Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jerzy Marian Michalak

SPIS HASEŁ:
ACKERMANN CARL DAVID
ALMONDE CORNELIUS van
ALMONDE MARIANNE ANGELICA van
AYCKE JOHANN CHRISTIAN
BACHMANN-ACKERMANN DOROTHEA LUDOLPHINA
BACHMANN JEAN PETER HEINRICH
BAUM BECKY
BERGER FELIX
BERGMANN ERNST
BERNOLAK DANUTA LUCYNA
BINDER FRITZ CARL
BOELCKE-KISIELNICKI FRIEDA LINA
BOHL RUDOLPH EDUARD
BOROWSKA-PODSIADŁY LEOKADIA
BRANDSTÄTER FRANZ AUGUST
BRANDSTÄTER GEORG FRIEDRICH
CARTELLIERI ANTONIO MARIA GAETANO
CARTELLIERI CASIMIR ANTONIO
CHODOWIECKI DANIEL
CLÜVER PHILIPP (I)
CLÜVER PHILIPP (II)
COHN EDUARD
CZEPIELÓWNA-SCHILLER ZOFIA KAZIMIERA
DENECKE AUGUST FRIEDRICH BERNHARD
DREWITZ LEONHARD FERDINAND HERMANN
DROSZYŃSKA-TAURÉN STANISŁAWA MARIA TAINA
DROSZYŃSKI LEON ALBERT
DU GRAIN JEAN JEREMIAS
EHRLICH JOHANN CARL
ELIAS ARTUR MORITZ
FALK NANETTE
FILM POLSKI W II WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU
FRANTZIUS FRIEDRICH WILHELM
FREISLICH JOHANN BALTHASAR CHRISTIAN
FREISLICH MAXIMILIAN DIETRICH
FRÜHLING JULIUS WILHELM
FUCHS CARL DORIUS JOHANNES
GDANIEC JAN
GDAŃSK W FILMIE
GENZMER HERTHA
GENÉE-FRITZSCH OTTILIE
GENÉE FRIEDRICH JOHANN
GENÉE RICHARD FRIEDRICH FRANZ
GENÉE RUDOLF HEINRICH
GERHARD GUSTAV ADOLPH FRIEDRICH
GLOMME EDMUND MORITZ
GLUMMERT JOHANN DANIEL
GNUSCHKE JOHANN EDUARD
GORONCY EMILIE
GRANZIN LUDWIG TRAUGOTT
GRIMSMANN WILHELM KRYSTIAN
GRÜTZNER CURT
HAUPT EDITH ALICE
HAUPT GEORG JOHANNES EMIL
HAUPT LOUIS AUGUST BERNHARD CARL
HAUPT MARIE BERTHA EMILIE
HENNIG-HENNINSKI FRIEDRICH ERNST
HINGELBERG FRIEDRICH THEODOR
HLAWACZEK HEINRICH
HOFFMANN ERNST GOTTLIEB
HUSE-BARANIUS HENRIETTE RAHEL
JANKEWITZ GUSTAV ADOLF
JOETZE FRANZ JOHANN CARL
KAWIARNIA MOMBERA
KIEHAUPT HEINRICH
KISIELNICKI JOSEPH AMBROSIUS von
KLAHR FRIEDRICH WILHELM
KLÜGLING FRIEDRICH AUGUST
KOENENKAMP REINHOLD ADOLF OSCAR
KONOPACKA CECYLIA
KONOPATZKI OTTO JULIUS AUGUST
KOWALSKI ALFONS ALOJZY
KRIESCHEN ANNA MARIA HERTHA
KRIESCHEN ENGELHARDT EUGEN
KRIESCHEN JULIUS JOHANN
KRIESCHEN KONRAD OTTO JULIUS
KRIESCHEN OTTO LUDWIG
KRIESCHEN PAUL WILLIAM
KUBICKA ELŻBIETA
KÜRTAG
LAADE FRIEDRICH JOHANN GOTTLOB
LAADE LEBRECHT SIEGFRIED TRAUGOTT
LAADE RUDOLF REINHOLD GUSTAV
LILIENTHAL FRANZ HEINRICH
LUA AUGUST LUDWIG
LUDOLFINA
MARKULL FRIEDRICH WILHELM
MARQUARDT JOACHIM FRIEDRICH
MARTINI ADAM JACOB
MERTINS ELLA MARGARETHA
MOHRHEIM FRIEDRICH CHRISTIAN SAMUEL
MOMBER EMIL AUGUST
MUZYKA
NOWICKI JERZY
OBUCH JOHANN GOTTFRIED
OGRÓD STRZELECKI I DOM STRZELECKI IM. FRYDERYKA WILHELMA
PANZER ERNST RUDOLPH
PODSIADŁY JERZY
PRINS HENRY
PÜTTNER JOHANNA AUGUSTINA ELISE
RADIKE JULIUS GOTTLIEB
REICHEL CARL ANTON
RESURSY
REUTENER GEORG FERDINAND
REUTENER RICHARD
ROGORSCH JOHANNES GEORG ADOLF
SCHAHNASJAN JOHANN STEPHAN
SCHERRES-FRIEDENTHAL FLORA
SCHERRES CARL FRIEDRICH WILHELM
SCHERRES CARL GUSTAV ALFRED
SCHURICHT CARL ADOLF
SOWADE EDUARD
SPIEGELBERG HANS EMIL PAUL
STOLZENBERG BENNO
STOLZENBERG FANNY
STOLZENBERG PAUL
SZKOŁA FECHTUNKU
SZPITAL DIAKONIS EWANGELICKICH
TEATR MIEJSKI
THEIL CARL CHRISTIAN HUGO
TURGE JOHANN CARL
UJEŻDŻALNIA
UNRUH ALBERTINA ANNA
UNRUH EDUARD EMIL
UNRUH WILHELM EMIL WALTER
WEBER-HOLDER-EGGER JOHANNA
WEBER EDMUND FRANZ von
WEBER EDMUND von
WEISS EVA GERTRUDA SELMA
ZÖLLNER ELSE BERTHA
SPIS TABEL:
Dyrektorzy Teatru Miejskiego (1801–1944)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1915 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1916 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1917 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1918 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1919 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1920 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1921 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1922 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1923 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1924 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1925 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1926 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1927 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1928 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1929 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1930 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1931 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1932 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1933 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1934 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1935 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1936 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1937 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1938 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1939 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1940 roku (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1941 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1915 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1916 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1917 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1918 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1919 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1919 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1920 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1920 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1921 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1921 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1930 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1930 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1931 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1931 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1932 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1932 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1933 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1933 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1934 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1934 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1935 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1935 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1936 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1936 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1937 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1937 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1938 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1938 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1939 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1939 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1940 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1940 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1941 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1941 roku (wybór)
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania