WEINLIG FRIEDRICH OSCAR, pastor

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba (kamienica pierwsza z prawej) prywatnej szkoły średniej dla dziewcząt Weinligsche Höhere Mädchenschule przy Hundegasse 54 (ul. Ogarna); zniszczona w 1945, nie odbudowana, zachował się jedynie portal prowadzący do Pałacu Młodzieży przy Ogarnej 56
Zachowany portal dawnej szkoły Weinligsche Höhere i budynek Pałacu Młodzieży, 2022

FRIEDRICH OSCAR WEINLIG (23 III 1844 Gdańsk – 1 VIII 1920 Gdańsk), pastor. Ukończył gimnazjum w Królewcu, tamże i w Halle studiował na uniwersytetach teologię i filozofię; doktor teologii. Po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich w 1868 pracował w szkołach w Insterburgu (Czerniachowsk) i w Królewcu. Od 1873 diakon kościoła Najświętszej Marii Panny (NMP), od 1893 archidiakon, od 1908 emerytowany. W latach 1878–1881 pracował w średniej szkole św. Piotra i Pawła jako pedagog i katecheta.

Od 1881 właściciel i dyrektor prywatnej szkoły średniej dla dziewcząt, dotychczasowej Müllersche Mädchenschule, którą prowadził pod nazwą Weinligsche Höhere Mädchenschule przy Hundegasse 16 (ul. Ogarna), następnie od 1896 w nowo wybudowanym budynku przy Hundegasse 54. Na emeryturze od 1914. Kierował fundacją założoną przez Jacoba Ferdinanda Arendta. Mieszkał przy Hundegasse 107, zmarł na zawał serca.

W styczniu 1869 zaręczył się w Insterburgu (obecnie Czerniachowsk, obwód kaliningradzki) z Ulriką Wilhelminą Domansky (18 XII 1837 Gdańsk – 30 XII 1874), córką nieżyjącego już wówczas Johanna Gottlieba; związek małżeński zawarli 11 IV 1869 w gdańskim kościele NMP. 29 III 1875 ożenił się po raz kolejny – z Rose Domansky (13 III 1845 – 12 III 1932), siostrą zmarłej żony. Córki Elisabeth i Katharina pozostały pannami. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania