DEKADY PISARZY WYBRZEŻA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

DEKADY PISARZY WYBRZEŻA, impreza literacka o charakterze popularyzatorskim organizowana cyklicznie w latach 1970–1988 z inicjatywy zarządu Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (ZLP). Formuła imprezy przewidywała organizację kolejnych Dekad w różnych miastach na terenie województwa gdańskiego, zawsze we współpracy z Biblioteką Wojewódzką i Domem Książki oraz lokalnymi instytucjami kultury i zakładami produkcyjnymi.

W ramach Dekad organizowano konkursy z udziałem pisarzy, projekcje filmów, przedstawienia teatralne, spotkania dyskusyjne, festyny połączone z podpisywaniem książek, wystawy przybliżające sylwetki i twórczość (często także pozaliteracką) gdańskich pisarzy, wystawy ilustracji do książek gdańskich autorów, konkursy literackie i czytelnicze, ale przede wszystkim liczne spotkania autorskie i kiermasze książek coraz trudniej dostępnych w księgarniach. W latach 70. XX wieku impreza wzorowo spełniała swoją funkcję, cieszyła się popularnością wśród czytelników i dobrą opinią wśród pisarzy i organizatorów. Zaczęto ją nawet nazywać „świętem pisarzy wybrzeżowych”. Z biegiem czasu jednak – przy niewielkiej zmienności osobowej i liczebnej środowiska gdańskich pisarzy zrzeszonych w ZLP – rynek nasycił się ich obecnością i twórczością, a Dekady straciły na znaczeniu.

Ostatnim akordem Dekad Pisarzy Wybrzeża były Dni Literatury zorganizowane w 1988 w Tczewie. Impreza miała już jednak inną formę, krótszy czas trwania i nieco inne założenia. AFL

Zestawienie danych dotyczących Dekad Pisarzy Wybrzeża
Termin Miejsce Organizatorzy Przewidziane imprezy
I Dekada Pisarzy Wybrzeża
20–30 IX 1970 Gdańsk Gdański Oddział Związku Literatów Polskich

Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki”

Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Wojewódzki Dom Kultury

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Wydawnictwo Morskie
1) wystawy poświęcone pisarzom Wybrzeża: Popularni pisarze Wybrzeża Gdańskiego, Pisarze Wybrzeża – tłumacze, Pisarze – maryniści, Poeci Wybrzeża, Pisarze Wybrzeża w karykaturze;

2) podpisywanie książek przez pisarzy w wybranych księgarniach Trójmiasta, Elbląga, Starogardu Gdańskiego, Lęborka, Wejherowa;

3) spotkania autorskie;

4) konkurs dotyczący twórczości pisarzy Wybrzeża opublikowany w „Głosie Wybrzeża” w pierwszej dekadzie września;

5) druki reklamowe (afisze, zakładki okolicznościowe);

6) reklama w prasie, radiu i telewizji
II Dekada Pisarzy Wybrzeża
20–30 IX 1971 Wejherowo i powiat wejherowski Powiatowa Rada Narodowa w Wejherowie

Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku

Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki”

Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku

Zarząd Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
1) uroczyste otwarcie Dekady w sali Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie z udziałem władz i z częścią artystyczną;

2) zwiedzanie ważniejszych zakładów pracy w Wejherowie, spotkania przy kawie z załogami;

3) spotkanie literackie z laureatem nagrody wojewódzkiej, Franciszkiem Fenikowskim;

4) spotkania autorskie z pisarzami (Reda, Rumia, Wejherowo, Linia, Chwaszczyno);

5) materiały promocyjne przygotowane przez „Dom Książki” (ulotka, ekslibris, stoisko z książkami pisarzy Wybrzeża);

6) sesja popularnonaukowa dla liceów wejherowskich na temat tradycji i teraźniejszości pomorskiego środowiska literackiego (z udziałem referentów z Uniwersytetu Gdańskiego)
III Dekada Pisarzy Wybrzeża
20–30 IX 1972 Lębork Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku

Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lęborku

Zarząd Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
1) inauguracja i zakończenie w Powiatowym Domu Kultury w Lęborku;

2) spotkanie z przedstawicielami Prezydium Powiatowej Rady Narodowej;

3) zwiedzanie zakładów pracy przez grupy pisarzy (m.in. Przedsiębiorstwo Obsługi Przemysłu Rolnego, Lęborskie Zakłady Roszarnicze „Włóknolen” i Zespół Zakładów Przemysłu Drzewnego „Bestol”);

4) spotkania autorskie z wybrzeżowymi pisarzami (26 pisarzy, około 50 spotkań autorskich), podpisywanie przez nich książek (zarówno w Lęborku, na terenie powiatu lęborskiego, jak i na terenie Trójmiasta);

5) wystawa malarstwa Lucyny Legut;

6) festyn w Roszczycach i projekcja filmu Kaszebe, do którego scenariusz napisał Jan Piepka;

7) festyn w Łebie oraz projekcja filmu Znaki na drodze, spotkanie dyskusyjne z autorem scenariusza – Andrzejem Twerdochlibem;

8) przedstawienie teatralne – sztuka Stanisława Goszczurnego Przyszedłem pana zabić;

9) spotkanie dyskusyjne z aktorami Teatru Wybrzeże z udziałem Stanisława Hebanowskiego i Marka Okopińskiego (reżysera sztuki);

10) wieczór poetów w kawiarni Palowa;

11) spotkanie Andrzeja Perepeczki z dziećmi;

12) prelekcje na temat twórczości pisarzy Wybrzeża (przygotowane przez Eugenię Kochanowską i Reginę Gdaniec-Osowicką);

13) spotkanie dyskusyjne pisarzy i redaktorów prasy, radia i telewizji w Klubie Literackim w Gdańsku
IV Dekada Pisarzy Wybrzeża
24 IX – 3 X 1973 Elbląg Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Wydział Kultury Miejskiej Rady Narodowej

Gdański Oddział Związku Literatów Polskich
1) inauguracja połączona z rozpoczęciem roku kulturalno-oświatowego w Elblągu i w powiecie
V Dekada Pisarzy Wybrzeża
26 IX – 05 X 1974 Puck Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego

Urząd Powiatowy w Pucku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku (WiMBP)

Przedsiębiorstwo Państwowe „Dom Książki”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pucku

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich

Powiatowy Dom Kultury (PDK) w Pucku

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pucku
1) inauguracja na Helu (zwiedzanie Muzeum Morskiego i Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Remontowych „Koga”, projekcja filmu dotyczącego Ziemi Puckiej, spotkanie z władzami powiatu, zwiedzanie Sali Historii) połączona z rozpoczęciem nowego roku kulturalno-oświatowego w województwie gdańskim;

2) prelekcje o wybrzeżowych twórcach;

3) wystawy: Edytorzy gdańscy (PDK w Pucku), wystawa literatury regionalnej;

4) odczyty: Jerzy Sulczewski (WM), Ludzie z gęsim piórem w herbie czyli o literatach gdańskich słów kilka (Krokowa); Regina Gdaniec-Osowicka (WM), Środowisko literackie Wybrzeża w latach 1945–1974 (Żarnowiec); Danuta Majda (WiMBP Gdańsk), Gdańskie środowisko literackie (Strzelno); Stanisław Pestka ( „Tygodnik Morski”), Gdańskie środowisko literackie (Żelistrzewo); Danuta Gołębiewska (WiMBP), Poeci i poezja środowiska gdańskiego; (Połczyno);

5) konkurs „Życie i twórczość pisarzy Wybrzeża” – rozstrzygnięcie w Klubie PDK w Pucku, 5 X 1974;

6) kiermasze książek z udziałem pisarzy Wybrzeża (Hel, Krokowa, Puck, Władysławowo);

7) lekcje biblioteczne dla młodzieży szkół podstawowych i licealnych tematycznie związane z Dekadą;

8) wystawy okolicznościowe w bibliotekach publicznych powiatu puckiego
VI Dekada Pisarzy Wybrzeża
1–10 X 1975 Tczew Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie

Urząd Miasta Tczew

Urząd Miasta i Gminy Gniew

Towarzystwo Kultury Teatralnej

Fabryka Przekładni Samochodowych „Polmo”

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Dyskusyjny Klub Filmowy przy Poradni Metodycznej Pracy K-O

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie
1) inauguracja (spotkanie w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo”, rozmowy z dyrekcją, załogą i zwiedzanie zakładu, zwiedzanie Kombinatu Ogrodniczego PGR Tczew-Malinowo, spotkanie z Prezydentem Miasta Tczewa – prezentacja dorobku i perspektyw rozwojowych miasta);

2) wystawy: fotograficzna Zbigniewa Kosycarza Gdańsk literacki; obwolut książkowych Wydawnictwa Morskiego; gdańskiego plakatu kulturalnego;

3) przegląd filmowy „Literatura Wybrzeża na ekranie”, połączony ze spotkaniami autorskimi (projekcja filmów: Znaki na drodze według powieści Andrzeja Twerdochliba Gwiazda sezonu, Prom w reżyserii Jerzego Afanasjewa według powieści Stanisława Goszczurnego, Godzina za godziną według powieści Andrzeja Twerdochliba, Spotkanie w mroku według powieści Stanisławy Fleszarowej-Muskat Pozwólcie nam krzyczeć);

4) kiermasz książek autorów Wybrzeża;

5) „I Spotkanie z Poezją Wybrzeża” – międzywojewódzki turniej recytatorski o Czerwony Gryf – nagrodę Prezydenta Miasta Tczewa;

6) spotkanie z Towarzystwem Kultury Teatralnej z cyklu „Rozmowy o teatrze” – sceny gdańskie z udziałem Malwiny Szczepkowskiej, Lucyny Legut i Stanisława Hebanowskiego;

7) dzień spotkań autorskich z młodzieżą: „Pisarze w szkole”;

8) finał turnieju czytelniczego „Literaci Gdańscy”;

9) zakończenie Dekady w Gniewie (spotkanie z władzami, rozmowy o wykopaliskach, zwiedzanie miasta: jego zabytków i jednego z zakładów pracy)
VII Dekada Pisarzy Wybrzeża
20–30 IX 1976 Gdynia Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki”

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich Zarząd Okręgu w Gdańsku
1) ekspozycja książek (ponad 180) pt. „Pisarze Wybrzeża i ich twórczość” w bibliotece przy skwerze Kościuszki w Gdyni;

2) uhonorowanie medalami 50-lecia Miasta Gdyni Stanisławy Fleszarowej-Muskat i Franciszka Fenikowskiego;

3) 36 spotkań autorskich z udziałem 40 literatów;

4) spotkania autorskie w Gdyni odbyli: Kazimierz Sopuch, Wojciech Witkowski, Krzysztof Kamil Stolz, Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski, W. Perkowski, Stanisław Gostkowski, Zbigniew Żakiewicz, Wojsław Brydak, Irena Przewłocka, Stanisław Goszczurny, Jan Piepka, Izabella Trojanowska, Lucyna Legut, Leon Roppel, Edmund Kosiarz, Andrzej Perepeczko, Lesław Furmaga, Jerzy Afanasjew, Aleksander Labuda, Andrzej Twerdochlib, Edmund Puzdrowski, Kazimierz Nowosielski
VIII Dekada Pisarzy Wybrzeża
12–21 X 1977 Wejherowo Wojewódzka Biblioteka Publiczna Oddział w Wejherowie

Urząd Miasta w Wejherowie

Urząd Gminy Gniewino

Elektrownia Wodna w budowie Żarnowiec
1) inauguracja z udziałem władz wojewódzkich i miejskich w Klubie Miejskiego Domu Kultury;

2) zwiedzanie większych zakładów pracy przez grupy literatów;

3) spotkania autorskie w bibliotekach, szkołach, kinie, zakładach pracy i różnych placówkach kulturalnych, społecznych, wychowawczych, organizowane w cyklach tematycznych: Dzień Literatury Marynistycznej, Dzień Literatury Kaszubskiej, Dzień Poezji, Dzień Twórczości Młodych, Dzień Literatury dla Dzieci, Dzień Prozy, Dzień Twórczości Teatralnej;

4) projekcje filmów, których scenariusze oparto na książkach gdańskich pisarzy;

5) konkursy popularyzujące twórczość gdańskich literatów: czytelniczy dla młodzieży i dorosłych, rysunkowy dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkolaków;

6) trzy wystawy: książek gdańskich pisarzy, twórczości plastycznej gdańskich pisarzy, gdańskiego plakatu kulturalnego;

7) kiermasz książek z udziałem pisarzy;

8) zakończenie na terenie Hydrobudowy w Żarnowcu w ramach spotkań pisarzy z załogami robotniczymi
IX Dekada Pisarzy Wybrzeża
13–23 X 1978 Trójmiasto Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej

Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zarząd Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (ZLP)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki”

Wojewódzki Ośrodek Kultury

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki

Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku

WK

Urząd Miejski i Urząd Wojewódzki w Gdańsku
1) inauguracja w Gdańsku;

2) wystawy i kiermasze pisarzy książek gdańskich, m.in.: Przegląd Dorobku Twórczości Pisarzy Wybrzeża, obejmujący około 400 tytułów w międzyosiedlowym klubie Przymorze; dorobek Koła Młodych przy Gdańskim Oddziale ZLP, prezentowany w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki; w klubie U Wydawcy przedstawiono „Książkę morską i wojenną w dorobku gdańskiego środowiska literackiego”; w klubie Marynarki Wojennej na Oksywiu wystawa prac malarskich Lucyny Legut, Teresy Ferenc, Mieczysława Czychowskiego;

3) otwarty konkurs na recenzję książek gdańskich pisarzy;

4) pokonkursowa wystawa rysunków dziecięcych z międzyszkolnego konkursu „Ilustrujemy książki pisarzy Wybrzeża”;

5) około 230 spotkań autorskich dla członków ZLP i Koła Młodych;

6) zaproszenie do udziału w Dekadzie pisarzy z województw ościennych (słupskie, bydgoskie);informacje o nowych członkach Gdańskiego Oddziału ZLP w „Bibliotekarzu”;

7) suplement do biografii pisarzy Wybrzeża obejmujący dane, które uległy zmianie po 1975 roku;

8) materiały propagandowe przygotowane i podawane w prasie, radiu i telewizji;

9) uroczyste zakończenie w Gdyni
X Dekada Pisarzy Wybrzeża
5–19 X 1979 Gdańsk Zarząd Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki”
1) w klubie U Wydawcy otwarto wystawę Twórczość pisarzy Wybrzeża;

2) konkurs czytelniczy „Recenzujemy książki pisarzy Wybrzeża” (nadesłano 145 prac);

3) w pawilonie PSP w Gdyni zaprezentowano wystawę Plastyczna twórczość literatów;

4) w spotkaniach autorskich uczestniczyli: Jerzy Afanasjew, Janina Wieczerska, Bolesław Fac, H. Kuźma, Stanisław Hebanowski, J. Grabowski, G. Musiał, K. Szatkowski, Krzysztof Kamil Stolz, Lech Bądkowski, Stanisław Dąbrowski, Stanisław Załuski, Karol Olgierd Borchardt, Zbigniew Jankowski, Teresa Ferenc, Kazimierz Nowosielski, Mieczysław Czychowski, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Mirosław Stecewicz;

5) autobus literacki zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Dom Książki” prowadził sprzedaż książek podpisywanych przez autorów; udział w imprezie wzięli: Bolesław Fac, Jacek Kotlica, Lech Bądkowski, Zbigniew Jankowski, Jerzy Afanasjew, M. Stecewicz, Jan Drzeżdżon, Stanisław Dąbrowski
XI Dekada Pisarzy Wybrzeża
11–21 X 1980 Gdańsk Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Oddział Gdański Związku Literatów Polskich (ZLP)

Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki”

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki (GTPS)

Towarzystwo Przyjaciół Gdańska

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
1) inauguracja w Czerwonej Sali Ratusza Głównego Miasta (wręczenie Nagrody Gdańskiej Książki Roku 1979);

2) wystawy okolicznościowe: rysunki Mieczysława Czychowskiego,Pisarze Wybrzeża – dzieciom, ekspozycja Twórczość poetycka pisarzy Wybrzeża;

3) 27 spotkań autorskich (w bibliotekach, klubach osiedlowych, szkołach, zakładach pracy, księgarniach – z możliwością zakupu książki autora i otrzymania autografu), uczestniczyli w nich: Anna Janko, Lucyna Legut, Z. Żurowski, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Mirosław Stecewicz, Kazimierz Nowosielski, Kazimierz Sopuch, Irena Przewłocka, Jan Piepka, Zbigniew Żakiewicz, Wojciech Witkowski, Jacek Kotlica, Zbigniew Szymański, Krzysztof Kamil Stolz, Jerzy Afanasjew, Andrzej Twerdochlib;

4) koncerty poetyckie: członków Koła Młodych przy Gdańskim Oddziale ZLP; laureatów nagród Gdańskiej Książki Roku 1977–1979 (m.in. Teresa Ferenc, Z. Jankowski, K. Nowosielski, Stanisław Esden-Tempski); w siedzibie GTPS z udziałem K. Nowosielskiego, J. Piepki, K.K. Stolza, Z. Szymańskiego, K. Sopucha
XII Dekada Pisarzy Wybrzeża
19–28 X 1981 Gdańsk Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Gdański Oddział Związku Literatów Polskich (ZLP)

Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki
1) poprzedzone konferencją prasową 12 października: przypomnienie tradycji życia literackiego regionu, problemów i planów Gdańskiego Oddziału ZLP ( Bolesław Fac, Stanisław Załuski, Krystyna Chwin – Koło Młodych);

2) inauguracja w Sali Białej Ratusza Głównego Miasta w obecności I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Tadeusza Fiszbacha, wojewody gdańskiego Jerzego Kołodziejskiego oraz gości: wiceprezesa Zarządu Głównego ZLP Leszka Proroka oraz wiceprezesa Oddziału Bydgoskiego Krzysztofa Nowickiego: wystąpienie prezesa Oddziału Gdańskiego ZLP B. Faca dotyczące tradycji życia literackiego na Pomorzu; koncert Gdańskiego Kwartetu Dętego z Filharmonii Bałtyckiej podczas inauguracji; z okazji jubileuszu wręczenie pamiątkowych dyplomów seniorom oraz współpracownikom Oddziału, zasłużonym w popularyzacji literatury; ogłoszenie wyników plebiscytu „Gdańska Książka Roku”; wręczenie odznaczeń i nagród zasłużonym pisarzom;

3) w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki wernisaż wystawy Mieczysława Czychowskiego i recytacje wierszy poetów;

4) spotkania autorskie w bibliotekach, Klubach Międzynarodowej Prasy i Książki, szkołach, klubach osiedlowych, księgarniach;

5) podpisywanie książek w księgarniach na terenie Trójmiasta;

6) koncerty poetyckie: laureatów nagród „Gdańskiej Książki Roku”: Teresy Ferenc, Anny Janko, Zbigniewa Jankowskiego, Stanisława Esdena-Tempskiego i Kazimierza Nowosielskiego,Poezja Sierpniem znaczona: wiersze M. Czychowskiego, Kazimierza Sopucha, K. Nowosielskiego i Krzysztofa Kamila Stolza,Do widzenia, do jutra przed budynkiem Żaka z udziałem Stanisława Gostkowskiego, Aleksandra Jurewicza, S. Esdena-Tempskiego, Selima Chazbijewicza, druga część: T. Ferenc, A. Janko, S. Esden-Tempski, K. Nowosielski;

7) nadanie imienia ulicy Róży Ostrowskiej, odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej R. Ostrowskiej w Teatrze Wybrzeże;

8) publikacja utworów na łamach „Dziennika Bałtyckiego”: M. Czychowski, Zbigniew Szymański, Mirosław Stecewicz, Jerzy Afanasjew, K. Sopuch, B. Fac;

9) zakończenie Dekady: wieczór poetycki „promotorów” i „wybrańców” w Klubie Pisarzy w Gdańsku zatytułowany Rekomendacje z udziałem: M. Czychowskiego i Jerzego Kamrowskiego, S. Gostkowskiego i S. Janke, T. Ferenc i Andrzeja Dorniaka, K. Nowosielskiego i Zbigniewa Majchrowskiego, Andrzeja K. Waśkiewicza i Krystyny Lars, Zbigniewa Żakiewicza i Mariana Terleckiego
XIII Dekada Pisarzy Wybrzeża
11–20 X 1982 Gdańsk Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku 1) wystawy: Odeszli w pamięć 1945–1982 w galerii Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki; Twórczość poetycka pisarzy Wybrzeża – biblioteka na Przymorzu; Pisarze Wybrzeża – dzieciom – biblioteka na Żabiance; Nowości literackie pisarzy Wybrzeża – czytelnia naukowa w Oliwie; prace plastyczne Mieczysława Czychowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; prace plastyczne Lucyny Legut – Morski Dom Kultury w Nowym Porcie;

2) spotkania autorskie z udziałem m.in. Zbigniewa Żakiewicza, Edmunda Kosiarza, Sławomira Siereckiego, Kazimierza Piotra Radowicza, Andrzeja K. Waśkiewicza, Stanisława Gostkowskiego, Andrzeja Perepeczki, Jana Piepki, M. Czychowskiego, Wojciecha Witkowskiego, Zbigniewa Szymańskiego
XIV Dekada Pisarzy Wybrzeża
20–28 X 1983 Gdańsk Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki (GTPS)
1) inauguracja w sali GTPS, oficjalne otwarcie przez wicewojewodę Łukasza Balcera: koncert poetycko-muzyczny kwartetu smyczkowego Pro-Arte; wiersze czytane przez autorów ( Mieczysław Czychowski, Jacek Kotlica, Janina Soszyńska, Stanisław Filipowicz);

2) wystawa: Dorobek gdańskiego środowiska literackiego w latach 1981–1983 (około 70 książek);

3) wystawa zainicjowana przez Galerię Interpretacji – ilustracje do wierszy Mirosława Stecewicza wykonane przez artystów plastyków w ramach akcji Obrazy dla dzieci;

4) około 60 spotkań autorskich z około 20 pisarzami, zarówno dobrze znanymi, jak i niedawno debiutującyjmi (m.in. Edmund Kosiarz, M. Stecewicz, Wojciech Witkowski, Stanisław Załuski, Irena Przewłocka, Sławomir Sierecki, J. Soszyńska, J. Grabowski, M. Czychowski, J. Kotlica, Jan Piepka, Stanisław Esden-Tempski, A. Nowakowski, K. Agata);

5) zakończenie w Sali Białej Ratusza Głównego Miasta
XV Dekada Pisarzy Wybrzeża
22–30 X 1984 Gdańsk Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku (WBP)

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki (GTPS)

Kuratorium Oświaty i Wychowania – Oddział Doskonalenia Nauczycieli

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki”

Wojewódzki Ośrodek Kultury (WOK)

Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
1) inauguracja w Pałacu Opatów w Oliwie, powitanie gości przez Marię Sieradzan – dyrektora WBP, przemówienie Andrzeja Żurowskiego i Anny Szałach – sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, koncert Gdańskiego Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”;

2) ogłoszenie wyników plebiscytu na 40 najpoczytniejszych książek pisarzy Wybrzeża – „40 książek czterdziestolecia”; bezkonkurencyjna okazała się książka Karola Olgierda Borchardta Znaczy kapitan;

3) spotkania autorskie w bibliotekach i szkołach (które same zapraszały pisarzy zgodnie z zainteresowaniami młodzieży), klubach osiedlowych i świetlicach: Jerzy Henryk Kamrowski, Krzysztof Kamil Stolz-Polański, Lesław Furmaga, Mieczysław Czychowski, Jacek Kotlica, A. Żurowski, Wojciech Witkowski, Sławomir Sierecki, Jan Piepka, J. Stachurski, Andrzej Grzyb, Stanisław Gostkowski, Stanisław Filipowicz, Andrzej K. Waśkiewicz, A. Nagel, J. P. Grabowski, K. Agata;

4) kiermasze książek (skromne z powodu wydawniczego kryzysu);

5) bibliobusy: z J. Kotlicą i L. Furmagą, wyjazd do Szymbarka i Stężycy; z J. Piepką na trasie Luzino – Boże Pole – Łęczyce;

6) w WOK spotkanie dyskusyjne poświęcone młodej literaturze regionalnej Wybrzeża z odczytem wprowadzającym dr. Jerzego Sampa;

7) spotkanie pisarzy ze stoczniowcami w Stoczni Gdańskiej im. Lenina;

8) uroczyste zakończenie Dekady w GTPS, ekspozycja 40 książek – laureatek wyłonionych w czytelniczym plebiscycie na najpopularniejszą gdańską książkę 40-lecia
XVI Dekada Pisarzy Wybrzeża
16–25 X 1985 Gdańsk Gdański Oddział Związku Literatów Polskich (ZLP)

Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki”

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki (GTPS)
1) otwarcie Dekady połączone z inauguracją Roku Kulturalnego 1985/1986 w Ratuszu Starego Miasta;

2) w spotkaniach autorskich uczestniczyli m.in. Eugenia Kochanowska, Kazimierz Piotr Radowicz, Jan Piepka, Andrzej Żurowski, Stanisław Gostkowski, Stanisław Załuski, Lesław Furmaga, Mirosław Stecewicz, Andrzej K. Waśkiewicz, Jacek Kotlica, Roman Landowski, Mieczysław Czychowski, Irena Przewłocka, Sławomir Sierecki, Andrzej Grzyb, Krzysztof Kuczkowski, K. Agata, Krzysztof Kamil Stolz-Polański, J.P. Grabowski, Jerzy Stachurski;

3) wieczór słowno-muzyczny poświęcony pamięci pierwszego prezesa Gdańskiego Oddziału ZLP Edwina Jędrkiewicza, w wykonaniu Eugenii Kochanowskiej, W. Kosmalskiej, S. Raczkowskiego i A. Wawrykowa (fortepian);

4) bibliobus na trasie Liniewo–Lipusz–Przywidz z udziałem Reginy Witkowskiej;

5) uroczyste zakończenie Dekady w GTPS
XVII Dekada Pisarzy Wybrzeża
9–17 X 1986 Gdańsk–Elbląg Gdański Oddział Związku Literatów Polskich (ZLP)

Komitet Wojewódzki PZPR

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
1) inauguracja w Białej Sali Ratusza Głównego Miasta z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Stanisława Bejgera i wicewojewody gdańskiego Stefana Milewskiego, połączona z obchodami 40-lecia Gdańskiego Oddziału ZLP: wręczono pamiątkowe medale wybite z okazji 40-lecia Oddziału; referat prof. W. Nawrockiego Rola środowisk literackich w integracji ziem zachodnich i północnych;

2) około 160 spotkań autorskich z udziałem pisarzy z całej Polski;

3) sesja literacka w Sopocie, referaty: Leszka Żulińskiego o poezji gdańskiej, Wacława Sadkowskiego o prozie, Andrzeja K. Waśkiewicza o środowisku literackim po 1980 roku, Andrzeja Twerdochliba o 40-letnim dorobku Gdańskiego Oddziału ZLP;

4) uroczyste zakończenie Dekady w malborskim zamku
XVIII Dekada Pisarzy Wybrzeża
9–19 XI 1987 Gdańsk

Elbląg

Żarnowiec
1) spotkania z czytelnikami z udziałem pisarzy z województwa gdańskiego i elbląskiego oraz zaproszonych gości z Leningradu i Warny;

2) sesja w Żarnowcu zatytułowana Pisarz wobec zagrożeń współczesności, z referatem wprowadzającym Andrzeja Piskozuba
Dni Literatury Wybrzeża Gdańskiego
20–22 X 1988 Tczew Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Gdański Oddział Związku Literatów Polskich
1) rozdanie nagród dla uczestników turnieju wiedzy o literaturze Wybrzeża Gdańskiego;

2) prezentacja poezji Franciszka Fenikowskiego przez zespół recytatorski Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie dyskusja literacka – wprowadzenie na temat literatury gdańskiej po 1980 wygłosił Jan Drzeżdżon, o aktualnym stanie poezji mówił Stanisław Gostkowski, a o stanie literatury gdańskiej – Wiesław Krzysztoszek
AFL
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania