AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO „ALTERNATOR”

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Mural przy Uniwersytecie Gdańskim według projektu Mariusza Warasa (z tyłu), współwykonanie Tomasz Dziemiańczuk

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO „ALTERNATOR” (ACK), instytucja działająca w ramach Uniwersytetu Gdańskiego (UG), której celem jest animowanie kulturalnego życia uczelni oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych środowiska akademickiego. Powołane w 1981 przez rektora UG w celu koordynacji działalności istniejących wcześniej ośrodków kulturalnych związanych z uczelnią oraz zapewnienia administracyjnego i merytorycznego wsparcia działaniom artystycznych grup studenckich.

Pierwszą próbę utworzenia takiej instytucji podjęto w 1977, powołując Centrum Kultury Studenckiej, podporządkowane Radzie Uczelnianej Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich UG. Koncepcja Centrum Kultury zakładała skupienie wszystkich działających na UG grup twórczych, klubów studenckich i Dyskusyjnego Klubu Filmowego (DKF) w ramach jednej organizacji. Powstaniu centrum stanęły na przeszkodzie problemy formalne oraz spory kompetencyjne. W ACK działa kilkanaście grup twórczych, organizujących ponad 150 różnorodnych wydarzeń rocznie. Jest ono otwarte na indywidualne projekty studentów. W jego ramach działa Scena Teatralna Alternatora (Standby Studio, Teatr Tańca) oraz DKF „Miłość Blondynki”, organizowane są między innymi Ogólnopolski Konkurs Literacki „Proza Życia” i przegląd „Muzyczne UGięcie”, funkcjonuje pracownia sitodruku, pracownia wideo, warsztaty.

Efektem działalności wydawniczej ACK są między innymi ogólnopolski periodyk „Panoptikum”, rocznik studencki „Przezrocze”, antologie Proza życia (pokłosie konkursu literackiego), tomiki poezji Tadeusza Dąbrowskiego i Mariusza Więcka, płyty Missa gratiatoria, która powstała we współpracy Akademickiego Chóru UG z Leszkiem Możdżerem, "I’m goin’ to sing” Negro Spirituals (samodzielna Akademickiego Chóru UG), „Kropki” (nowatorski projekt Mateusza Kołosa) oraz seria zróżnicowanych brzmieniowo składanek Muzycznego UGięcia. Przy udziale ACK wydane zostały Pasja Gdańska Georga Philippa Telemanna (2011) oraz kaszubski przekład Ślubu Witolda Gombrowicza (2011).

Grupy działające w ramach ACK Alternator to: Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar”, Akademicki Chór UG, Studencka Agencja Fotograficzna UG, Zespół Tańca Irlandzkiego i Szkockiego UG „Trebraruna”, Zespół Tańca Celtyckiego UG „Animus Saltandi”, Zespołu Tańca Flamenco ”Los Mariscos”, Kulturalny Kolektyw UG, Zespół Tańca Brzucha UG „Agadir”, Grupa Improwizacji Teatralnych. ACK angażuje się w realizację krajowych i międzynarodowych projektów społeczno-kulturalnych, we współpracy z innymi instytucjami, takich jak Bike Tour, Moving Baltic Sea, Kinomobilny, Znikający Klub, Temporary Home, Wielki Przejazd Rowerowy, studenckie spotkania podróżnicze „Menażki”. Poza aktywnością kulturalną ACK włącza się w promocję zachowań proekologicznych, między innymi kultury rowerowej, selektywnej zbiórki odpadów, organizację paneli dyskusyjnych dotyczących alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. DSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania