KULCZYKOWSKA EWA, profesor Instytutu Oceanologii PAN

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Ewa Kulczykowska

EWA ZOFIA KULCZYKOWSKA (12 III 1956 Warszawa), profesor w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. W 1974 absolwentka Liceum im. Romualda Traugutta w Warszawie, w klasie matematyczno-fizycznej, w 1979 Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980–1983 na studiach doktoranckich w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie, 1984 doktor nauk przyrodniczych. W latach 1984–1985 starszy asystent w Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, 1985–1987 adiunkt w Zakładzie Radiobiologii Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

Od 1987 do 1990 starszy wykładowca w Katedrze Farmakologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1990–2001 w Centrum Biologii Morza PAN w Gdyni, od 1998 do 2001 zastępca dyrektora do spraw naukowych, do 2000 adiunkt. Od 2000 doktor habilitowana (przewód na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego od 2000 do 2001 docent w Centrum Biologii Morza PAN. Od 2002 zatrudniona w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, od 2002 kierownik Pracowni Fizjologii Organizmów Morskich, w latach 2006–2013 także kierownik Zakładu Genetyki i Biotechnologii Morskiej, od 2010 profesor (tytularny) nauk biologicznych. Jednocześnie w latach 2002–2012 pracowała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku na stanowisku profesora uczelni.

Pracowała naukowo (w tym jako visiting professor) między innymi na Lund University i Gothenburg University (Szwecja) (liczne pobyty w latach 1992–1996), Manchester University (Wielka Brytania) (liczne pobyty w latach 1995–2001), Emory University (USA) (1996), Cadiz University i Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, Puerto Real (Hiszpania), University of Algarve (Portugalia) (liczne pobyty w latach 2004–2012). Była stypendystką British Council i Royal Society (1995–2005) i Swedish Institute (1994). Specjalistka z zakresu fizjologii zwierząt, endokrynologii porównawczej, neuroendokrynologii, chronobiologii, ekotoksykologii, etologii ryb, dobrostanu ryb hodowlanych i dziko żyjących. Edytorka monografii Biological clock in fish (Enfield, NH, USA, 2010). W latach 2001–2004 kierowała polską częścią projektu FP5 UE, Akronim: FISHCAL. W latach 2000–2010 kierowała polską częścią wspólnych projektów naukowych z partnerami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii i Norwegii. Od 1995 kierowała ośmioma projektami badawczymi, finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki.

Uczestniczyła w programach COST Unii Europejskiej: COST action 867 ‘Welfare of fish in European aquaculture’ (2006–2011) i COST FA1004 ‘Conservation Physiology of Marine Fishes’ (2011–2015), w którym pełniła funkcję Financial Reporteur w Management Committee. Od 2011 jest ekspertką Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2014–2015 była członkinią Horizon 2020 'Societal Challenge 2' Advisory Group i recenzentką wniosków grantowych w tym programie. W latach 2013–2017 była ekspertką Narodowego Centrum Nauki. Otrzymała nagrodę PAP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wspólnie z Markiem Kulczykowskim) "Popularyzator Nauki 2012". Od 2015 członkini Rady Upowszechniania Nauki PAN. Od 2003 współorganizatorka Letnich Spotkań z Nauką, imprezy popularyzującej naukę, która odbywa się na Kaszubach, nad jeziorem Wdzydze. BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania