WIZYTA PREZYDENTA JUGOSŁAWII JOSIPA BROZ TITO W GDAŃSKU, 1964

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

WIZYTA PREZYDENTA JUGOSŁAWII JOSIPA BROZ TITO W GDAŃSKU (7 V 1892, Kumrovec ówczesne Austro-Węgry, obecnie Chorwacja – 4 V 1980 Ljubljana , ówczesna Jugosławia, obecnie Słowenia) prezydenta Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ) w latach 1953–1980, premiera Jugosławii w latach 1945–1963, przewodniczącego Prezydium Jugosławii w latach 1974–1980, przewodniczącego Ruchu Państw Niezaangażowanych w latach 1961–1964, ministra obrony Jugosławii w latach 1945–1953, przewodniczącego Związku Komunistów Jugosławii (ZKJ) w latach 1937–1980.

Przybył do Polski z oficjalną wizytą 25 VI 1964 na zaproszenie I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) Władysława Gomułki i przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego jako prezydent SFRJ i sekretarz generalny ZKJ. Towarzyszyła mu małżonka Jovanka Broz oraz członek Komitetu Wykonawczego Komitetu Centralnego ZKJ Veljko Vlahović, zastępca przewodniczącego Związkowej Rady Wykonawczej Miloš Minić, podsekretarz stanu do spraw zagranicznych Marko Nikezić z małżonką, sekretarz generalny prezydenta Republiki Jugosławii Bogdan Crnobrnja, zastępca przewodniczącego izby zdrowia i opieki społecznej Związkowego Zgromadzenia Narodowego Radivoje Berović, ambasador w sekretariacie stanu do spraw zagranicznych Dalibor Soldatić, dyrektor departamentu w sekretariacie stanu do spraw zagranicznych Milan Wenisnik, szef gabinetu naczelnego dowódcy sił zbrojnych generał major Petar Babić i adiutant naczelnego dowódcy sił zbrojnych generał major Luka Božović. Wraz z nimi przybył polski ambasador w Jugosławii Aleksander Małecki.

Na warszawskim lotnisku Okęcie goście zostali powitani przez przedstawicieli najwyższych władz partyjnych i państwowych Władysława Gomułkę, Aleksandra Zawadzkiego, Józefa Cyrankiewicza, Stefana Jędrychowskiego, Zenona Kliszko, Edwarda Ochaba, Adama Rapackiego, Mariana Spychalskiego, Piotra Jaroszewicza, Ryszarda Strzeleckiego, Czesława Wycecha i Stanisława Kulczyńskiego. Obecni byli również ambasador Jugosławii w Polsce Ljubos Babić oraz szefowie placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.

27 VI 1964 prezydent Jugosławii wraz z małżonką i osobami towarzyszącymi rozpoczął podróż po Polsce. Podczas ośmiodniowej wizyty odwiedził między innymi Katowice, Oświęcim, Kraków. 29 czerwca delegacja pociągiem przybyła do Gdańska. W tej części podróży ze strony polskiej towarzyszyli jej członek Biura Politycznego Zenon Kliszko, wicepremier Piotr Jaroszewicz, sekretarz Rady Państwa Julian Horodecki, minister żeglugi Stanisław Darski, wiceminister spraw zagranicznych Marian Naszkowski, ambasador Aleksander Małecki, dyrektor protokołu dyplomatycznego Edward Bartol i generał brygady Tadeusz Kubałowski.

Z okazji przybycia gości główne ulice Gdańska udekorowano flagami Polski i Jugosławii. W kilku miejscach pojawiły się też portrety Josipa Broz Tito i Władysława Gomułki oraz powitalne transparenty. Na peronie Dworca Gdańsk Główny przybyłych powitał między innymi premier Józef Cyrankiewicz, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Jan Ptasiński i przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Piotr Stolarek. Przed trybuną, ustawioną przed Dworcem Głównym, prezydent Jugosławii odebrał raport dowódcy kompani honorowej Marynarki Wojennej, w towarzystwie premiera Józefa Cyrankiewicza przeszedł przed jej frontem i z trybuny wygłosił słowa powitania.

Z Dworca Głównego ulicami Wały Jagiellońskie i Bogusławskiego, w otwartych samochodach, udano się pod Złotą Bramę, gdzie przybyłych powitał I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Gdańsku Jerzy Hajer i przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Tadeusz Bejm. Idąc [DROGA KRÓLEWSKA | Drogę Królewską]] Tadeusz Bejm pokazał przybyłym album ze zdjęciami z 1945 i wskazywał odbudowane zabytki. Następnie goście ulicami: Kuśnierską, Węglarską, Pańską, Rajską, Gnilną, Łagiewniki i Doki udali się samochodami do Stoczni Gdańskiej. Przed gmachem dyrekcji Stoczni powitał ich dyrektor Jerzy Piasecki, I sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR Mieczysław Tokarz, minister Zygmunt Ostrowski oraz kilkusetosobową grupę stoczniowców. Goście zwiedzili tereny wydziału wyposażeniowego, trasernię optyczną i halę prefabrykacji.

W tym czasie małżonka prezydenta Jugosławii, w towarzystwie małżonki I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku Stanisławy Ptasińskiej oraz małżonki ambasadora Polski w Jugosławii Janiny Małeckiej, odwiedziła gdańskie przedszkole nr 43 przy ul. Lastadii. Obejrzały specjalnie przedstawienie przygotowane, wysłuchały piosenek w języku polskim i serbsko-chorwackim, otrzymały od dzieci własnoręcznie wykonane lalki, broszki i korale. Na zakończenie wizyty Jovanka Broz przekazała dzieciom prezenty w postaci zabawek.

O godzinie 10.15 delegacja jugosłowiańska udała się na Westerplatte, gdzie przed płytą pamiątkową złożono wieniec i uczczono pamięć obrońców z 1939 minutą ciszy. Wiceadmirał Zdzisław Studziński udzielił gościom informacji o przebiegu obrony Westerplatte. Po uroczystościach prezydent Jugosławii wraz z osobami towarzyszącymi udali się okrętami Polskiej Marynarki Wojennej na zwiedzanie portu w Gdyni. W chwili przechodzenia okrętu z Josipem Broz Tito na pokładzie między falochronami, baterie nabrzeżne oddały salut narodowy w postaci 21 strzałów armatnich, a stojące w porcie statki i okręty przybrały galę flagową.

Z Gdyni goście dopłynęli na molo w Sopocie, po czym wśród witających ich mieszkańców udali się do Grand Hotelu. Po krótkim odpoczynku wzięli udział w śniadaniu, wydanym na ich cześć przez sekretarza Jana Ptasińskiego i przewodniczącego Piotra Stolarka. Około godziny 17.00 prezydent Jugosławii spotkał się ze stoczniowcami w hali Stoczni Gdańskiej. Spotkanie otworzył w imieniu stoczniowców sekretarz Mieczysław Tokarz, na zakończenie dyrektor Jerzy Piasecki wręczył prezydentowi Jugosławii dyplom honorowego stoczniowca Stoczni Gdańskiej wraz z medalem oraz model trawlera-przetwórni. Po zakończeniu wizyty goście samochodami udali się na gdański Dworzec Główny, gdzie żegnani przez gospodarzy miasta specjalnym pociągiem opuścili Wybrzeże.

Ośmiodniowa wizyta prezydenta Jugosławii w Polsce zakończyła się 2 VII 1964. Po uroczystym obiedzie, wydanym na cześć jugosłowiańskich gości przez sekretarza Władysława Gomułkę, w godzinach popołudniowych odlecieli oni z lotniska Okęcie do Belgradu. AKP PP


Bibliografia:
A.P., Po wizycie prezydenta Tito. Przyjaźń i współpraca, „Głos Wybrzeża”, nr 158 (5590), 4–5 VII 1964, s. 1–2.
erg, Josip Broz-Tito na Wybrzeżu. Spontaniczna manifestacja przyjaźni mieszkańców Trójmiasta. Salut honorowy 21 dział. Dzieciaki oczarowały Jovankę Broz. W gościnie u budowniczych okrętów, „Dziennik Bałtycki”, nr 153 (6219), 29 VI 1964, s. 1–2.
Holub Bogusław, Prezydent Josip Broz-Tito owacyjnie witany przez ludność Trójmiasta. Goście jugosłowiańscy zwiedzili Starówkę i Stocznię Gdańską. Złożenie wieńców na płycie pamiątkowej bohaterów Westerplatte. Prezydent Tito spotkał się ze stoczniowcami, „Trybuna Ludu”, nr 178 (5566), 30 VI 1964, s. 1.
Jutro w poniedziałek społeczeństwo Trójmiasta serdecznie powita w Gdańsku prezydenta Josipa Broz-Tito, „Dziennik Bałtycki”, nr 152 (6218), 28 VI 1964, s. 1.
Prezydent Josip Broz-Tito honorowym stoczniowcem, „Wieczór Wybrzeża”, nr 154 (2468), 30.06.1964, s. 1–2.
Tow. Josip Broz-Tito na Wybrzeżu. Serdeczne powitanie w Gdańsku. Zwiedzanie miasta. Hołd poległym bohaterom na Westerplatte. Wizyta w porcie gdyńskim. Spotkanie ze stoczniowcami, „Głos Wybrzeża”, nr 154 (5586), 30 VI 1964, s. 1–2.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania