HARCERSKI KRĄG SENIORÓW „KORZENIE” CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

HARCERSKI KRĄG SENIORÓW „KORZENIE” CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP). Powstał w listopadzie 1976 z inicjatywy harcmistrza Teodora Delonga, komendanta Chorągwi Gdańskiej (ChG) ZHP w latach 1948–1949. Skupia instruktorów ChG ZHP po 55 roku życia. W ramach działań harcerskich odbywają regularne spotkania tematyczne z przedstawicielami nauki, kultury, biorą udział w harcerskich biwakach, złazach, wycieczkach. Współpracują z młodszymi kadrami harcerskimi, dzieląc się swoim doświadczeniem.

Od 1976 członkowie Kręgu kierują pracami Komisji Historycznej ChG ZHP, dokumentując harcerską historię na Pomorzu, promując sylwetki wybitnych instruktorów w Harcerskim Słowniku Biograficznym (wydawanego przez Muzeum Harcerstwa w Warszawie pod redakcją Janusza Wojtyczy; do 2019 ukazało się pięć tomów) i od 2000 na stronie internetowej Chorągwi. Do 2018 w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku, Krąg umieścił około 100 tabliczek epitafijnych instruktorów ChG ZHP. Od 1980 był inicjatorem działań związanych z odsłonięciem Pomnika Harcerzy oraz przygotowania i odsłonięcia tablic Franciszka Kręckiego na budynku przy Długim Targu 35, gdzie mieszkał (1978), harcmistrza Jana Ożdżyńskiego na gmachu Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (1986), harcmistrza Alfonsa Liczmańskiego na domu, w którym mieszkał (2004) i doktora Stefana Miraua na budynku przy ul. Długiej 20/21, gdzie znajdował się jego gabinet lekarski (2010).

Od 1984 organizuje trasę dla seniorów w ramach Harcerskiego Rajdu „Rodło”, zapraszając do udziału harcerzy-seniorów z całej Polski (którzy stanowią najliczniejszą grupę uczestników tego rajdu). W 2017 był organizatorem XXI Trójstronnego Spotkania Skautów–Seniorów z Czech, Słowacji i Polski zleconego przez ISGF (International Scout and Guide Fellowship; Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek). W 2018 był organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Złazu Seniorów Harcerskich w ramach Zlotu 100-lecia Harcerstwa w Gdańsku oraz od 29 sierpnia do 1 września 2018 oficjalnym gościem Miasta i Parlamentu Bremy z okazji rocznicy podpisania w 1976 umowy o partnerskiej współpracy obu miast. Był współorganizatorem odbywających się w Harcerskim Ośrodku Morskim ZHP w Pucku 19–26 IX 2021 warsztatów europejskich i 10. Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Subregionu Europy Centralnej ISGF, w której uczestniczyły delegacje związków członkowskich ISGF z 11 krajów.

Współpracuje z Kręgiem „Roland” z Bremy, członkiem Zrzeszenia Niemieckich Kręgów Harcerzy-Seniorów (VDAPG, Verband Deutscher Altpfadfindergilden e.V.). Na początku marca 2022 w Domu Harcerza członkowie Kręgu prowadzili punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy.

Członkowie Kręgu opracowali i wydali monografię Harcerstwo gdańskie 1945–1973 (Zenon Kuligowski, Bogdan Radys), album fotograficzny 40 lat służby pod znakiem lilijki z liściem dębu (Danuta Parys-Siodelska, Czesława Maj; 2016), Leksykon Chorągwi Gdańskiej ZHP (redakcja Zenon Kuligowski, 2018), biuletyny z wystąpieniami na sesjach historycznych: Odrodzenie Harcerstwa w 1956 r. 60-lecie Zjazdu Łódzkiego (2016), Założyciele harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsku i jego komendanci – pierwszymi ofiarami wojny (2019).

Przedstawiciele Kręgu uzyskiwali tytuł Instruktorskiej Osobowości Roku w Chorągwi Gdańskiej ZHP: harcmistrz prof. Maria Hrabowska, przewodnicząca ZHP (1996), harcmistrz Sylwester Glapiak (1999) i harcmistrz Bogdan Radys (2016), ten ostatni od 2014 jest także kierownikiem Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP. Szczególnie aktywni członkowie kręgu zostali wyróżnieni Złotą Lilijką Seniora ZHP, między innymi harcmistrzowie Bogdan Radys (2015), Jan Mrugasewicz (2016), Jerzy Litwiński (2017). JANSZ

Komendanci Harcerskiego Kręgu Seniorów „Korzenie”
Lata Imię i nazwisko
1976 – 1986 harcmistrz Teodor Delong
1986 – 2010 harcmistrz Sylwester Glapiak
2010– harcmistrz Bogdan Radys
JANSZ


Bibliografia:
Biuletyn informacyjny Chorągwi Gdańskiej ZHP nr 2, 1997.
Harcerski Krąg Seniorów „Korzenie” Chorągiew Gdańska, w: Leksykon Chorągwi Gdańskiej ZHP, red. Zenon Kuligowski, Gdańsk 2018, s. 46-47.
Wydawnictwo Jubileuszowe HKS Korzenie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, 1996.
Parys-Siodelska Danuta, Maj Czesława, 40 lat służby pod znakiem lilijki z liściem dębu, Gdańsk 2016.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania