MACHNIKOWSKA ANNA, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Anna Machnikowska

ANNA AGNIESZKA MACHNIKOWSKA (ur. 2 I 1969 Gdańsk), radca prawny, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Edukacja rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 90, kontynuowała w Szkole Podstawowej nr 92. W 1987 zdała maturę w III Liceum Ogólnokształcącym. W 1992 absolwentka Wydział Prawa i Administracji UG, po studiach zatrudniona na macierzystym Wydziale. W 1994 ukończyła aplikację i złożyła egzamin radcowski, w 1996 ukończyła aplikację i złożyła egzamin sędziowski. Od 2000 doktor na podstawie rozprawy Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944–1950. W latach 2004–2005 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UG. Od 2011 doktor habilitowany na podstawie dorobku i rozprawy Prawo własności w Polsce w latach 1944–1981, profesor UG. Od 2012 kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UG. W latach 2012–2019 prorektor UG do spraw kształcenia. W latach 2004–2020 członkini Senatu UG, od 2012 do 2020 członkini, a następnie przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, działającej przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W latach 2020-2021 członkini, a następnie przewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej. Od grudnia 2020 członkini Rady Uczelni UG.

Od 1996 radca prawny, m.in w 2003 w Wydziale Skarbu Urzędu Miasta Gdańska. Od 1999 członkini Okręgowej Rady Radców Prawnych w Gdańsku, w 2020 delegatka na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Od 2021 arbiter Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa szkolnictwa wyższego. Autorka m.in.: Wymiar sprawiedliwości w Polsce (2008), Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne (2010), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz (2015), System Prawa Pracy (2016), Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć (2016), O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności (2018). Współautorka m.in. Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian (2020).

W latach 2005-2020 członkini, a następnie przewodnicząca Rady Nadzorczej Saur Neptun Gdańsk SA w Gdańsku, od 2020 członkini i wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Gdańsku, od 2016 do 2020 członkini Rady Nadzorczej TechTransBalt Spółka Spin Off (spółka UG zajmująca się komercjalizacja wyników badan naukowych). W 2017–2019 członkini Pomorskiej Rady Oświatowej przy Zarządzie Województwa Pomorskiego.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2018), Srebrnym Medalem UG (2019), Medalem Samorządu Radców Prawnych (2019). BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania