ŁUSZCZYŃSKA JADWIGA, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jadwiga Łuszczyńska
Jadwiga Łuszczyńska
Jadwiga Łuszczyńska

JADWIGA ŁUSZCZYŃSKA z domu Cygankówna (ur. 6 III 1935 Bydgoszcz), dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Studia magisterskie z zakresu filologii polskiej ukończyła w 1967 w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku. Od 1 V 1967 pracowała w Bibliotece WSP. W latach 1972–1978 była kierownikiem Biblioteki Instytutów Pedagogiki i Psychologii UG, od 1978 wicedyrektorem, w latach 1981–1996 dyrektorem Biblioteki Głównej UG, od 2001 na emeryturze. Od 1977 doktor w zakresie językoznawstwa na podstawie monografii Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem – in – (druk: Ossolineum 1983). W 1979 zdała egzamin państwowy dla bibliotekarzy dyplomowanych.

Od momentu objęcia funkcji dyrektora czyniła starania o powiększenie bazy lokalowej Biblioteki, zwłaszcza powierzchni magazynowej, organizując magazyny składowe i inicjując rozbudowę Biblioteki Głównej w Sopocie. Rozwijała i wdrażała ideę Centralnej Biblioteki Morskiej, m.in. poprzez utworzenie sieci bibliotek współpracujących i podjęcie prac bibliograficznych. W 1991 weszła w skład Rektorskiej Komisji do spraw Komuputeryzacji Biblioteki Głównej UG. Opracowany pod jej kierunkiem, przy ścisłej współpracy z informatykami UG, projekt zyskał uznanie zarządu Fundacji A. Mellona, która przyznała na jego realizację grant.

Brała udział w kształcenie kadr bibliotekarskich na różnych poziomach, poczynając od Policealnego Studium Bibliotekarskiego (1985–1987), poprzez wykłady na Podyplomowym Studium Bibliotekoznawstwa UG (1987–1999) po udział w pracy ogólnopolskiej Komisji Egzaminacyjnej dla bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych (1989–2001), w skład której została powołana przez Ministra Edukacji Narodowej.

Równolegle z pracą zawodową prowadziła działalność naukową. Na tematy językoznawcze pisała do Zeszytów Naukowych UG, była także autorką artykułów dotyczące bibliotekoznawstwa, między innymi Centralna Biblioteka Morska i jej stan organizacyjny („W Kręgu Książki” 1984); Centralna Biblioteka Morska (Nautologia, 25, 1990); Biblioteki Centralne w nowej sytuacji na przykładzie Centralnej Biblioteki Morskiej (Przegląd Biblioteczny, 61, 1993, z 1/2); Wpływ komputeryzacji na zmiany organizacyjne Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, w: Rola i funkcja nowoczesnej biblioteki akademickiej, Toruń 1996).

Była członkinią Komisji Wydawnictw i Informacji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1988-1991), wchodziła w skład Kolegium Dyrektorów bibliotek centralnych (1985) oraz Komisji Koordynacyjnej bibliotek szkół wyższych (1984), Rady Redakcyjnej „Przeglądu Bibliotecznego” (1991-2001), Wojewódzkiej Rady do spraw Książki przy Wojewodzie Gdańskim, wchodziła w skład Rady Programowej Centrum Informacji Naukowej (1982-1985), była wiceprzewodniczącą Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i wiceprzewodniczącą Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Książki.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1984), odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1990), odznaką honorową Zasłużony Pracownik Informacji Naukowej (1984). Żona Ryszarda, matka trzech córek. GJ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania