KORAB, Koło Studentów Polaków

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Godło „Korabia”
Członkowie „Korabia” na wycieczce z Gdańska przez Warszawę do Włoch, 1931

KORAB, Koło Studentów Polaków Techniki Okrętowej „Korab”, utworzone w 1924 w Technische Hochschule Danzig (THD) przez studentów Albina Witka i Aleksandra Potyrałę. Celem stowarzyszenia było między innymi zespolenie działania wszystkich członków Polaków studiujących na Wydziale Okrętowym, reprezentowanie ich potrzeb oraz interesów wobec Bratniej Pomocy, władz uczelni i ówczesnych władz polskich. Początkowo skromne liczebnie, było kołem studenckim o charakterze naukowym i samopomocowym. Akcje propagandowe koła w Polsce powodowały systematyczny napływ studentów na Wydział Okrętowy, którzy zasilali następnie szeregi stowarzyszenia. W 1929 przemianowane na Związek Studentów Polaków Techniki Okrętowej przy THD. Członkowie absolwenci w 1936 założyli Stowarzyszenie Techników Okrętowych Polskich i w 1937 powołali Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Budownictwa Okrętowego (liczyło 18 członków).

Po II wojnie światowej stowarzyszenie reaktywowano (27 XI 1945). W 1950 decyzją polityczną jego działalność zawieszono, wznowiono 5 V 1957. W 1953 powołano branżową organizację – Sekcję Okrętowców – na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Od 1957 organizacja ta miała oddziały w innych miastach. W 1991 staraniem Sekcji Okrętowców ZG SIMP powstało Towarzystwo Okrętowców Polskich „Korab”, którego Zarząd Główny ma siedzibę w Gdańsku. Organizacja pozostaje towarzystwem branżowym podległym SIMP-owi. Celem działań towarzystwa jest między innymi zapewnienie członkom możliwości odbywania dyskusji na tematy fachowe i wyrażanie opinii zbiorowej w ważnych sprawach dotyczących gospodarki morskiej.

Od 1957 równolegle funkcjonuje (z przerwami) Koło Studentów Techniki Okrętowej Politechniki Gdańskiej „Korab”, mające opiekuna – pracownika naukowego Wydziału Okrętownictwa i Oceanotechniki. Sukcesem studentów w latach 2005–2011 skupionych w „Korabiu” były czołowe lokaty w międzynarodowych zawodach politechnik w regatach dwuosobowych rowerów wodnych, w których wyrafinowane konstrukcje pojazdów wodnych i ich systemów napędowych, poruszanych siłami mięśni, miały decydujący wpływ na osiągane wyniki. Drugą specjalnością studentów z koła naukowego „Korab” są konstrukcje napędzane energią elektryczną uzyskiwaną z baterii solarnych, na których uczestniczą z dużym powodzeniem w międzynarodowych regatach. W 1977 w Londynie podczas I Walnego Zjazdu Okrętowców Polskich na Obczyźnie utworzono stowarzyszenie o charakterze koleżeńskim Korab International. JL

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania