ZWIĄZEK RODZINNY UPHAGENÓW

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Dom Uphagena, początek XX wieku, fotografia wykonana przez firmę Gottheil und Sohn
Sień Domu Uphagenów, początek XX wieku, fotografia wykonana przez firmę Gottheil und Sohn

ZWIĄZEK RODZINNY UPHAGENÓW (Fideikommiss für die Uphagensche Familie), zarejestrowany sądownie 23 X 1789, funkcjonujący od 1803, utworzony przez Johanna Uphagena w celu uczczenia pamięci rodziców: Petera Uphagena i Elisabeth Uphagen z domu Forret, mający sprawować opiekę nad majątkiem rodzinnym. Związku nie wolno było przenieść do innego miasta. Zarządcy przysługiwało prawo do zamieszkiwania kamienicy przy Langgasse (ul. Długa 12, Dom Uphagena) i użytkowania całego wyposażenia, jednak bez dokonywania zmian w wystroju domu. Dopóki żyli spadkobiercy, dom miał pozostać w rodzinie. Po wygaśnięciu wszelkich potomków w linii męskiej i żeńskiej kamienica przy Langgasse (ul. Długa) miała przypaść wraz z całym wyposażeniem Towarzystwu Przyrodniczemu, pod warunkiem, że przeniesie ono tam swoją siedzibę i zamieszka w niej kustosz zbiorów. Pozostałe nieruchomości położone w mieście (w tym kamieniczka przy Brotbänkengasse 705 (ul. Chlebnicka 38) i 50% udziałów w willi przy Langgarten 201 (ul. Długie Ogrody 47)) po spieniężeniu miały posłużyć do założenia domu połogowego dla ubogich i upadłych niewiast oraz utworzenia instytutu dla położnych. Kwoty uzyskane ze sprzedaży dóbr podmiejskich miały posłużyć do utworzenia fundacji dla ubogich dziewcząt z obu ewangelickich konfesji. Terminy dwóch corocznych spotkań i wypłaty dywidendy od kapitałów ulokowanych między innymi w Anglii ustalono na 22 stycznia (na pamiątkę śmierci Petera, w salonie kamienicy przy Langgasse 12) i 17 lipca (dla upamiętnienia śmierci Elisabeth Uphagen, w posiadłości podmiejskiej).

Spadkobiercą Johanna Uphagena został jego młodszy brat Carl Heinrich. Po nim pieczę nad majątkiem, dziedziczonym w drodze majoratu, objął bratanek Johann Uphagen, kolejnymi spadkobiercami byli: Carl Wilhelm Uphagen, Moritz Uphagen (1834–1890), Hans Uphagen (1863–1909) i Hans Eugen Horst Uphagen (1906–1944). W 1803, po śmierci Johanna Uphagena, sporządzono rękopiśmienny spis jego księgozbioru (zachowany w Polskiej Akademii Naukowej Bibliotece Gdańskiej (PAN BG)). W 1846 fundacja zaoferowała owe zbiory Bibliotece Miejskiej, do przekazania w depozyt doszło w 1879 (obecnie w PAN BG, z odrębnymi numerami katalogowymi: „uph”). Po przekazaniu władzom Gdańska w 1909 kamienicy przy Langgasse (ul. Długa 12, Dom Uphagena) na muzeum wnętrz mieszczańskich ( Dom Uphagena), zgodnie z umową, do 1944 rodzina odbywała tu 22 stycznia coroczne spotkania, obecnie tradycję dorocznych spotkań w tym dniu kontynuuje Stowarzyszenie Konsulów Honorowych, również mające swą siedzibę w Domu Uphagena. EBSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania