritime Health”), jednego z najstarszych na świecie czasopism w tej specjalności. ASZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania