HINZ MARIUSZ, działacz opozycji demokratycznej

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Mariusz Hinz, lata 80. XX w.

MARIUSZ HINZ (ur. 29 XI 1955 Sopot), działacz opozycji demokratycznej. W 1974 ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Od 1976 do czerwca 1982 starszy referent w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku. W 2 połowie 1979, za sprawą starszej koleżanki wynajmującej pokój w jego domu, zetknął się ze środowiskiem opozycji przedsierpniowej. Zaproszony na jedno ze spotkań, uczestniczył w wykładach, zaczął sympatyzować z KSS KOR, Ruchem Młodej Polski, Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. Zetknął się wówczas m.in. z Anną Walentynowicz, Lechem Wałęsą, Lechem Kaczyńskim, Janem Koziatkiem.

Brał udział w manifestacjach rocznicowych 11 Listopada, Grudnia ’70, 3 Maja, zajmował się kolportażem czasopism, książek, w tym m.in.: dzieł Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Marka Hłaski, Leszka Kołakowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kilkakrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa na 48 godzin. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce po opuszczeniu domu Kazimierza Szołocha przy ul. Poznańskiej na gdańskim Przymorzu w związku z przygotowywaniem akcji ulotkowej na rocznicę zbrodni katyńskiej.

W okresie strajków w sierpniu ’80, 22 tego miesiąca, związki zawodowe w C. Hartwig sformułowały listę postulatów, które w zamierzeniu dyrekcji przedsiębiorstwa miały być przekazane delegacji rządowej. Na jego apel lista została zaadresowana do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Był członkiem delegacji, która pojechała do Stoczni Gdańskiej zarejestrować C. Hartwig wśród strajkujących zakładów. Stanął na czele zawiązanego w Hartwigu Komitetu Strajkowegp, został też szefem tamtejszego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” zawiązanego we wrześniu 1980.

Organizował w Warszawie, Katowicach i Poznaniu struktury NSZZ „Solidarności” w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego i przedsiębiorstwach spedycyjnych. Po utworzeniu Komisji Branżowej Przedsiębiorstw Spedycji został wybrany jej przewodniczącym. W grudniu 1980, po wyborach statutowych, ukształtowała się Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” C. Hartwig w Gdańsku: Mariusz Hinz (przewodniczący), Ryszard Toczek (wiceprzewodniczący), Andrzej Klimiuk (skarbnik), Krzysztof Sosnowski (sekretarz), Janusz Puczydłowski, Danuta Bejger-Napieralska. Uczestniczył w I Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (2–5 VII i 13–17 VII 1981) w Teatrze Muzycznym w Gdyni, 11–12 XII 1981 w obsłudze informacyjnej obrad Komisji Krajowej w Stoczni Gdańskiej.

Po ogłoszeniu stanu wojennego 14–18 XII 1981 był organizatorem strajku i przewodniczącym Komisji Strajkowej w C. Hartwigu. Zatrzymany 18 XII 1981, następnie aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Gdańsku. 27 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Osadzony w zakładach karnych w Koronowie, Barczewie, Potulicach i Braniewie, w marcu 1983 zwrócił się do sądu o oddalenie wniosku załogi C. Hartwig o akt łaski dla niego. 12 V 1983 Rada Państwa nie skorzystała w stosunku do niego z prawa łaski. 2 VIII 1983 postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni, na podstawie ustawy o amnestii z 21 VII 1983, złagodzono mu o połowę karę pozbawienia wolności. 21 XII 1983 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni udzielił mu przerwy w odbywaniu kary, licząc od dnia zwolnienia z zakładu karnego do 7 I 1984. Od 8 I 1984 ponownie w zakładzie karnym. W kwietniu 1984, będąc na trzydniowej przepustce, wziął ślub w kościele św. Brygidy w Gdańsku, który stał się manifestacją solidarnościową, z udziałem m.in. Lecha Wałęsy i mediów zagranicznych. 4 VII 1984 zwolniony z zakładu karnego.

Od grudnia 1984 do 1986 pracował jako starszy referent w Spółdzielni Inwalidów im. Obrońców Helu w Gdańsku. W 1984–1988 współpracownik Tajnego Komitetu Zakładowego Morskiego Portu Handlowego w Gdańsku; kolporter pism m.in. „Portowca”, „Solidarności. Pisma Regionu Gdańskiego”. W latach 1985–1986 współpracownik RKK (kontakt z Lechem Kaczyńskim, Krzysztofem Dowgiałłą i Witoldem Marczukiem), zajmował się udostępnianiem lokali na potrzeby drukarni i redakcji pism. W 1984–1988 współpracownik Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy, organizował ponadto „Dni więźnia politycznego”, pomagał w uzyskaniu pracy przez osoby represjonowane. W sierpniu 1988 uczestnik strajku w Porcie Gdańskim. W 1986–1991 dyrektor w firmie ATA Morkowski. W latach 1991–1996 prezes Zarządu i członek rad nadzorczych spółek związanych z Zarządem Portu Gdańsk SA, w 1995–1998 wiceprezes Zarządu Gdańskiej Izby Gospodarczej, w 1997–1998 członek i prezes Zarządu Klubu Sportowego Lechia Gdańsk. W 1994 współzałożyciel, członek zarządu Stowarzyszenia „Godność” w Gdańsku. Prowadzi własną działalność konsultingową.

Według wypisu z dziennika rejestracyjnego SB Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, 11 IX 1979 – 17 XII 1981 zarejestrowany został przez Wydział III KW MO w Gdańsku jako TW ps. Marek, materiały nie zachowały się. Według zainteresowanego do żadnej współpracy jednak nie doszło. ArKa

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania