EGGERT PETER, kupiec, senator

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

PETER EGGERT (14 IV 1754 Nickelswalde (Mikoszewo), Żuławy – 11 XI 1813 Gdańsk*), kupiec, senator I Wolnego Miasta Gdańska (I WMG). Syn Davida Eggerta z Mikoszewa i Elisabethy Lietze. 26 V 1784 za 3000 florenów nabył kupieckie obywatelstwo Gdańska, w 1797 był właścicielem firmy hurtowego handlu zbożem z kantorem przy Heilige-Geist-Gasse 997 (ul. Świętego Ducha 53). W 1808 właściciel posesji przy Holzmarkt 5 (Targ Drzewny 15) i Langer Markt 489 (Długi Targ 31). W 1808 właściciel stajni przy Hintergasse 120 (ul. Za Murami 13).

W 1792 wybrany został członkiem Kwartału Szerokiego. Za pierwszych rządów pruskich (1793–1807), z nominacji króla Fryderyka Wilhelma II, był przewodniczącym Kolegium Sprawiedliwości. W okresie I WMG, po wzbogaceniu się na dostawach wojskowych, zmienił radykalnie front, opowiadając się za francuskimi reformami w Gdańsku. W 1807 został ławnikiem, za sprawą gubernatora Gdańska Jeana Rappa (który zamieszkiwał w jego kamienicy przy Długim Targu 31) od marca 1808 do 1814 był senatorem. Bezwzględność w prowadzonych interesach wywołała jednak szybko oburzenie gubernatora, w kwietniu 1810 przedstawiciele Trzeciego Ordynku żądali odwołania go z urzędu jako wprowadzonego nań „niekonstytucyjnie”. Zmarł w wyniku ran od pocisku, odniesionych podczas oblężenia Gdańska przez wojska rosyjskie.

Od około 1782 żonaty był z Johanną Henriettą (15 XI 1755 – 31 V 1800 Gdańsk) córką ławnika (od 1774), rajcy (od 1781) i burgrabiego królewskiego w Gdańsku (w 1787) Samuela Flandera (1713–1797) oraz poślubionej mu 8 I 1750 w kościele Najświętszej Marii Panny (NMP) Marii z domu Schwaan (pochowana tamże 9 III 1780). Po raz drugi ożenił się około 1802 z Marie Susanne, córką majora i komendanta twierdzy w Brzegu na Dolnym Śląsku, Antona Zglinitzkego. Syn Peter w 1792 był uczniem Gimnazjum Akademickiego.

Pochowany został obok obu żon pod płytą nagrobną nr 208 w kościele NMP. MrGl

  • Sporną w historiografii datę zgonu rozstrzygają informacje prasowe: „Danziger Intelligenzblatt”, nr 3 z 8 I 1814, s. 40-41 i nr 85 z 22 X 1814, s. 1947.
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania