Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jerzy Marian Michalak

SPIS HASEŁ:
ACKERMANN CARL DAVID, śpiewak operowy
ALMONDE CORNELIUS van, kupiec
ALMONDE MARIANNE ANGELICA van, śpiewaczka
AYCKE JOHANN CHRISTIAN, radny Gdańska
BACHMANN-ACKERMANN DOROTHEA LUDOLPHINA, śpiewaczka, aktorka
BACHMANN JEAN PETER HEINRICH, śpiewak, aktor, dyrektor teatru
BAUM BECKY, śpiewaczka
BERGER FELIX, kupiec, meloman
BERGMANN ERNST, organista
BERNOLAK DANUTA LUCYNA, śpiewaczka operowa
BINDER FRITZ CARL, pianista, dyrygent
BOELCKE-KISIELNICKI FRIEDA LINA, śpiewaczka
BOHL RUDOLPH EDUARD, nauczyciel
BOROWSKA-PODSIADŁY LEOKADIA, śpiewaczka operowa
BRANDSTÄTER FRANZ AUGUST, pedagog
BRANDSTÄTER GEORG FRIEDRICH, pedagog, kompozytor
CARTELLIERI ANTONIO MARIA GAETANO, śpiewak
CARTELLIERI CASIMIR ANTONIO, kompozytor, dyrygent
CHODOWIECKI DANIEL, malarz, rysownik, patron gdańskiej ulicy
CLÜVER PHILIPP (I), mincerz
CLÜVER PHILIPP (II), geograf, były patron gdańskiej ulicy
COHN EDUARD, kupiec, śpiewak
CZEPIELÓWNA-SCHILLER ZOFIA KAZIMIERA, śpiewaczka operowa
DENECKE AUGUST FRIEDRICH BERNHARD, dyrygent, skrzypek
DREWITZ LEONHARD FERDINAND HERMANN, kupiec, śpiewak
DROSZYŃSKA-TAURÉN STANISŁAWA MARIA TAINA, śpiewaczka operowa
DROSZYŃSKI LEON ALBERT, działacz polonijny, patron gdańskiej ulicy
DU GRAIN JEAN JEREMIAS, kompozytor, organista
EHRLICH JOHANN CARL, muzyk
ELIAS ARTUR MORITZ, fortepianmistrz, mistrz cechowy
FALK NANETTE, pianistka
FILM POLSKI W II WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU
FRANTZIUS FRIEDRICH WILHELM, kupiec, radny
FREISLICH JOHANN BALTHASAR CHRISTIAN, kompozytor
FREISLICH MAXIMILIAN DIETRICH, kompozytor
FRÜHLING JULIUS WILHELM, organista, dyrygent
FUCHS CARL DORIUS JOHANNES, pianista, organista, kompozytor
GDANIEC JAN, śpiewak, działacz gdańskiej Polonii
GDAŃSK W FILMIE
GENZMER HERTHA, aktorka
GENÉE-FRITZSCH OTTILIE, aktorka
GENÉE FRIEDRICH JOHANN, muzyk, reżyser
GENÉE RICHARD FRIEDRICH FRANZ, muzyk, dyrygent
GENÉE RUDOLF HEINRICH, pisarz
GERHARD GUSTAV ADOLPH FRIEDRICH, księgarz, radny
GLOMME EDMUND MORITZ, śpiewak
GLUMMERT JOHANN DANIEL, pisarz, kompozytor
GNUSCHKE JOHANN EDUARD, lekarz
GORONCY EMILIE, śpiewaczka, kompozytorka
GRANZIN LUDWIG TRAUGOTT, organista, kompozytor, dyrygent
GRIMSMANN WILHELM KRYSTIAN, drukarz, dziennikarz, działacz gdańskiej Polonii
GRÜTZNER CURT, śpiewak, dyrektor Teatru Miejskiego
HAUPT EDITH ALICE, śpiewaczka, organistka
HAUPT GEORG JOHANNES EMIL, muzyk
HAUPT LOUIS AUGUST BERNHARD CARL, pianista
HAUPT MARIE BERTHA EMILIE, śpiewaczka
HENNIG-HENNINSKI FRIEDRICH ERNST, dyplomata
HINGELBERG FRIEDRICH THEODOR, lekarz, radny
HLAWACZEK HEINRICH, aktor, śpiewak operetkowy, reżyser
HOFFMANN ERNST GOTTLIEB, pastor kościoła św. Jerzego
HUSE-BARANIUS HENRIETTE RAHEL, aktorka, śpiewaczka
JANKEWITZ GUSTAV ADOLF, organista, kompozytor
JOETZE FRANZ JOHANN CARL, organista, dyrygent, kompozytor
KAWIARNIA MOMBERA
KIEHAUPT HEINRICH, dyrygent
KISIELNICKI JOSEPH AMBROSIUS von, organista, kompozytor
KLAHR FRIEDRICH WILHELM, wiolonczelista, koncertmistrz
KLÜGLING FRIEDRICH AUGUST, organista, klawesynista, kompozytor
KOENENKAMP REINHOLD ADOLF OSCAR, śpiewak, kompozytor
KONOPACKA CECYLIA, pianistka, śpiewaczka
KONOPATZKI OTTO JULIUS AUGUST, pedagog, chórmistrz
KOWALSKI ALFONS ALOJZY, organmistrz, fortepianmistrz
KRIESCHEN ANNA MARIA HERTHA, pianistka, organistka
KRIESCHEN ENGELHARDT EUGEN, muzyk
KRIESCHEN JULIUS JOHANN, złotnik, organista, carillonista
KRIESCHEN KONRAD OTTO JULIUS, muzyk
KRIESCHEN OTTO LUDWIG, muzyk, organista
KRIESCHEN PAUL WILLIAM, muzyk, organista
KUBICKA ELŻBIETA, śpiewaczka, pianistka, pedagog
KÜRTAG, dzień wyborów
LAADE FRIEDRICH JOHANN GOTTLOB, skrzypek, dyrygent
LAADE LEBRECHT SIEGFRIED TRAUGOTT, skrzypek, dyrygent
LAADE RUDOLF REINHOLD GUSTAV, skrzypek, dyrygent
LILIENTHAL FRANZ HEINRICH, artysta malarz
LUA AUGUST LUDWIG, literat, redaktor
LUDOLFINA
MARKULL FRIEDRICH WILHELM, organista, kompozytor
MARQUARDT JOACHIM FRIEDRICH, kupiec, radny
MARTINI ADAM JACOB, pisarz kancelaryjny
MERTINS ELLA MARGARETHA, pianistka, kompozytorka
MOHRHEIM FRIEDRICH CHRISTIAN SAMUEL, kompozytor, kapelmistrz
MOMBER EMIL AUGUST, aktor, reżyser
MUZYKA
NOWICKI JERZY, sportowiec, olimpijczyk
OBUCH JOHANN GOTTFRIED, złotnik
OGRÓD STRZELECKI I DOM STRZELECKI IM. FRYDERYKA WILHELMA
PANZER ERNST RUDOLPH, pianista
PODSIADŁY JERZY, śpiewak operowy
PRINS HENRY, skrzypek, kompozytor
PÜTTNER JOHANNA AUGUSTINA ELISE, pisarka
RADIKE JULIUS GOTTLIEB, ogrodnik, dyrektor teatrów
REICHEL CARL ANTON, muzyk
RESURSY
REUTENER GEORG FERDINAND, przedsiębiorca, śpiewak amator
REUTENER RICHARD, bankowiec, śpiewak amator
ROGORSCH JOHANNES GEORG ADOLF, śpiewak, reżyser operowy
SCHAHNASJAN JOHANN STEPHAN, kupiec, radny
SCHERRES-FRIEDENTHAL FLORA, pianistka
SCHERRES CARL FRIEDRICH WILHELM, artysta malarz
SCHURICHT CARL ADOLF, dyrygent, kompozytor
SOWADE EDUARD, aktor, reżyser, dyrektor teatrów
SPIEGELBERG HANS EMIL PAUL, lekarz, radny
STOLZENBERG BENNO, śpiewak operowy, kompozytor, dyrektor Teatru Miejskiego
STOLZENBERG FANNY, aktorka
STOLZENBERG PAUL, śpiewak operowy
SZKOŁA FECHTUNKU
SZPITAL DIAKONIS EWANGELICKICH
TEATR MIEJSKI
THEIL CARL CHRISTIAN HUGO, dyrygent, skrzypek, klarnecista
TURGE JOHANN CARL, organista, skrzypek, organizator koncertów
UJEŻDŻALNIA
UNRUH ALBERTINA ANNA, śpiewaczka amatorka
UNRUH EDUARD EMIL, kupiec
UNRUH WILHELM EMIL WALTER, kupiec, aktor amator, historyk teatru
WEBER-HOLDER-EGGER JOHANNA, śpiewaczka, aktorka
WEBER EDMUND FRANZ von, dyrygent, kompozytor
WEBER EDMUND von, muzyk
WEISS EVA GERTRUDA SELMA, śpiewaczka, skrzypaczka
ZÖLLNER ELSE BERTHA, organistka, śpiewaczka
SPIS TABEL:
Dyrektorzy Teatru Miejskiego (1801–1944)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1915 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1916 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1917 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1918 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1919 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1920 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1921 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1922 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1923 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1924 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1925 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1926 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1927 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1928 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1929 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1930 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1931 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1932 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1933 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1934 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1935 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1936 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1937 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1938 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1939 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1940 (wybór)
Imprezy kulturalne, polityczne, sportowe i inne w Sporthalle w 1941 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1915 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1916 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1917 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1918 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1919 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1919 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1920 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1920 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1921 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1921 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1930 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1930 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1931 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1931 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1932 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1932 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1933 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1933 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1934 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1934 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1935 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1935 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1936 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1936 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1937 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1937 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1938 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1938 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1939 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1939 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1940 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1940 roku (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1941 (wybór)
Koncerty w Sporthalle w 1941 roku (wybór)
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania