BÜCHER CHRISTIAN BERNHARD, pastor

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Friedrich Christian Bücher, ojciec Christiana Bernharda
Strona tytułowa aukcyjnego katalogu książek Friedricha Christiana Büchera (ojca), wystawionych na sprzedaż po jego śmierci w 1714

CHRISTIAN BERNHARD BÜCHER (Bücherus) (zm. 2 IV 1734 Gdańsk), pastor kościoła św. Bartłomieja i kościoła św. Katarzyny. Syn Friedricha Christiana (1651 Schlieben (Saksonia) – 1714 Gdańsk), w 1677 profesora filozofii w Wittenberdze, od 1681 profesora (wykładającego filozofię praktyczną i teoretyczną) oraz bibliotekarza w gdańskim Gimnazjum Akademickim, od 1685 diakona w kościele św. Katarzyny, żegnanego mową pogrzebową przez ówczesnego pastora tego kościoła, Johannesa Falcka.

W maju 1702 zapisany do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, od 1714 student uniwersytetu w Wittenberdze, magister filozofii, od 1715 adiunkt Wydziału Filozofii tamże (m.in. w tym roku, w obecności króla Augusta II, nadzorował dysputę prowadzoną przez związanego później z kościołem św. Katarzyny Johanna Daniela Unselta i napisał przemowę do dzieła Andreasa Charitiusa Commentatio historico-literaria de viris eruditis Gedani ortis, speciatim iis, qui scriptis inclaruerunt (Rozprawa historyczno-literacka o uczonych gdańskich, zwłaszcza tych, którzy wsławili się swoimi pismami)). W latach 1720–1730 diakon w kościele św. Katarzyny, w 1730 pastor kościoła św. Bartłomieja, jeszcze w tym samym roku objął urząd pastora kościoła św. Katarzyny i piastował go do śmierci. Autor pism teologicznych, m.in. Dissertatione historica de enthusiasmo montanistarum … (Vitembergae 1715).

Żonaty był z Johanną Helene, córką Johanna Georga Meißnera (1655–1740), pastora w Kowarach (Schmiedeberg), późniejszego superintendenta w Schlieben, i ożenionej z nim w 1685 Johanny Salome z domu Oerschel. Miał córkę Johannę Christianę (1728/1729–1752), która w 1749 wyszła za urzędnika Johanna Georga Becka i zmarła rodząc ich jedyne dziecko (także zmarłego wkrótce syna Christiana Augusta), a także synów: Johanna, 16 VI 1738 zapisanego do przedostatniej klasy (secundy) gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, od 1743 studenta w Jenie, od 1747 w Wittenberdze, w 1749 magistra filozofii i teologii, w 1750 magistra legens (tytuł dający prawo głoszenia wykładów na uniwersytetach) i adiunkta Wydziału Filozofii w Wittenberdze, w 1770 licencjata, następnie doktora teologii, pastora i superintendenta w Jenie; oraz Christiana Bernharda, 26 II 1750 zapisanego do drugiej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego, od 1751 studenta w Wittenberdze, w 1754 magistra filozofii, w 1756 magistra legens, od 1758 adiunkta Wydziału Filozofii w Wittenberdze, od 1752 członka Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften zu Danzig (zob. towarzystwa literackie w Gdańsku w XVIII wieku). JANSZBibliografia:
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 276, 325, 336.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania