BOROWSKI BOHDAN, artysta malarz, docent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Bogdan Borowski
Bohdan Borowski podczas zajęć
Bohdan Borowski Jeździec, 1962
Bohdan Borowski, Bez tytułu, 1983–1985

BOHDAN BOROWSKI (1 VIII 1923 Opoczno – 26 I 1989 Gdańsk), artysta malarz, pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Gdańsku. W latach 1939–1943 uczęszczał na kurs tajnego nauczania, pracował jako robotnik. Do wiosny 1940 współpracował w Opocznie z hubalczykiem Franciszkiem Wilkiem. Od kwietnia 1940 do kwietnia 1943 członek Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (opoczyński Kedyw, pseudonim „Walek”), zajmował się kolportażem prasy, gromadzeniem broni i amunicji, wykonywaniem fałszywych pieczęci. Od kwietnia 1943 do kwietnia 1944 osadzony w obozie pracy organizacji „Baudienst in GG” („Służba Budowlana w Generalnej Guberni”) w Dębie koło Opoczna. W lipcu 1944 był uczestnikiem ataku oddziału AK na magazyny niemieckie w Opocznie. W ramach represji Gestapo aresztowało jego ojca i spaliło jego dom rodzinny. Do 17 I 1945 żołnierz 25 Pułku Piechoty AK Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej. Od stycznia 1945 w Łodzi, w 1947 zdał maturę w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego i rozpoczął studia w tamtejszej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych.

W trakcie II roku studiów przeniósł się do PWSSP w Gdańsku (wówczas w Sopocie, od 1996 Akademia Sztuk Pięknych), do pracowni Juliusza Studnickiego, Jana Wodyńskiego i Stanisława Teisseyre’a. W czasie studiów był członkiem Koła Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej i Bratniej Pomocy Akademickiego Związku Sportowego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki na rok akademicki 1948/1949 i 1949/1950. Od 1952 członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), jednocześnie w Zarządzie Okręgu i Sekcji Malarskiej. Dyplom uzyskał na Wydziale Malarstwa uzyskał w 1954. W roku akademickim 1949/1950 był asystentem Aleksandra Kobzdeja i Rajmunda Pietkiewicza. 1 IX 1951 zatrudniony jako asystent, od 11 VIII 1955 starszy asystent, od 1 XII 1957 adiunkt w pracowni I roku Kazimierza Śramkiewicza. W 1956, w efekcie choroby nowotworowej, przeszedł amputację oka. Od 1962 prowadził Pracownię Rysunku, później Rysunku i Malarstwa, od 1966 docent. W latach 1965–1966 prodziekan Wydziału Malarstwa. Od 1 X 1971 do 1981 prowadził Pracownię Rysunku i Malarstwa dla studentów Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki oraz Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Od 1 X 1974 do 30 IX 1977 był kierownikiem Katedry Kształcenia Podstawowego na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, od 1 X 1977 do 1981 kierownikiem Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego. Od 1981 do 1983 prowadził Pracownię Rysunku i Malarstwa dla studentów III i IV roku Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki. Od 1983 na wcześniejszej emeryturze.

Należał do generacji, która debiutując w okresie obowiązkowego realizmu i sukcesów szkoły sopockiej (m.in. obraz Stalin wśród Mazowsza, który namalował z Władysławem Jackiewiczem i Rajmundem Pietkiewiczem w 1953), usiłowała najpierw godzić założenia artystyczne z rygorami doktryny, następnie poszukiwała własnego wyrazu poprzez transformację koloryzmu (m.in. pod wpływem Piotra Potworowskiego). Jego twórczość ewoluowała od pejzaży i portretów do abstrakcyjnego malarstwa materii sugerującego organiczność, wzrastanie i destrukcję; wyrafinowana barwa skomplikowanej tkanki malarskiej wskazuje na kolorystyczny rodowód (cykle Drzewo, Stare drzewo, Drzewo i las, Piony, Ślady). Tworzył też assemblages z użyciem drewna, muszli, kości, sieci, tkanin itp. oraz projekty i realizacje plastyki monumentalnej (w Gdańsku, Opocznie, Książu, wnętrza statków). Od 1950 wystawiał w kraju (10 wystaw indywidualnych, m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Warszawie) oraz m.in. we Włoszech, Francji i Kanadzie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), Medalem 40-lecia PRL (1984), Złotą Odznaką ZPAP (1977). Laureat Nagrody Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w uznaniu osiągnięć w dziedzinie artystycznej (1964). Od marca 1957 żonaty był z Dorotą Krystyną z domu Skoracką (25 X 1924 – 29 VIII 2020 Gdańsk), malarką, pracującą m.in. w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Pochowani na Cmentarzu Komunalnym nr 5, Łostowickim. EKA MJB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania