MERKEL JACEK, przedsiębiorca, polityk

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jacek Merkel, 1989

JACEK MERKEL (ur. 20 XI 1954 Toruń), przedsiębiorca, polityk. W 1978 absolwent Instytutu Budowy Okrętów Politechnice Gdańskiej (PG), w latach 1978–1983 konstruktor w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W sierpniu 1980 uczestnik strajku w stoczni. Członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od września 1980, członek Komitetu Założycielskiego „S” w Stoczni Gdańskiej. W okresie 1980–1981 wiceprzewodniczący Prezydium Komisji Zakładowej „S” stoczni, redaktor biuletynu związkowego „Rozwaga i Solidarność”. W marcu 1981 współzałożyciel struktur tzw. Sieci grupującej Komisje Zakładowe „Solidarności” 17 zakładów pracy. W latach 1980–1981 oddelegowany do związku, członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego, Prezydium Komisji Krajowej. W listopadzie i grudniu 1981 przewodniczący zespołów negocjacyjnych z rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 13 XII 1981 – 23 XII 1982 internowany. W styczniu 1983 zwolniony ze Stoczni Gdańskiej na wniosek Służby Bezpieczeństwa (SB).

W latach 1983–1984 zatrudniony w Instytucie Okrętowym PG jako konstruktor (zwolniony), 1984–1985 pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (zwolniony), 1985–1989 konserwator w kościele św. Elżbiety, 1983–1987 działacz podziemnej „S”, należał do grona doradców Lecha Wałęsy. Utrzymywał łączność z Biurem Koordynacyjnym „S” w Brukseli, organizował dostawy finansów, sprzętu poligraficznego. Współtwórca komputerowego systemu szyfrowania danych, umożliwiającego wymianę informacji między podziemnymi regionami „Solidarności” a zagranicą. W maju 1988 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej. W sierpniu 1988 wybrany przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, we wrześniu uczestniczył w rozmowach ze stroną rządową w Magdalence koło Warszawy. W 1989 brał udział w obradach okrągłego stołu, w zespole do spraw pluralizmu związkowego oraz w grupie roboczej do spraw nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Przywrócony do pracy w Stoczni Gdańskiej.

W latach 1989–1993 poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (RP) z okręgu gdańskiego (uzyskał w wyborach 200 504 głosy). W 1990 inicjator i przewodniczący pierwszej rady nadzorczej Funduszu Gospodarczego NSZZ „Solidarności” Sp. z o.o. w Gdańsku, inicjator i przewodniczący pierwszej rady Fundacji Gospodarczej „Solidarności” w Gdańsku. Współorganizator II Krajowego Zjazdu „Solidarności” (który kończył jego działalność w „Solidarności”). W tymże roku został szefem sztabu wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich, po wyborach szef Kancelarii Prezydenta RP. W okresie 1990–1991 minister stanu do spraw bezpieczeństwa narodowego w tejże Kancelarii, w 1991 w komisji kwalifikującej byłych funkcjonariuszy SB do dalszej służby. W okresie 1991–1993 współtwórca i prezes pierwszego zarządu „Solidarność” Chase D.T. Bank SA w Gdańsku (obecnie GE Capital Bank SA w Gdańsku), 1991–1994 członek władz krajowych Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD), w 1993 szef sztabu wyborczego KLD. W okresie 1994–2000 członek władz krajowych Unii Wolności, 2000–2001 pełnomocnik Platformy Obywatelskiej w województwie pomorskim.

W 1989 członek-współzałożyciel Fundacji „Sprawni Inaczej”. Od 1993 w radach nadzorczych lub członek zarządu wielu spółek (m.in. PHZ Universal SA w Warszawie, Prokom Software SA w Warszawie, Caravana Polsko-Arabska Sp. z o.o. w Gdańsku, 4 Media SA w Gdańsku). Od 2004 prowadzi własną działalność gospodarczą (doradztwo). W 2011 został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, którego przyjęcia odmówił. Żonaty z Barbarą, ojciec Jadwigi (ur. 1980), Anny (ur. 1982) i Marii (ur. 1985). ArKa

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania