MAREK-TRZONKOWSKA NATALIA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Natalia Marek-Trzonkowska

NATALIA MARIA MAREK-TRZONKOWSKA (ur. 6 XI 1980 Katowice), profesor nauk medycznych, immunolog, lekarz weterynarii, profesorka Uniwersytetu Gdańskiego (UG) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). W 1999 absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni (profil humanistyczny). W 2005 ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie z wyróżnieniem dla najlepszego studenta rocznika 1999–2005. W latach 2006–2009 pracowała w Zakładzie Immunologii GUMed, od 2009 do 2012 adiunktka w Zakładzie Immunologii Klinicznej i Transplantologii. Od 2010 doktor nauk medycznych (promotor: prof. Krystyna Raczyńska, Katedra i Klinika Okulistyki GUMed). W latach 2010–2011 odbyła staż podoktorski w University of Chicago (USA), gdzie jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej prowadziła badania nad klinicznym zastosowaniem limfocytów T regulatorowych (Tregs) do indukcji tolerancji przeszczepu u biorców wysp trzustkowych oraz opracowała metodę lokalnej protekcji wysp z zastosowaniem komórek Tregs. Od 2012 adiunktka w Zakładzie Medycyny Rodzinnej GUMed, od 2013 doktor habilitowana nauk medycznych. W 2016 stypendystka Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance-inducing Therapies (A FACTT) w National University of Ireland (Galway, Irlandia).

Od 2019 profesor tytularny (UG i GUMed). Od 2018 kierownik zespołu Cancer Immunology w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS, UG), a od 2022 dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi przy UG i członkini Senatu tej uczelni w kadencji 2020–2024.

Prowadzi badania dotyczące klinicznego zastosowania komórek układu immunologicznego. Była członkinią zespołu, który jako pierwszy zastosował limfocyty Treg w terapii człowieka. Najpierw w chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi (2008; PubMed Identifier 19559653), a następnie w cukrzycy typu 1 (DM1) u dzieci (od 2011; między innymi PMID: 22723342). Od 2018, we współpracy z zespołem prof. Witolda Rzymana z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed, pracuje nad personalizowaną terapią adoptywną niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC). Prowadzone przez nią badania mają charakter translacyjny. Autorka patentów przyznanych przez polski, europejski oraz amerykański (USA) urząd patentowy (między innymi EPO nr. 2859092; RP nr 218400 i 236046; USA nr US 11,072,779 B2).

Autorka między innymi prac Membrane potential of CD4+ T cells is a subset specific feature that depends on the direct cell-to-cell contacts with monocytes („Human Immunology”, 2010); Coating human pancreatic islets with CD4+CD25highCD127- regulatory T cells as a novel approach for the local immunoprotection („Annales of Surgery”, 2011); Hurdles in therapy with regulatory T cells („Science Translational Medicine”, 2015); Monitoring T-cell responses in translational studies: optimization of dye-based proliferation assay for evaluation of antigen-specific responses („Frontiers in Immunology”, 2017); Cytokine imprint in preeclampsia („Frontiers in Immunology”, 2021); Successful treatment of persistent SARS-CoV-2 infection in a B-cell depleted patient with activated cytotoxic T and NK cells: a case report („International Journal of Molecular Sciences”, 2021); Mesenchymal stem cells transfer mitochondria to allogeneic Tregs in an HLA-dependent manner improving their immunosuppressive activity („Nature Communication”, 2022).

Laureatka krajowych i międzynarodowych nagród, między innymi dwóch Nagród Naukowych za badania nad klinicznym zastosowanie komórek T regulatorowych (Tregs) przyznanych przez European Federation of Immunological Societies (EFIS; Wiedeń 2015, Glasgow 2012), Nagrody Polish- American Medical Society (PAMS; Chicago, 2014), Young Investigator Award przyznanej przez International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD; Istambuł, 2012), dwóch nagród naukowych przyznanych przez The International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA, Praga 2011) Nagrody Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk 2013 oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców 2013–2016.

W latach 2014–2018 członkini Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance-inducing Therapies (A FACTT) działającej w ramach European Cooperation in Science and Technology (COST). Popularyzatorka nauki, prowadzi wykłady naukowe dla członkiń gdańskiego klubu międzynarodowej organizacji pozarządowej Soroptimist International (zrzesza kobiety działające na rzecz innych kobiet oraz współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Radą Europy), pisze artykuły i komentarze w piśnie dla diabetyków „SzugarFrik”, recenzentka i opiekunka naukowa cyklu książek Magdaleny Baranowskiej „Pszczele historie”, prowadzi spotkania edukacyjne w przedszkolach oraz VI LO w Gdyni.

Od 2011 żona Piotra Trzonkowskiego, profesora GUMed, matka Antoniego (ur. 2013) i Kacpra (ur. 2018).

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania