WIZYTY PREMIERA RUMUNII MANEI MĂNESCU W GDAŃSKU, 1975, 1977

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Wizyta premiera Rumunii Manea Manescu, 1975, drugi z prawej Tadeusz Fiszbach

WIZYTY PREMIERA RUMUNII MANEI MĂNESCU W GDAŃSKU (9 VIII 1916 Braiła, Rumunia – 27 II 2009 Bukareszt, Rumunia) ekonomisty, polityka, ministra finansów Rumunii w latach 1955–1957, wiceprzewodniczącego Rady Państwa w latach 1969–1972, przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania w latach 1972–1974, premiera Rumunii w latach 1974–1979.

Pierwsza wizyta miała miejsce w 1975. Premier przybył do Polski 27 X 1975 na zaproszenie prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza. Była to rewizyta po wcześniejszej wizycie polskiego premiera w Rumunii w lipcu 1974. Do Gdańska przybył 30 X 1975 o godzinie 10:20. Ze strony polskiej towarzyszyli mu wicepremier Tadeusz Pyka, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego Janusz Hrynkiewicz i wiceminister spraw zagranicznych Stanisław Trepczyński. Ze strony rumuńskiej obecni byli: minister przemysłu hutniczego Neculal Agachi, pierwszy zastępca przewodniczącego Krajowej Rady ds. Nauki i Technologii Octavian Groza, sekretarz generalny Rady Ministrów Ion St. Ion, wiceminister spraw zagranicznych Constantin Oancea, wiceminister handlu zagranicznego i międzynarodowej współpracy gospodarczej Ion Stolan, wiceprzewodniczący Państwowego Komitetu Planowania Ion Bucur, wiceminister przemysłu budowy maszyn Ion Iosefide, wiceminister przemysłu chemicznego Ion M. Nicolae oraz grupa ekspertów. Delegacji rumuńskiej towarzyszyli również ambasadorzy: Polski w Rumunii – Władysław Wojtasik i Rumunii w Polsce – Aurel Duca.

Premier został oficjalnie przywitany przed Złotą Bramą w imieniu władz wojewódzkich przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) Tadeusza Fiszbacha i wojewodę gdańskiego Henryka Śliwowskiego. Harcerskim pozdrowieniem i piosenką witała gościa również młodzież gdańska. Delegacja polska i rumuńska przeszły wspólnie Drogą Królewską do Ratusza Głównego Miasta. Ulica Długa na całej długości udekorowana była flagami polskimi i rumuńskimi. Premiera w tym czasie zapoznano z gdańską architekturą. Przed ratuszem został przywitany przez prezydenta Gdańska Andrzeja Kaznowskiego.

Następnie w ratuszowych salach goście zwiedzili Muzeum Historii Miasta Gdańska. W księdze pamiątkowej premier Rumunii umieścił wpis: „W hołdzie tym, którzy odbudowali piękne miasto Gdańsk”. Na zakończenie wizyty w ratuszu wręczono premierowi kolekcję pamiątkowych medali gdańskich upamiętniających 1000-lecie miasta i 30. rocznicę przywrócenia go do Macierzy.

Spod Zielonej Bramy delegacja udała się drogą wodną na Westerplatte, gdzie została przywitana przez przedstawicieli Marynarki Wojennej z kontradmirałem Henrykiem Pietraszkiewiczem. Wraz ze szpalerem sformowanym przez żołnierzy Obrony Wybrzeża i Marynarki Wojennej premier przeszedł pod pomnik Obrońców Westerplatte. Orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała hymn Rumunii, a przy dźwiękach werbli o 12:15 premier złożył wieniec udekorowany flagami obu krajów. Na szarfie w barwach narodowych Rumunii widniały słowa: „Bohaterskim obrońcom Westerplatte – premier rządu SRR”.

Następnie z pokładu motorówki Żeglugi Gdańskiej premier wraz z osobami mu towarzyszącymi obejrzeli rejony przeładunkowe gdańskiego portu oraz tereny rozbudowującego się Portu Północnego. Kolejnym punktem wizyty w Gdańsku była Stocznia Gdańska. Na stoczniowym nabrzeżu gości witali: wiceminister przemysłu ciężkiego Franciszek Adamkiewicz, dyrektor generalny Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego Stanisław Skrobot, dyrektor stoczni Stanisław Zaczek i I sekretarz stoczniowej organizacji partyjnej (PZPR) Józef Kwiatkowski. Podczas pobytu na terenach stoczniowych goście zwiedzili pochylnię, wydziały produkcyjne, a w tym halę obróbki elementów kadłubów w wydziale K-1 i pochylnie wydziału montażu kadłubów. Na pożegnanie premier otrzymał od pracowników stoczni kwiaty i upominki.

Pod koniec pobytu w Gdańsku premier został podjęty śniadaniem przez Tadeusza Fiszbacha i Henryka Śliwowskiego. W godzinach popołudniowych delegacja z lotniska w Rębiechowie odleciała do Warszawy, gdzie 31 X 1975 zakończyła oficjalną wizytę w Polsce. Pobyt w Gdańsku związana był między innymi związany z podpisaniem państwowego porozumienia o dalszej dostawie statków polskich dla rumuńskiego armatora. Do czasu tej wizyty gdańscy stoczniowcy zbudowali na zamówienie Rumunii 16 trawlerów przetwórni o nośności po 1500 ton każdy, stanowiących trzon floty rybackiej tego państwa.

Druga wizyta rozpoczęła się 17 V 1977. W skład partyjno-państwowej delegacji rumuńskiej weszli członkowie Politycznego Komitetu Wykonawczego Komitetu Centralnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej pod przewodnictwem sekretarza generalnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej i Prezydenta Socjalistycznej Republiki Rumunii Nicolae Ceauşescu. Wszyscy przybyli na zaproszenie I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Edwarda Gierka.

Dzień później kontynuowane były w Warszawie rozmowy Edwarda Gierka z Nicolae Ceauşescu, natomiast na Wybrzeże udali się premier Manei Mănescu, członek Politycznego Komitetu Wykonawczego Komitetu Centralnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej, wicepremier i minister handlu wewnętrznego Janos Fazekas, członek Politycznego Komitetu Wykonawczego, sekretarz Komitetu Centralnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej Dumitru Popescu i członek Komitetu Centralnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej oraz minister przemysłu budowy maszyn Ioan Avram. Towarzyszyli ze strony polskiej członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR i prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz, zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR i wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk oraz sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Ryszard Frelek.

Delegacja rumuńska została przywitana na lotnisku w Rębiechowie o godzinie 9:50 przez gospodarzy województwa gdańskiego: I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Tadeusza Fiszbacha i wojewodę Henryka Śliwowskiego oraz licznie przybyłe delegacje zakładowe, organizacji społecznych oraz młodzież. Lotnisko udekorowano flagami Polski i Rumunii. Goście udali się do centrum Gdańska, pozdrawiani na całej trasie przejazdu przez licznie przybyłych mieszkańców. Trasa przejazdu wiodła między innymi ul. Słowackiego, al. Grunwaldzką i al. Zwycięstwa. Delegacja została przywitana przy Złotej Bramie przez prezydenta Gdańska Andrzeja Kaznowskiego. Dziewczęta z Zespołu Pieśni i Tańca „Gdańsk” wręczyły gościom wiązanki kwiatów. Podczas spaceru po Głównym Mieście gościom zaprezentowano historię zabytkowych kamienic. Informacji o odbudowie Gdańska z wojennych zniszczeń udzielał premierowi architekt wojewódzki Konrad Pławiński.

Kolejnym punktem wizyty był Ratusz Głównego Miasta, gdzie zwiedzono wystawę przedstawiającą zniszczenia dokonane podczas II wojny światowej oraz poszczególne etapy odbudowy Drogi Królewskiej. Przed ratuszem zgromadzeni byli licznie przybyli mieszkańcy Gdańska wiwatujący na widok premiera Rumunii i wręczający bukieciki konwalii i stokrotek. Mănescu przekazał im życzenia wielu osiągnięć w pracy dla dalszego rozwoju Gdańska oraz wyraził ogromny podziw dla dotychczasowej odbudowy Głównego Miasta po zniszczeniach dokonanych podczas II wojny światowej.

Następnie spod Zielonej Bramy kolumna samochodów udała się na Westerplatte. Tam, w szpalerze żołnierzy garnizonu gdańskiego i harcerzy, którzy pełnili okolicznościową wartę, delegacja rumuńska przeszła pod pomnik Obrońców Westerplatte i złożyła pod nim wieniec z szarfą w barwach narodowych ich kraju. Orkiestra Marynarki Wojennej odegrała hymny obu krajów, a dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Ludwik Janczyszyn zapoznał przybyłych gości z historią obrony Westerplatte. Następnie udano się na pokładzie wodolotu do Gdyni. Po drodze obejrzano Port Północny. W Gdyni odwiedzono Stocznię im. Komuny Paryskiej. Stamtąd w godzinach popołudniowych premierzy Rumunii i Polski wraz z osobami im towarzyszącymi udali się na lotnisko w Rębiechowie i odlecieli do Warszawy.

Zakończenie wizyty delegacji partyjno-państwowej Socjalistycznej Republiki Rumunii w Polsce odbyło się 19 V 1977 w godzinach wieczornych. Delegacja opuściła Warszawę z lotniska Okęcie. Finałem wizyty były: podpisanie deklaracji „O umocnieniu i pogłębieniu współpracy między Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą a Rumuńską Partią Komunistyczną, między Polską Rzeczpospolitą Ludową i Socjalistyczną Republiką Rumunii”, wydanie wspólnego komunikatu oraz parafowanie szeregu porozumień dotyczących dalszego rozszerzenia i pogłębienia wzajemnie korzystnej współpracy na polu gospodarczym. AKP PP


Bibliografia:
PAP, Drugi dzień wizyty w Polsce. Rozmowy tow. E. Gierka z N. Ceauşescu. Członkowie partyjno-państwowej delegacji Rumunii w woj. gdańskim, „Trybuna Ludu” 19 V 1977, nr 117 (10203), s. 1–2.
PAP, Premier Rumunii na Wybrzeżu Gdańskim, „Trybuna Ludu” 31 X 1975, nr 252 (9724), s. 1–2.
wł, Premier Rumunii Manea Mănescu przebywał w Gdańsku, „Dziennik Bałtycki”, nr 240 (9712), s. 1–2.
wł, Serdecznie witany przez mieszkańców Wybrzeża premier Rumunii Manea Mănescu przebywał w Trójmieście. Drugi dzień rozmów polsko-rumuńskich w Warszawie, „Dziennik Bałtycki” 19 V 1977, nr 112 (10171), s. 1.
wś, 16 trawlerów – przetwórni rodem z Gdańska pływa we flocie rybackiej Rumunii, „Wieczór Wybrzeża” 30 X 1975, nr 237 (5909), s. 1–2.
wś, Premier Rumunii Manea Mănescu gości na Wybrzeżu Gdańskim, „Wieczór Wybrzeża” 30 X1975, nr 237 (5909), s. 1.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania