SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92

Z Encyklopedia Gdańska
Wersja Blazejsliwinski (dyskusja | edycje) z dnia 08:46, 19 paź 2023

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 92, przed 2019
Szkoła Podstawowa nr 92 w trakcie prac termoizolacyjnych, 2019
Szkoła Podstawowa nr 92, 2020
Szkoła Podstawowa nr 92, 2021
Szkoła Podstawowa nr 92, wejście główne
Szkoła Podstawowa nr 92, tablica patrona

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA, ul. Startowa 9, Gdańsk- Zaspa. Zapoczątkowała działalność 3 IX 1979 w powstającym kompleksie szkolnym przy ul. Startowej 9. Naukę rozpoczęło 990 uczniów, zatrudniano 40 nauczycieli. W 1979 oddano w użytkowanie część dydaktyczną, w 1980 – część żywieniowo-gospodarczą, segment Przedszkola nr 13 i salę gimnastyczną. Łącznie w gmachu szkolnym funkcjonowały 42 sale lekcyjne. W roku szkolnym 1983/1984, w 60 oddziałach szkolnych i sześciu oddziałach przedszkolnych, w placówce uczyło się aż 2000 uczniów. Zatrudniano 93 nauczycieli.

Do 31 VIII 1999 funkcjonowała w ramach Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 4, składającego się z Przedszkola nr 13 i SP nr 92. Od 1 IX 1999 do 31 VIII 2017 działała w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ZKPiG) nr 13, który tworzyły SP nr 92 i Gimnazjum nr 17. 1 IX 2020 powołano Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, w którego strukturach działają SP nr 92 i Publiczne Przedszkole nr 13.

W SP nr 92 działały koła zainteresowań: polonistyczne, teatralne, plastyczne, szkolne koło LOP, ZHP (w 1980: dwie drużyny harcerskie i 14 zuchowych), Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR). Promowano sport, szczególnie piłkę ręczną. Od 1984 wydawano trójtygodnik szkolny „Kaktus”. W 1988 powstała sala komputerowa. W roku szkolnym 1992/1993 w placówce uczyło się 1232 uczniów, zatrudniano 106 nauczycieli.

29 IV 2004 SP nr 92 oraz Gimnazjum nr 17 nadano imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Uroczystości odbyły się 28 V 2004, połączono je z obchodami jubileuszu 25-lecia istnienia SP nr 92. Przekazano sztandar (wspólny dla SP nr 92 i Gimnazjum nr 17). ZKPiG nr 13 posiadał swój hymn, autorką słów była Krystyna Kucharska, zaś muzykę skomponowali Ewa Rykowska i Zygfryd Kucharski. W październiku każdego roku obchodzony jest dzień patrona. Od 2020 logo ZSP nr 5 przedstawia niebieską tarczę, w jej centrum widnieje otwarta księga z napisem „Szkoła Podstawowa nr 92 Przedszkole nr 13 Gdańsk” na okładce, okolona nazwą zespołu i postaciami dzieci.

Od roku szkolnego 2019/2020 placówka uczestniczy w programie „Erasmus+”, współpracując ze szkołami z Włoch, Grecji, Irlandii i ze Szwecji. Ponadto bierze udział w akcji „Rowerowy maj”, projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła” oraz projektach „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”. Szkoła wielokrotnie otrzymywała certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” (w roku szkolnym 2003/2004, 2014/2015, 2015/2016, zob. też Fundacja „Sprawni Inaczej”). W 2020 zdobyła w Ogólnopolskim Projekcie tytuł „Eko-Szkoły 2020”. W 2021 firma Microsoft nadała placówce tytuł „Szkoły w Chmurze”.

W SP nr 92 promowane są szczególnie wolontariat (działa Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, co roku organizowane są charytatywne „Koncerty Młodych Talentów”) i sport (piłka ręczna, lekkoatletyka, piłka nożna, badminton, unihokej, tenis stołowy, karate, zajęcia taneczne; w ramach Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców (ALSR) działa drużyna „Trzynastka”). Ponadto przy placówce funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy (UKS) „Szczypiorniak” Gdańsk. W 2016 uczniowie zdobyli w minipiłce ręcznej tytuł mistrza Gdańska, mistrza województwa i mistrza Polski. W 2019 reprezentantki szkoły zostały uhonorowane medalami: złotym i srebrnym w mistrzostwach Gdańska w tenisie stołowym. W roku szkolnym 2019/2020 prowadzono zajęcia pozalekcyjne, takie jak: Koło Historyczne „Zagadki Dawnego Gdańska”, koło dziennikarskie, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, spotkania z kulturą, Historyczny Klub Filmowy, kółko kulinarne „Zdrowe Smaki”, „Klub Kropki i Kreski”, szachy oraz robotyka. Działają klasy sportowe o profilu piłki ręcznej, a także klasy z rozszerzonym językiem angielskim. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

W roku szkolnym 2009/2010 w ZKPiG nr 13 wyremontowano salę gimnastyczną. 6 XII 2013 na terenie szkoły otwarto, po modernizacji, dwa wielofunkcyjne boiska (sfinansowane z budżetu miasta Gdańska). W 2013 w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie placówki powstał nowy plac zabaw. W ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) 2014 przy szkole powstało nowe boisko do piłki nożnej pokryte sztuczną trawą. Podczas drugiego etapu inwestycji, w zakresie „BO 2017”, wokół boiska zbudowano 4-torową bieżnię lekkoatletyczną o długości 200 m, siłownię zewnętrzną, rzutnię kulą oraz skocznię do skoku w dal. Dodatkowo w ramach „BO 2018” wykonano kolejny etap zagospodarowania kompleksu sportowego, między innymi powstała ścieżka rolkarska, oświetlenie boiska i pobliskiego terenu. W ramach środków z BO 2019 zagospodarowano teren kompleksu sportowego (między innymi powstało miasteczko ruchu drogowego oraz przygotowano teren pod przyszły skatepark). W latach 2019–2020 przeprowadzono termomodernizację placówki oraz przebudowano węzeł żywieniowy. 25 X 2019 obchodzono jubileusz 40-lecia SP nr 92.

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszczało 551 uczniów (wraz z oddziałem przedszkolnym). Funkcjonowało 25 oddziałów, w tym: jeden oddział przedszkolny, trzy – pierwsze, trzy – drugie, dwa – trzecie, dwa – czwarte, cztery – piąte, cztery – szóste, trzy – siódme i trzy – ósme. Było zatrudnionych 77 czynnych nauczycieli, czterech pracowników administracji i 26 pracowników obsługi. APSS


Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 92
Lata Imię i nazwisko
1979–1984 Feliksa Pogorzelska
1984–1987 Henryk Pudlis
1987–1991 Halina Bucior
1991–2007 Teresa Wegner
2007–2016 Alicja Najda
2016 – Iwona Zielnik
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania