BĄK MONIKA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Monika Bąk, 2016
Monika Bąk, 2021

MONIKA BĄK z domu Piwcewicz (ur. 26 x 1970 Elbląg), ekonomistka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1989 absolwentka I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, w 1994 Wydziału Ekonomicznego UG. Od 1994 zatrudniona w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych (po zmianie nazwy: Katedra Ekonomiki Transportu) UG. Od 1996 doktor na podstawie dysertacji Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej (nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w zakresie nauk społecznych i humanistycznych), od 2007 doktor habilitowana na podstawie rozprawy Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego (Gdańsk 2006). Od 2008 do 2016 prodziekan do spraw kształcenia (2008-2012), następnie do spraw nauki i kształcenia (2012-2016) Wydziału Ekonomicznego UG. Od 2011 kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich z Ekonomii w języku angielskim (później: Studia podyplomowe przygotowujące do doktoratu w języku angielskim). Od 2016 kierownik Katedry Ekonomiki Transportu, od tego roku dziekan Wydziału Ekonomicznego i senatorka UG.

Prowadzi badania związane z mechanizmami i skutecznością wdrażania polityk sektorowych (w szczególności transport, turystyka, energetyka) oraz problematyką zrównoważonego rozwoju i skutkami transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Realizowała międzynarodowe projekty badawcze, kierowała pracą zespołów badawczych ze strony UG w Ramowych Programach Badań UE i w projektach zleconych przez Komisję Europejską oraz Parlament Europejski: SCENARIOS (Scenariusze rozwoju transportowych sieci transeuropejskich, 4th FP, Contract ST-96-AM 104), CODE-TEN (Strategiczna ocena rozwoju korytarzy, poprawa sieci TEN i ich rozszerzenie na Europę Środkową i Wschodnią, 4th FP, Contract no ST-97-S.C.2090), SCENES (Europejskie scenariusze transportowe, 4th FP, Contract no ST-97-RS.2277), SPECTRUM (Badanie polityki transportowej w odniesieniu do instrumentów ekonomicznych uzupełniających instrumenty regulacyjne i techniczne, 5th FP, Contract no GMA2/2000/32056-SI2.335673), GRACE (Uogólnienie badań nad rachunkiem i szacowaniem kosztów transportu, 6th FP, TREN/05/FP56TR/S07.41290/006222), CATRIN (Alokacja kosztów infrastruktury transportowej, 6th FP, Contract no. 038422), INTERCONNECT (Powiązanie między sieciami transportowymi krótkiego i dalekiego zasięgu, 7th FP, Grant Agreement no 233846), ORIGAMI (Optymalne regulacje i infrastruktura dla lądowych, lotniczych i morskich powiązań transportowych, 7th FP, Grant Agreement no TCPO-GA-2010-265600), COMPASS (Zoptymalizowany komodalny transport pasażerski w kierunku redukcji emisji zanieczyszczeń, 7th, Grant Agreement no TCPI-GA-2011-284722), I-C-EU (Wpływ infrastruktury transportowej na międzynarodową konkurencyjność Europy, 7th FP, Project Number 314395), TREMOVE (Przegląd ekspercki założeń modelu TREMOVE w odniesieniu do Polski, zlecenie UE DGENV: Contract No.: 070501/2004/381784/MAR/C1), ASSESS (Ocena wpływu rozwoju sieci transeuropejskich oraz innych instrumentów polityki transportowej na poziom implementacji Białej Księgi nt. polityki transportowej Unii Europejskiej, Contract No TREN/04/ADM/S07.38796), IMPACT (Ocena wpływu internalizacji kosztów zewnętrznych transportu, Contract No: SER-TREN/E1-2006 – S07.63716).

Ekspertka w międzynarodowych przedsięwzięciach, m.in. w programie UE Transport Research & Development (2013), w pracach High-Level expert group on the status of the EU road haulage market (2012-2014) – grupy eksperckiej składającej się z siedmiu osób z Unii Europejskiej, powołanej przez Komisarza do spraw Transportu Komisji Europejskiej. Prowadziła wykłady na University of Karlsruhe (Niemcy, 2008), University of Beira Interior, Covilha (Portugalia, 2013 I 2017), Universidad de Granada (Hiszpania, 2014 i 2015), Athens University of Economics and Business (Grecja, 2016 I 2018), Western Sydney University (Australia, 2017), Kobe University (Japonia, 2017). Członkini World Conference on Transport Research Society (WCTRS) i Gdańskiego Towarzystwa Ekonomicznego (GTN).

Odznaczona Srebrnym (2002) i Złotym (2021) Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), wyróżniona Nagrodą Nauczyciela Roku UG im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (2012), Medalem 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2022). Żona Mirosława, matka Pawła i Mikołaja. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania