GROTH ANDRZEJ JAN, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Otwarcie roku akademickiego 1992/1993, od lewej prodziekan do spraw kształcenia Andrzej Groth, dziekan Jan Data, rektor UG Zbigniew Grzonka, prorektor ds. studenckich Paweł Adamowicz, prodziekan ds. studenckich Błażej Śliwiński
Andrzej Groth, 2021
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk

Partner redakcji

ANDRZEJ JAN GROTH (ur. 13 VII 1939 Puck), historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Syn Feliksa i Jadwigi z domu Szlas. Po ukończeniu w 1957 roku Liceum Ogólnokształcącego w Pucku przez rok pracował jako protokolant w puckim sądzie. W 1964 został absolwentem historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W latach 1963–1985 pracował jako nauczyciel historii w puckim liceum, od 1972 doktor – rozprawę doktorską obronił w Instytucie Historii (IH) UG.

W latach 1985–2004 pracował w Instytucie Historii UG; od 1988 doktor habilitowany, od 1989 na stanowisku docenta, od 1992 profesor UG (uczelniany), od 1996 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 2000 profesor zwyczajny. W latach 1990–1993 był prodziekanem do spraw kształcenia Wydziału Humanistycznego UG, 1993–1996 wicedyrektorem IH UG, 1993–1997 kierownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej XVI–XVIII Wieku, 1997–2004 kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej IH UG. Jednocześnie od 1994 do 2000 pracował w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie jako kierownik Katedry Historii Nowożytnej, a od 2002 do 2003 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. W latach 2004–2012 był zatrudniony w Instytucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku, w 2004 również w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu nad Wisłą, od 2007 na połowie etatu jako kustosz w Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana K. Norwida. W latach 2012–2014 pracował w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, od 2015 w Gdańskiej Szkole Wyższej.

Specjalista w zakresie historii nowożytnej Polski i powszechnej, szczególnie Prus Królewskich, badacz dziejów żeglugi, handlu morskiego, dziejów portów na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Autor między innymi monografii: Rozwój floty i żeglugi gdańskiej w latach 1660–1700 (1974), Kupcy angielscy w Elblągu w latach 1585–1700 (1988), Handel morski Elbląga w latach 1585–1700 (1988), Statystyka handlu morskiego portów Zalewu Wiślanego w latach 1581–1712 (1990), Żegluga i handel morski Kłajpedy w latach 1664–1722. Statystyka obrotu towarowego (1995), Żegluga i handel morski Kłajpedy w latach 1664–1722 (1996), Człuchów w latach 1772–1815. Z problematyki małego miasta pomorskiego (2006), Statystyka handlu morskiego Elbląga 1585–1712 (cz. 1: 2006, cz. 2: 2007), Małe miasta pomorskie w latach 1772–1806 (2009), Burmistrzowie i prezydenci Elbląga w latach 1286–1950 (2013), Warenumschlag am Frischen Haff. Eine Handelsstatistik der kleinen Seehäfen (1581–1712) (2009), Kataster fryderycjański okręgu kościerskiego 1772/1773 (cz. A–L, 2015). Współautor między innymi Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje (2009).

Współredaktor naukowy (ze Stanisławem Gierszewskim) I tomu Historii Elbląga (1993), następnie redaktor tomów II (1996–1997), III (2000), V (2005) i VI (2006) oraz redaktor monografii regionalnych: Historia Pucka (1998), Dzieje Krokowej i okolic (2002), Dzieje gminy Sierakowice (2008). Redaktor naczelny „Rocznika Elbląskiego” (tomów 14–16 i 21–27), przewodniczący Rady Naukowej „Tek Gdańskich”, członek między innymi redakcji „Rocznika Gdańskiego”, „Nautologii”, „Studia Maritima”.

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1985), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1988, w latach 1998–2003 przewodniczący Komisji Historycznej), Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (od 1990, od 1998 członek honorowy), Toruńskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005), Historische Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung (od 1997), Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen (od 2000).

Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2006). W 2008 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Elbląga. Z okazji 80. urodzin dedykowano mu tom (11, 2020) wydawnictwa Instytutu Historii UG "Studia Historica Gedanensia".

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania