ANISIMOWICZ EUGENIUSZ, dyrektor Szpitala Klinicznego Nr 1 w Gdańsku

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >


EUGENIUSZ ANISIMOWICZ (9 V 1912 Starosielce, województwo białostockie – 29 V 1984 Gdańsk) lekarz, dyrektor Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG) przy ul. Dębinki. Syn Antoniego, maszynisty kolejowego. Absolwent gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Białymstoku. W latach 1931–1937 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego (USB) w Wilnie. W 1937–1939 odbywał staż zawodowy, 18 IX 1939 otrzymał dyplom lekarza. Już na piątym roku studiów podjął pracę w Zakładzie Badawczo-Leczniczym do Zwalczania Nowotworów w Wilnie, w którym pracował do września 1940 kolejno jako asystent, kierownik laboratorium, lekarz oddziałowy, kierownik oddziału. Jednocześnie pracował w Zakładzie Patologii Ogólnej USB na stanowisku asystenta. W latach 1936–1939, w okresie letnim, był lekarzem sanitarnym uzdrowiska w Truskawcu.

Od wrześniu 1940 był dyrektorem III Szpital Miejskiego w Wilnie, od 15 II 1941 dyrektorem II Szpitala Miejskiego. Od lipca 1941 do września 1943 pracował w wileńskim Miejskim Szpitalu Chirurgicznym, przeznaczonym dla jeńców wojennych, do połowy 1942 (do chwili przejęcia przez Zarząd Stalagu 344) będąc jego dyrektorem. Następnie do lipca 1944 był ordynatorem Oddziału Chirurgicznego Lazaretu św. Piotra i Pawła w Wilnie, od 15 VII 1944 zastępcą dyrektora Szpitala Czerwonego Krzyża oraz kierownikiem działu planowania Miejskiego Wydziału Zdrowia w Wilnie.

Pod koniec 1944 opuścił Wilno, od 8 I 1945 do końca września 1947 był naczelnikiem Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z zadaniem organizowania opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta. 1 X 1947, nakazem Ministra Zdrowia, przeniesiony został na stanowisko dyrektora administracyjnego Akademii Lekarskiej w Gdańsku (od 1950 AMG), pierwszej resortowej uczelni tego Ministerstwa. Stanowisko to pełnił do 1953. Jednocześnie od 1951 do emerytury związany był z Kliniką Chorób Oczu AMG. W 1953 uzyskał specjalizację z okulistyki. Od 1 III 1953 do emerytury 1 XII 1977 dyrektor nowo powstałego Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 AMG. 5 V 1964 powierzył kierownictwo swego Laboratorium Centralnego Stefanowi Angielskiemu, od grudnia 1963 kierownika Pracownia Biochemii Klinicznej, dzięki czemu powstał pionierski w Polsce zalążek Ośrodka Naukowo-Badawczego AMG, scalający nauki podstawowe z praktyką kliniczną.

Odznaczony m.in. Srebrnym (1946) i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim (1956) Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955), Medalem „Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku” (1975), Medalem 30-lecia AMG (1975), odznakami „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, „Za zasługi dla Gdańska”, „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.

Mąż Zofii (30 VI 1915 – 8 I 1985 Gdańsk), ojciec Jerzego (7 I 1946 – 22 VII 1996 Gdańsk), absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (1962), doktora medycyny, pracownika AMG, w 1995 jednego z ordynatorów systemu POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), wdrażanego przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej AMG, autora skryptu dla studentów z elektrokardiografii oraz wielu publikacji na temat kształcenia lekarzy oraz zwalczania nowotworów.

Pochowany 1 VI 1984 na cmentarzu Srebrzysko. SeKo PPBibliografia:
Baran Czesław, Eugeniusz Anisimowicz (1912-1984), dyrektor Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 AM w Gdańsku, „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, t. 15, 1985, s. 251-253.
Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara, Raczyńska Krystyna, Katedra i Klinika Chorób Oczu, „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, t. 25, 1995, Suplement 2, s. 156.
Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara, Wspomnienie pośmiertne, „Klinika Oczu”, t. 87, 1985, nr 6, s. 242.
Kronika, opracował Eugeniusz Sieńkowski, „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, t. 6 i 15, 1976 i 1985.
Sieńkowski Eugeniusz, Dzieje Akademii Medycznej w Gdańsku (1945–1995), Gdańsk 1995, s. 33, 50, 242.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania