SZKOŁY EKONOMICZNO-HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe przy ul. Seredyńskiego

SZKOŁY EKONOMICZNO-HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU (SEH), ul. Seredyńskiego 1A. W 1958 utworzono Zasadniczą Szkołę Handlową (ZSH) jako wydział Technikum Przemysłu Spożywczego (ul. Lastadia 1A). W 1959 ZSH otrzymała nową siedzibę przy ul. Grodzkiej 20. W 1960 Kuratorium Okręgu Szkolnego wyłączyło ZSH jako odrębną szkołę w nowej siedzibie przy ul. Seredyńskiego 1a, w dawnym budynku Polskich Szkół Handlowych w II WMG. Oprócz ZSH powołano Wydział dla Pracujących ZSH i w 1961 pięcioletnie Technikum Ekonomiczne (istniejące do 1970), a w 1966 – Liceum Ekonomiczne (LE).

21 IV 1971 LE i ZSH otrzymały imię Polskiej Macierzy Szkolnej. W tym samym czasie powstały: Zasadnicza Szkoła Odzieżowa, Zasadnicza Szkoła Handlowa i Liceum Zawodowe nr 4. Na bazie istniejących szkół powołano w 1972 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 (od 1976 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Macierzy Szkolnej, od 2006 Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku). Oprócz gmachu głównego (przy ul. Seredyńskiego 1A) zespół dostał budynek przy ul. św. Barbary 1A (użytkowany do 2001). W 1990 w zespole otworzono Technikum Odzieżowe.

Z końcem XX wieku wygasła część szkół zespołu, w 2001 szkoły odzieżowe zostały przeniesione do Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza (ul. Dąbrowszczaków 35). W 2002 powołano Technikum nr 11 i XI Liceum Profilowane (wygasło). W 2013 w skład SEH wchodziło Technikum nr 11 kształcące w zawodach ekonomicznych i handlowych. AK

Dyrektorzy Szkół Ekonomiczno-Handlowych
im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku
1960/1961 Adolf Włoch
1961–1970 Bruno Świtlik
1970–1980 Stanisław Kubica
1980–1984 Eugeniusz Fabiniak
1984–1997 Henryk Milewczyk
1997–2000 Bożenna Cieślak
2000–2018 Donata Kucal
2018– Justyna Kulling-Bogdan
AK
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania