BÖCKEL ERNST GOTTFRIED ADOLPH, pastor kościoła św. Jakuba

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

ERNST GOTTFRIED ADOLPH BÖCKEL (1 IV 1783 Gdańsk – 1854 Oldenburg w Szlezwiku (Schleswig)), pastor kościoła św. Jakuba przy szpitalu św. Jakuba na Starym Mieście Gdańsku. Syn mistrza gdańskiego cechu malarzy Ernsta Petera, przybyłego z Hamburga i od 1772 posiadającego obywatelstwo Gdańska.

16 I 1797 zapisany został do przedostatniej klasy (secundy) gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. W 1801 studiował teologię w Królewcu, następnie pracował w pobliskim Borchersdorfie jako nauczyciel. W latach 1806–1808 wydawał w Gdańsku tygodnik „Morgenzeitung” („Gazeta Poranna”). Od 1809 do 1812 był pastorem gdańskiego kościoła św. Jakuba, od 19 V 1812 kaznodzieją w kościele św. Jana. W 1815 ponownie wygłaszał kazania w kościele św. Jakuba (po jego odejściu w 1812 stanowisko to było nieobsadzone), ale już jako pastor garnizonowy. Po wybuchu 6 XII 1815 pobliskiej Baszty Prochowej i uszkodzeniu kościoła, w początkach 1816 zwolniony został ze swojej funkcji. Był ostatnim ewangelickim pastorem tego kościoła, przeznaczonego po zniszczeniach na cele świeckie.

W 1814 był członkiem loży masońskiej „Eugenia” ( wolnomularstwo), w 1817 udzielał także lekcji rysunków. Od 1820 był kolejno profesorem uniwersytetów w Greifswaldzie, Bremie i Hamburgu, od 1836 był nadintendentem luterańskim w Oldenburgu. Autor wielu opracowań teologicznych, głównie z zakresu egzegetyki i biblistyki.

8 III 1811 ożenił się z Johanną z domu Günther, w 1824 wzmiankowano jego córkę. MrGlBibliografia:
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, opr. Zenon Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 375.
„Danziger Intelligenzblatt”, nr 79 z 2 IX 1824, s. 2123.
Rhesa Ludwig, Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an den evangelischen Kirchen in Westpreuszen angestellten Predigern, Königsberg 1834, s. 46.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania