GRODDECK KARL MICHAEL von, senator

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

KARL MICHAEL von GRODDECK (29 II 1764 Gdańsk – 10 IV 1833 Mały Kack koło Gdyni), senator I Wolnego Miasta Gdańska (WMG). Syn Michaela Groddecka i Anny Renaty, córki burmistrza Samuela Wolffa. W 1780 uczeń Gimnazjum Akademickiego. Od 1784 studiował prawo na uniwersytecie w Erlangen i Getyndze (Göttingen), od 18 IX 1786 w Marburgu. 9 II 1792 otrzymał obywatelstwo Gdańska i w tym samym roku został sekretarzem Rady Miejskiej Gdańska. Po zajęciu Gdańska przez Prusy pracował w administracji miejskiej, był burmistrzem policyjnym. Od 1807 senator WMG, wobec rozbieżności zdań w Senacie i zbliżającej się klęski Francji zrezygnował w kwietniu 1812 z tego urzędu. W latach 1814–1817 etatowy radca miejski i adwokat w Gdańsku, 1818–1832 landrat pruski dla powiatu Kartuzy. Od 1814 członek loży Eugenia ( wolnomularstwo).

17 V 1800 nabył od generała majora Ottona Karla von Krockow majątki Mały Kack i Wiczlino. W 1831 w Małym Kacku był właścicielem 10 łanów roli, łąk kośnych, lasu, pałacu, sześciu ogrodów, pięciu stawów karpiowych i karasiowych, dwóch hamerni (kuźni), papierni i karczmy. Miał prawo sądowe nad miejscowymi chłopami, prawo polowań, prawo połowu ryb w morzu, prawo propinacji spirytusu i warzenia piwa, był wreszcie właścicielem patronatu nad miejscową kaplicą. Od 1832 na emeryturze.

1 III 1792 w kościele Najświętszej Marii Panny (NMP) ożenił się z Heleną Levinią Charlottą (23 VIII 1773 Gdańsk – 11 II 1811 Wiedeń), córką burgrabiego gdańskiego Joachima Wilhelma Weickhmanna. W styczniu 1812 w tym samym kościele zawarł drugi związek małżeński – z panną Heleną Agnes Louisą von Klinkowström z Ludwigsburga (19 XII 1781 – 15 V 1870 Gdańsk). Syn z pierwszego małżeństwa, Carl Joachim Gustav, był prezesem Sądu Handlowo-Morskiego w Gdańsku, żonatym z Sofią Rosalią Martens, a córka z pierwszego małżeństwa Helena Carolina Renata była żoną prawnika i radnego Heinricha Wilhelma Martensa. Syn z drugiego małżeństwa, Friedrich Hermann (1815–1869), pracował jako urzędnik w Czarnem (Hammerstein) na Pomorzu. MrGlBibliografia:
Archiwum Państwowe Gdańsk, 1475/1, s. 58 (akt zgonu z 10 IV 1833, z przywołaniem drugiej żony i wszystkich dzieci).
Rembalski Tomasz, Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta (XIII – XX wiek), Gdynia 2011, s. 157.
Zdrenka Joachim, Groddeck Karol Michał, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s. 91-92.
Zdrenka Joachim, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342-1792 i 1807-1814, t. II, Gdańsk 2008, s. 123.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania