GNUSCHKE JOHANN CARL, kupiec, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

JOHANN CARL GNUSCHKE (chrzest 22 I 1769 Gdańsk – 2 VII 1834 Strzyża), kupiec, radny Gdańska. Syn kupca Johanna Christiana (chrzest 30 VI 1726 – 1784) i poślubionej w kościele Najświętszej Marii Panny 3 VII 1766 Renaty Caroliny (chrzest 1 I 1747 – 20 IV 1817), siostry Philippa Ernsta Rauffesysena, po owdowieniu od 23 XI 1784 żony Gabriela Joachima Weickhmanna (1734–1792) (syna burmistrza Gottlieba Gabriela Weickhmanna).

Właściciel firmy handlu i eksportu zboża, której kantor w latach 1797–1808 znajdował się w jego kamienicy przy Brotbänkegasse 703 (ul. Chlebnicka 43). Był także właścicielem kamienicy przy Langgasse 516 (ul. Długa 56) oraz stajni przy Dienergasse 141, 159, 161-162 (ul. Służbena 3, 20, 22, nie istnieje, przedłużenie ul. Za Murami w stronę Motławy).

W grudniu 1807 z ramienia Trzeciego Ordynku był delegatem Gdańska do ustalania granic I Wolnego Miasta Gdańska. Był właścicielem spichlerzy Weisser Vorrath (Biały Zapas) o pojemność 220 ton na Spichlerzach przy Hopfengasse 113 (ul. Chmielna) i Weisser Engel (Biały Anioł) pojemność 180 ton, tamże pod nr 93. Uległy one zniszczeniu w czasie ostrzału miasta przez wojska rosyjsko-pruskie jesienią 1813 roku (odbudowane zostały do 1821 już przez nowych właścicieli).

Po upadku I WMG był początkowo przeciwnikiem wprowadzenia w Gdańsku pruskich reform miejskich. O jego pozycji w mieście świadczy prowadzenie z nim rozmów w tej sprawie przez nadprezydenta prowincji Westpreußen (Prusy Zachodnie) Heinricha Theodora von Schöna. Ostatecznie opowiedział się za tymi reformami, z czego skorzystał w 1821, kiedy w chwili załamania się koniunktury zbożowej uzyskał finansowe wsparcie ze strony Preussische Seehandlung (Pruski Handel Morski, obecnie fundacja Stiftung Preussische Seehandlung). W latach 1814–1817 z nominacji władz pruskich był członkiem Rady Miejskiej.

W 1817 jego firma posiadała wytwórnię popiołu w Strzyży, z kantorem w kamienicy przy Langgasse 516 (ul. Długa 56). W 1831 był także właścicielem gorzelni w Strzyży. W 1821 był współzałożycielem, a następnie do śmierci udziałowcem Gdańskiej Kasy Oszczędnościowej (Danziger Sparkasse). Od 1822 w jego kamienicy przy Langgasse 516 (ul. Długa 56) przechowywana była czasowo podarowana miastu kolekcja Jakoba Kabruna, w 1828 przeniesiona do nowej siedziby miejsiej biblioteki w kościele św. Jakuba.

Żonaty był z Pauline Henriette (15 X 1776 – 16 V 1839), córką burmistrza Daniela Andreasa Zerneckego, która zaraz po śmierci męża sprzedała kamienicę przy Langgasse 516 (ul. Długa 56) i mieszkała do 1835 przy Brotbänkegasse 703 (ul. Chlebnicka 43), kiedy nowym właścicielem tej kamienicy został burmistrz Samuel Friedrich Schumann. Byli rodzicami Carla (1796 – 14 IV 1819) i lekarza Johanna Eduarda. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania